Spørgsmål og svar

281spørgsmål og svar

Spørgsmål

Hvor finder jeg kontaktoplysningerne på en bestemt sagsbehandler?

Brug 'Kontakt os' i øverste højre hjørne af kunst.dk. Du bliver ledt direkte til styrelsens medarbejderoversigt, søg på navn eller emne i søgemodulet. Du kan også kigge i ’Søg Tilskud’ og finde puljen, du er interesseret i, hvis du søger navnet på den sagsbehandler, der administrerer puljen.

Kunstområder:

Hvornår ved jeg, om jeg får tilskud?

Oftest går der op til 12 uger, fra du har sendt din ansøgning, til du får svar.

Kunstområder:

Arrangerer Slots- og Kulturstyrelsen min rejse?

Nej. Du skal selv arrangere din rejse.

Kunstområder: Arkitektur

Hvordan udbetales stipendier og legater?

Legater og stipendier bliver udbetalt umiddelbart efter, at du har modtaget tilsagnsbrevet. Ved NemKonto overfører Slots- og Kulturstyrelsen evt. tilskud til den bankkonto, der er knyttet til det oplyste CPR-nr. eller CVR-nr. Hvis du har valgt, at tilskuddet indbetales til banken, overføres evt. tilskud til en anden konto end NemKonto. Navn og CVR-nr. for kontoindehaverbank samt navn på bank, registrerings- og kontonr. skal oplyses i ansøgningsskemaet.

Kunstområder: Arkitektur

Hvad gør jeg, hvis jeg vil søge en kombination af legater?

Hvis du både søger rejselegat og arbejdsstipendium/legat, skal du indsende to ansøgninger, en til hver pulje. 

Kunstområder: Arkitektur

Gives der også støtte til materialer og løn?

Ja. Men sørg for at definere de forskellige udgiftsposter i budgettet

Kunstområder: Arkitektur

Kan jeg sende fysiske bilag som dvd’er, cd’er osv.

Nej. Vi distribuerer kun elektronisk materiale til udvalg. Hvis du skriver links til materialet på f.eks. YouTube i ansøgningen, kan udvalget se det, når de læser ansøgningen.

Kunstområder:

Hvilke genrer inden for billedkunsten kan støttes?

Udvalgene inden for billedkunst har ikke lagt sig fast på en definition af værkbegrebet og støtter alle genrer inden for billedkunsten.

Kunstområder:

Skal man søge for hvert medlem af en kunstnergruppe?

Nej. Beløbet udregnes med udgangspunkt i værkets værdi. Dette beløb deles mellem kunstnerne.

Kunstområder:

Hvem ejer værket, når det er opført?

Det er ansøgeren (institution/myndighed), der ejer værket. Dermed følger også forpligtigelsen til drift og vedligeholdelse.

Kunstområder:

Hvis kunstneren kommer fra Sverige, Færøerne eller Grønland, er der så også tale om udenlandsk kunst?

Ja.

Kunstområder:

Dækker tilskuddet forsikring i forbindelse med transport af værker?

Nej. Tilskuddet dækker kun udgifter forbundet med transport af værker.

Kunstområder:

Jeg skal deltage i artisttalks flere steder i samme storby, dækkes transporten fra sted til sted?

Nej. Lokal transport dækkes ikke. 

Kunstområder:

Kan jeg få dækket transport af mit værk?

Nej. Du kan søge om dækning af transport af værker under ’Udstillinger af dansk kunst i udlandet’.

Kunstområder:

Kan jeg søge puljen, selv om udstillingen har fundet sted?

Nej. En udstilling må ikke være påbegyndt og en publikation må ikke være færdigproduceret.

Kunstområder:

Hvad er maks. beløbet, som et galleri kan opnå i støtte pr. messe fra puljen?

Maks. beløbet er på 30.000 kr. pr. messe.

