Spørgsmål og svar

51spørgsmål og svar

Spørgsmål

Kan der søges tilskud til oversættelse af faglitteratur i puljen for nordiske oversættelser?

Ja. Udvalget lægger vægt på, at værket har almen faglig karakter. Oversættelse af anden faglitteratur, herunder undervisningsmateriale, støttes ikke.

Kunstområder: Litteratur

Skal man søge om et bestemt beløb, når man søger om arbejdslegater og -stipendier?

Nej. Udvalget fastlægger beløbsstørrelsen af arbejdslegatet.

Kunstområder: Litteratur

Kan der søges om rejselegater til flere personer?

Nej. Ansøgningen er individuel. Det er dog en god idé at henvise til andre rejsefæller, hvis de også søger til samme formål.

Kunstområder: Litteratur

Jeg vil henvise en udenlandsk kollega til puljen "Dansk litteratur i udlandet, findes den på engelsk?

Gå til Danish literature abroad på www.kunst.dk/english

Kunstområder: Litteratur

Gives rejselegater til research og inspirationsrejser, eller skal der være tale om et rejseformål i forbindelse med et konkret projekt?

Ved rejselegater lægger udvalget vægt på formålet med rejsen, og udvalget prioriterer rejser med konkrete formål i forbindelse med et værk. 

Kunstområder: Litteratur

Vi kan ikke nå at fastlægge vores kunstfaglige program inden ansøgningsfristen, hvad gør vi?

I ansøgningen beskriver I programmet så realistisk, som I kan inden ansøgningsfristen.

Kunstområder: Film, Internationalt, Litteratur, Musik, Scenekunst

Hvad er kravet til en oversætter, for at der kan opnås tilskud?

Oversætteren skal være meriteret og kunne dokumentere professionelt oversætterarbejde.

Kunstområder: Litteratur

Hvor langt må arbejdet med oversættelsen være, når man søger oversætterpuljen?

Oversættelsen må ikke være anvendt og udgivet på ansøgningstidspunktet. 

Kunstområder: Litteratur

Kan der søges årligt til den samme litteraturbegivenhed?

Nej. Almindeligvis kan der kun søges støtte til opstart af nye initiativer.

Kunstområder: Litteratur

Til hvilke rejser kan man søge støtte?

Man kan søge støtte til rejser, der er knyttet til et konkret projekt.

Kunstområder: Litteratur

Hvornår kan prøveoversættelsespuljen søges?

Prøveoversættelsen må ikke være anvendt til det ansøgte formål på ansøgningstidspunktet. Slutmålet med prøveoversættelser er typisk at afprøve salgspotentialet ved at et udenlandsk forlag får lejlighed til at vurdere prøveoversættelsen eller at gennemføre markedsfremstød af dansk litteratur i udlandet, fx i forbindelse med en messe.

Kunstområder: Litteratur

Kan man søge støtte til prøveoversættelse af kortere tekster i forbindelse med oplæsningsarrangementer i udlandet?

I Litteratur- og personudvekslingspuljen kan du både søge til rejse og ophold og til oversættelse af de tekster, du vil læse op. Opstil alle udgifter i budgetskemaet, som du vedhæfter ansøgningen. 

Kunstområder: Litteratur

Kan man søge tilskud til transportudgifter i Forfattercentrum-puljen?

Nej. Der kan udelukkende søges tilskud til forfatterhonorar. Transporten skal betales af arrangøren.

Kunstområder: Litteratur

Kan man i puljen for de nordiske oversættelser søge tilskud til oversættelse af kortere værker eller uddrag (noveller og digte)?

Nej. Der skal være tale om hele værker. Tilskud til oversættelse af enkelte noveller, drama og digte skal søges i Prøveoversættelsespuljen.

Kunstområder: Litteratur

Skal man søge om et arbejdslegat til et konkret projekt?

Nej. Arbejdslegater gives til fortsat kunstnerisk arbejde og er derfor ikke afhængigt af et specifikt projekt eller udstilling. Det er dog en god idé at beskrive, hvad der kunstnerisk optager én aktuelt.

