2. Etablering af partnerskab

Sådan etablerer kunstner og institution et partnerskab inden ansøgning til Huskunstnerordningen udarbejdes og fremsendes.

Hvorfor skal kunstneren og institutionen etablere et partnerskab? 

 • Et partnerskab giver de bedste muligheder for fælles ejerskab, forankring og gensidig læring.
 • Et partnerskab mellem kunstner og institution skaber mulighed for et ligeværdigt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af de kunstbaserede processer i et huskunstnerforløb.
 • Et partnerskab skal være gensidigt involverende og sikre en klar rollefordeling, klare kommunikationsveje og et fælles engagement
 • Et partnerskab giver de bedste muligheder for at kvalificere børnenes/de unges møde med en skabende kunstner og dennes kunstneriske praksis
 • Et partnerskab giver mulighed for at inddrage de deltagende børn og unges perspektiv og løbende eksperimentere, justere og udvikle både den kunstneriske proces i huskunstnerforløbet og den formidling, der understøtter den kunstneriske proces.

Hvornår skal et partnerskab etableres?

Af hensyn til både kunstnerens og institutionens planlægningshorisont anbefales det, at I tager kontakt og påbegynder etablering af et partnerskab og udvikling af et huskunstnerforløb i god tid før et større huskunstnerforløb tænkes gennemført.

Lav en for alle involverede parter realistisk tidsplan for planlægning, afvikling og evaluering af huskunstnerforløbet. Det er vigtigt, at de involverede lærere/pædagoger helt fra starten af etablering af partnerskabet får afklaret deres forventede samlede timeforbrug og fulde mødedeltagelse med deres leder.

Vær opmærksom på, at Huskunstnerordningen har 2 årlige ansøgningsfrister, og der er en svartid på op til 12 uger.

Sådan etablerer kunstner og institution et partnerskab

Modtager I tilskud til et huskunstnerforløb, så vil de timer, som kunstneren har brugt på etablering af partnerskabet blive dækket (med 75 % af det aftalte honorar) i lighed med de timer kunstneren bruger på planlægning, afvikling og evaluering. 

 • Afsæt god tid til etablering af partnerskab og forventningsafstemning
 • Afsæt god tid til planlægningsmøder
 • Afsæt god tid til evalueringsmøder
 • Afklar og beskriv alle involverede aktørers mål med og rolle i huskunstnerforløbet.
 • Afklar og beskriv samarbejdsformer og samarbejdsforløb mellem deltagerne før, under og efter huskunstnerforløbet.
 • Anslå timeforbrug for alle involverede aktører før, under og efter huskunstnerforløbet.  

Afsæt god tid til det enkelte barns/den unges møde med kunstneren

Et huskunstnerforløb har til formål at:

 • styrke børn og unges relation til kunst, gribe dem, og anspore dem til en kritisk og nysgerrig tilgang til kunsten og dens vilkår
 • give børn og unge forståelse for værktøjer og metoder i den kunstneriske proces.

Når kunstner og institution sammen tilrettelægger huskunstnerforløbet skal I derfor huske at afsætte god tid til det enkelte barns/den unges møde med kunstneren.

Læs om "3. Planlægning og afvikling af huskunstnerforløb"

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)