Kunstområder:

Vi søger om forholdsvis mange penge. Skal der være andre finansieringskilder, før udvalget vil yde tilskud?

Det er ikke et krav. I kan se andre tilskudsstørrelser i tildelingslisterne, gå til ’Tildelinger’ og søg på puljen.

Kunstområder:

Arrangerer Slots- og Kulturstyrelsen min rejse?

Nej. Alle residenter modtager støtte til at dække rejseudgifter, men du skal selv arrangere din rejse.

Kunstområder:

Skal rejsens formål være knyttet til en bestemt aftale eller udstilling?

Nej. Rejselegater gives til research og inspirationsrejser, hvor rejsens formål kan være at udvikle nye idéer til nye værker.

Kunstområder:

Koster det noget, og hvem står for forsikring af værket i tilfælde af tyveri?

Det koster ikke noget. Statens Kunstfond betaler transport til deponeringsstedet. Institutionen opsætter selv kunsten. Institutionen har ansvar for de udlånte kunstværker og Statens Kunstfond foreslår, at deponeringsstedet forsikrer de lånte kunstværker.

Kunstområder:

Hvad kan filmkunstnere søge om støtte til?

Statens Kunstfonds Film- og Scenekunstudvalg uddeler arbejds- og rejselegater til skabende kunstnere inden for film, fx til filminstruktører og manuskriptforfattere. 

Kunstområder: Film

Kan jeg søge tilskud til både flybillet og hotelophold?

Ja. Du skal i budgettet redegøre for alle udgiftsposter i forbindelse med din rejse.

Kunstområder: Film

Kan danske forlag, der udgiver udenlandsk litteratur oversat til dansk, søge om støtte til udgivelse?

Nej, udvalget giver kun udgivelsesstøtte til udgivelsen af danske værker.

Kunstområder: Litteratur

Kan man søge tilskud til fagbøger for børn?

Ja. 

Kunstområder: Litteratur

Kan enkelte arrangører søge fribypuljen?

Nej. Det skal være værten/fribykommunen, der søger.

Kunstområder: Litteratur

Hvornår kan puljen for nordiske oversættelser søges?

Puljen søges, når ansøger som minimum har erhvervet rettighederne til værket og skrevet kontrakt med en oversætter. Værket må ikke være udgivet på ansøgningstidspunktet, men må gerne være færdiggjort. Forlaget skal sende ét eksemplar af det oversatte værk til Statens Kunstfonds Projektudvalg for Litteratur. Desuden skal forlaget sende ét eksemplar af det oversatte værk til Nordisk Ministerråds Sekretariat.

Kunstområder: Litteratur

Kan der søges til midlertidige værker fx vægmalerier?

Nej. Der gives ikke tilskud til værker, som ikke kan udstilles i andre udstillingssammenhænge.

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Kan man selv bestemme, hvilken kunst der tildeles?

Nej. Statens Kunstfond foreslår pulje af kunst - ud fra ansøgningens foto og oplysninger om deponeringsstedet. Institutionens afslag af puljetilbud kan give et nyt deponeringstilbud.  

Kunstområder:

Udvalget støtter kun professionelle musikere, hvornår er man det?

Det er du, når du modtager Dansk Musiker Forbunds tariffer, se mere på www.dmf.dk

Kunstområder: Musik

Hvad hører til egenindtægter?

Egenindtægter er salg af forestillinger og indtægter fra billetsalg.

Kunstområder: Musik, Scenekunst

Udvalget støtter professionelle scenekunstnere, hvornår er man professionel?

Ifølge scenekunstudvalgenes definition er du professionel, når du har en scenekunstfaglig uddannelse fra en af Statens Teaterskoler eller tilsvarende skole i udlandet, eller på anden måde kan dokumentere et kunstnerisk professionelt virke.

Kunstområder: Scenekunst

Kan der søges specifikt til en CD-udgivelse?

Nej. Der søges til alle ensemblets aktiviteter i det kommende år.