Kunstområder: Litteratur

Skal der være et netværksskabende formål med rejsen, når jeg søger et rejselegat?

Nej. Ikke nødvendigvis.

Kunstområder: Litteratur

Kan danske forlag søge om tilskud til markedsføringsprojekter i udlandet igennem puljen Dansk litteratur i udlandet?

Nej. Puljen kan kun søges af udenlandske forlag, der udgiver dansk litteratur uden for Danmark, arrangører af litterære arrangementer og biblioteker.

Kunstområder: Litteratur

Kan jeg vedhæfte illustrationsprøver ved at indsætte et link i ansøgningen til visning på internettet?

Ja.

Kunstområder: Litteratur

Skal oversættere, der søger om arbejdslegater, have indgået en kontrakt med et forlag?

Nej, det er ikke et krav. 

Kunstområder: Litteratur

Kan debutanter selv søge om tilskud i De generelle midler?

Nej. Ansøgning om tilskud udgivelse af debutanter skal søges af forlaget i forbindelse med et konkret udgivelsesprojekt.

Kunstområder: Litteratur

Skal kunstnerne være professionelle?

Ja. Det er Statens Kunstfond, der foretager godkendelse af huskunstnerne i forbindelse med en konkret ansøgning om tilskud fra puljen.

Kunstområder: Arkitektur, Kunsthåndværk og design, Litteratur, Musik, Scenekunst

Hvor stor en del af tilskuddet til debutantudgivelser fra De generelle midler skal gå til forfatteren?

Mindst halvdelen af det tildelte tilskud skal anvendes som honorar til den debuterende forfatter.

Kunstområder: Litteratur

Kan vi søge tilskud til at lave en forestilling/en bog/en koncert?

Nej. En forestilling/en bog/en koncert kan være afslutningen på et forløb med en huskunstner. Statens Kunstfond giver først og fremmest tilskud til børnenes møde med kunstneren og den kunstneriske proces.

Kunstområder: Arkitektur, Kunsthåndværk og design, Litteratur, Musik, Scenekunst

Jeg er skolelærer og har arbejdet med børn og musik i mange år – kan jeg blive godkendt som huskunstner?

Nej. Man skal have afgang fra en statsanerkendt kunstnerisk uddannelse eller fra tilsvarende niveau i udlandet for at blive godkendt som huskunstner. Alternativt skal man kunne dokumentere et konsekvent, professionelt og kunstnerisk virke.

Kunstområder: Arkitektur, Kunsthåndværk og design, Litteratur, Musik, Scenekunst

Kan vi søge tilskud til materialer?

Nej. I kan søge tilskud til 75 % af kunstnerens løn og til rejse, ophold og diæter for kunstneren. Resten skal I selv rejse penge til.

Kunstområder: Litteratur, Musik, Scenekunst

Minimumperioden for projekter er fem dage. Hvad vil det sige?

Der er tale om fem arbejdsdage, og man kan medregne en del af kunstnerens forberedelse i de fem dage. 

Kunstområder: Litteratur, Musik, Scenekunst

Skal projektet finde sted i to på hinanden følgende uger?

Ikke nødvendigvis. Der kan laves aftale med kunstneren om, at han/hun fx kommer hver mandag i ti uger. 

Kunstområder: Litteratur, Musik, Scenekunst

Skal børnene være sammen med kunstneren hele dagen?

Det afhænger af projektet og målgruppen/børnenes alder. Gymnasieelever og vuggestuebørn er vidt forskellige målgrupper.

Kunstområder: Litteratur, Musik, Scenekunst

Hvor kan jeg læse om konkrete Huskunstnerprojekter?

Du kan se videoer på www.kunst.dk eller se tildelingslisten igennem.

Kunstområder: Arkitektur, Kunsthåndværk og design, Litteratur, Musik, Scenekunst

Kan vi få anvist en huskunstner af styrelsen?

Nej. Man skal selv være opsøgende over for kunstnerne.

Kunstområder: Arkitektur, Kunsthåndværk og design, Litteratur, Musik, Scenekunst

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)