Kunstområder: Musik

Kan der indsendes mere end én ansøgning?

Ja. Det kan der godt.

Kunstområder: Musik

Hvordan søger man om optagelse på MGK?

Du er ikke kommet til den rigtige hjemmeside. Tilmelding til MGK foregår på www.musikalskgrundkursus.dk. Spørgsmål om optagelse og kursusindhold skal du stille til det MGK-center, hvor du søger optagelse.

Kunstområder: Musik

Hvad er projekt, og hvad er drift?

Projekt er de afgrænsede aktiviteter, der er i forbindelse med fx en forestilling. Drift er et teaters samlede aktiviteter over hele teatersæsonen.

Kunstområder: Scenekunst

Hvad er projekt, og hvad er drift?

Projekt er de afgrænsede aktiviteter, der er i forbindelse med fx en forestilling. Drift er et teaters samlede aktiviteter over hele teatersæsonen.

Kunstområder: Scenekunst

Jeg skal skrive et manuskript til et teater. Kan jeg søge Dramatikpuljen?

Nej. Teatret er ansøger og skal indregne udgifter til manuskriptet i budgettet for forestillingen.

Kunstområder: Scenekunst

Hvad hører til egenindtægter?

Egenindtægter er salg af forestillinger og indtægter fra billetsalg.

Kunstområder: Musik, Scenekunst

Hvad er forskellen på Garantiordningen og Turnénetværket?

Arrangører af turnéforestillinger kan bruge Garantiordningen, mens det kun er de scener, der er optaget i Turnénetværket, der kan bruge Turnénetværket. Modtager en arrangør tilskud til en forestilling fra en turnéordning, kan der ikke også modtages tilskud fra Garantiordningen.

Kunstområder: Scenekunst

Kan Slots- og Kulturstyrelsen hjælpe med visumregler?

Nej. Slots- og Kulturstyrelsen forbereder alene ansøgningen til Statens Kunstfond, der giver en kunstfaglig vurdering. Der henvises til Udlændingeservice i Udenrigsministeriet.

Kunstområder: Internationalt, Litteratur, Musik, Scenekunst

Hvilke foranstaltninger træffes der i tilfælde af inhabilitet fra et udvalgs- eller fondsmedlem?

Når et medlem er inhabil i en konkret sag, typisk en ansøgning, deltager medlemmet ikke i behandlingen. Det er fast praksis, at det inhabile medlem forlader mødelokalet, når den pågældende ansøgning skal behandles i udvalget.

Kunstområder:

Hvem vælger udvalgsmedlemmerne?

Repræsentantskabet udpeger ca. 2/3 af medlemmerne, mens kulturministeren udpeger den sidste tredjedel.

Kunstområder:

Kan jeg se, hvad næste udvalgsmøde handler om?

Nej. Du kan se nye og gamle referater på www.kunst.dk og dermed få indblik i, hvad der er forgået på møderne.

Kunstområder:

Jeg vil invitere Statens Kunstfond/fagudvalg til et arrangement, hvor finder jeg deres e-mail-adresser?

Slots- og Kulturstyrelsen oplyser ikke udvalgsmedlemmers e-mail-adresser. Du skal skrive til udvalgssekretæren, som overbringer din henvendelse. Find udvalgssekretærens ved at gå til det pågældende udvalgs side.

Kunstområder:

Hvor lang tid sidder de samme personer i udvalgene?

Alle medlemmer i de 12 udvalg udskiftes hvert fjerde år. Det er således ikke muligt at sidde i et udvalg i mere end fire år ad gangen.

Kunstområder:

Hvem foretager præmieringer?

Det er Statens Kunstfonds fagudvalg, der foretager præmieringer.

Kunstområder:

Resultatet kan ikke vises. Hvor hurtigt kan jeg se tildelingslisterne på nettet?

Typisk efter 12-14 uger fra ansøgningsfristen. Når alle tilsagn og afslag er meldt ud.

Kunstområder:

Kan jeg søge tilskud til at oprette en ny udstillingsplatform i udlandet?

Ja, hvis udvalget vurderer at det ansøgte projekt opfylder formålet med støtten, som er at styrke udstilling og formidling af dansk samtidskunst.

Kunstområder:

Hvordan finder jeg det regnskabsskema eller afrapporteringsskema, jeg skal bruge?

Du finder det relevante regnskabsskema ved at gå ind under "Når du har fået tilskud".

Kunstområder:

Kan jeg få svar hurtigere?

Nej. Men vi bestræber os på at behandle ansøgningen og give svar så hurtigt som muligt. 

Kunstområder:

Kan jeg medbringe min familie/partner, hvis jeg får tildelt et residency?

Ja. Men bevillingen til et residencyophold dækker ikke udgifter til medfølgende familie/partner.

Kunstområder: Arkitektur

Jeg er uddannet kunstner og ikke arkitekt, kan jeg søge arkitekturudvalgets puljer?

Ja. udvalget vil vurdere, om din ansøgning falder ind under arkitekturudvalgets kriterier.

Kunstområder: Arkitektur

Hvad gør jeg, hvis jeg vil søge en kombination af legater?

Hvis du både søger rejselegat og arbejdsstipendium/legat, skal du indsende to ansøgninger, en til hver pulje.

Kunstområder: Arkitektur

Vi skal give en forelæsning på en arkitektskole, kan det betegnes som formidling til ’en bredere faglig kreds’?

Ja. Det vil kunne dække kravet om formidling.

Kunstområder: Arkitektur

Kan det passe, at jeg skal vedhæfte et CV?

Ja. Du kan ikke gå ud fra, at udvalget kender hele dit kunstneriske virke.

Kunstområder:

Jeg er ikke uddannet fra Kunstakademiet eller tilsvarende niveau i udlandet, kan jeg søge?

Ja. En professionel kunstnerisk karriere, projektets idé og netværksskabende relationer til etablerede kunstnere eller institutioner i ind- og udland tæller også i din ansøgning.

Kunstområder:

Hvis jeg har en udstilling, som strækker sig over to kalenderår, hvornår skal jeg så søge?

Du skal søge for det år, hvor hovedvægten af udstillingen ligger.

Kunstområder:

Skal drift og vedligeholdelse af kunstværket indgå i budgettet?

Nej. Udvalget giver ikke tilskud til drift og vedligeholdelse.

Kunstområder:

Vi er en kunstforening, kan vi også søge?

Ja. Hvis projektet lever op til de kunstfaglige kriterier. Sørg for at skabe en profil og et udstillingskoncept, der er anderledes end det, I plejer at gøre.

Kunstområder:

Kan kommunens kulturforvaltning yde sekretariatsbistand og dækkes kommunens udgifter i tilskuddet?

Det vil typisk være kulturforvaltningen i kommunen, der fremsender dagsorden m.v. Kommunens udgifter dækkes ikke i grundtilskuddet.

Kunstområder:

Kan man søge honorar i forbindelse med opsætning af udstillingen?

Nej. Tilskuddet dækker kun udgifter forbundet med transport af værker.

Kunstområder:

Jeg deltager i en konference i Moskva og to dage efter i Beijing, kan jeg få dækket begge rejser?

Ja. Du skal indsende to forskellige ansøgninger, med mindre arrangøren er den samme bag begge konferencer og der i øvrigt er en sammenhæng. 

Kunstområder:

Kan jeg få dækket rejser og ophold i forbindelse med produktion af nyt værk?

Ja. Hvis udgiften er direkte forbundet med produktion af værket og rejsen er en forudsætning for, at værket kan produceres, f.eks. i forbindelse med videooptagelser i udlandet, du selv skal stå for. 

Kunstområder:

Kan jeg søge tilskud til udarbejdelse af kampagnestrategier o.l. i forbindelse med en udstilling?

Nej. Indholdet skal have kunstfagligt indhold og må ikke handle om at gøre reklame for en kunstinstitution eller en udstilling.

Kunstområder:

Hvor meget kan et galleri støttes med pr. år fra puljen?

50.000 kr. pr. år.

Kunstområder:

Kan etablerede udstillingssteder søge tilskud et år eller to frem til nye initiativer?

Nej. Det skal være på et nystartet grundlag.

Kunstområder:

Kan man søge et residency som kunstnergruppe eller kuratorkollektiv?

Kontakt Slots- og Kulturstyrelsen, hvis I er flere, der overvejer at søge sammen, da muligheden varierer fra residency til residency, og da særlige regler gør sig gældende. 

Kunstområder:

Kan der søges tilskud til flere personers rejse?

Nej. Ansøgningen er individuel. Det er dog en god idé at henvise til andre rejsefæller, hvis de også søger til samme formål.

Kunstområder:

Kan man få byttet værket ud efter nogen år?

(Mangler svar)

Kunstområder:

Er der forskel på støtten til de udøvende og skabende kunstnere?

Ja. Der gives kun direkte støtte til de skabende kunstnere. Det er værkets ophavsmand, der er den skabende kunstner, dvs. koreograf, instruktør o.l. 

Kunstområder: Film

Skal jeg indsende dokumentation i form af hotelregninger og flybillet?

Nej. Men Slots- og Kulturstyrelsen foretager jævnligt stikprøvekontrol for at sikre, at tilskuddet er anvendt til det ansøgte formål.

Kunstområder: Film

Kan jeg søge både et legat og et stipendium?

Får du ikke tildelt stipendium, behandles din ansøgning automatisk som en ansøgning til et arbejdslegat.

Kunstområder: Film

Hvor kan jeg henvise en udenlandsk kollega til at søge oversættelsesstøtte?

Du kan henvise til følgende to puljer: 'Danish literature abroad and foreign literature in Denmark' og 'Danish and foreign literature for children and young adults'. Puljerne findes via www.danisharts.dk.

Kunstområder: Litteratur

Kan vi søge til løn til medarbejdere i forbindelse med en litteraturfestival?

Nej. Udvalget lægger vægt på, at projekter, der får tilskud, har en informerende og igangsættende funktion, og at der ikke ydes støtte til almindelig drift.

Kunstområder: Litteratur

Kan man søge tilskud til et fælles værk, hvor der f.eks. indgår en forfatter og en illustrator?

Ja. Men arbejdslegater søges individuelt, og der skal indsendes ansøgningsskema fra hver ansøger.

Kunstområder: Litteratur

Kan jeg komme i kontakt med fribyforfattere?

Ja. Du skal kontakte fribykommunens konsulent på området.

Kunstområder: Litteratur

Kan der søges tilskud til oversættelse af faglitteratur i puljen for nordiske oversættelser?

Ja. Udvalget lægger vægt på, at værket har almen faglig karakter. Oversættelse af anden faglitteratur, herunder undervisningsmateriale, støttes ikke.

Kunstområder: Litteratur

Skal man søge om et bestemt beløb, når man søger om arbejdslegater og -stipendier?

Nej. Udvalget fastlægger beløbsstørrelsen af arbejdslegatet.

Kunstområder: Litteratur

Jeg vil henvise en udenlandsk kollega til puljen "Dansk litteratur i udlandet, findes den på engelsk?

Gå til Danish literature abroad på www.kunst.dk/english

Kunstområder: Litteratur

Jeg kan ikke afgøre, om jeg skal søge puljer, der retter sig mod billedkunst, kunsthåndværk- og design eller arkitektur, hvad gør jeg?

Du kan forsøge at kontakte den sagsbehandler, der er oplyst på puljen. Han eller hun vil kunne guide dig til den rigtige pulje. 

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)