Spørgsmål og svar

299spørgsmål og svar

Spørgsmål

Sørger Slots- og Kulturstyrelsen for visum, forsikringer og vaccinationer?

Du skal selv sørge for at anskaffe visum, tegne passende forsikringer og få evt. påkrævede/anbefalede vaccinationer. Tjek også, at dit pas er gyldigt. Du kan fx finde mere information på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk.

Kunstområder:

Skal man vise billeddokumentation fra hele ens kunstneriske praksis?

Nej. Det er vigtigt at udvælge og vedhæfte fotos af de mest aktuelle værker.

Kunstområder:

Hvilke steder kan der søges kunst til?

Offentligt tilgængelige steder. Flest personer skal have glæde af kunsten. Generelt deponeres der ikke kunst på kontorer og gange. Sikkerhed og lav slitage prioriteres. 

Kunstområder:

Kan man søge støtte til filmproduktion i Statens Kunstfond?

Nej. Støtte til produktion af film hører under Det Danske Filminstitut. 

Kunstområder: Film

Hvad er kravet for at søge tilskud som forfatter?

Du skal som minimum have udgivet et værk inden for udvalgets støtteområde for at søge arbejdslegater og -stipendier. For de øvrige puljer gælder der specifikke kriterier, som kan ses under de enkelte puljebeskrivelser.

Kunstområder: Litteratur

Til hvilke rejser kan man søge støtte?

Man kan søge støtte til rejser, der er knyttet til et konkret projekt.

Kunstområder: Litteratur

Hvordan søger samarbejdende kunstnere om tilskud?

Når I søger et legat til deling, skal hvert medlem af gruppen sende en elektronisk ansøgning, hvor alle ansøgere bliver nævnt. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag. Oplys individuelle CPR-/CVR-numre og bankoplysninger i ansøgningsskemaet.

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Udbetaler Slots- og Kulturstyrelsen til kunstnerne?

Nej. Styrelsen udbetaler til institutionerne, som fordeler det samlede beløb mellem kunstnerne.

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Hvad er projekt, og hvad er drift?

Projekt er de afgrænsede aktiviteter, der er i forbindelse med fx en forestilling. Drift er et teaters samlede aktiviteter over hele teatersæsonen.

Kunstområder: Musik, Scenekunst

Hvad er honorering svarende til et professionelt niveau?

Det er den gældende minimumstarif. Se Dansk Musiker Forbunds tariffer, www.dmf.dk    

Kunstområder: Musik

Kan udenlandske aktører søge?

Ja. Der er tidligere givet tilskud til udenlandske aktører, som har vist/fremmet dansk dramatik.

Kunstområder: Scenekunst

Hvem træffer beslutning om tilskud?

Det gør de kunstfaglige udvalg i Statens Kunstfond.

Kunstområder:

Er det muligt at få et møde med udvalget?

Udvalget holder ikke møder med ansøgere, mens ansøgningerne behandles. Udvalget inviterer i sjældne tilfælde til møde, hvis de vurderer, det er nødvendigt. Nogle udvalg holder dialogmøder ca. to gange årligt med det kunstområde, som de varetager. Hold øje med nyheder fra www.kunst.dk.

Kunstområder:

Hvor mange penge råder Statens Kunstfond over, og hvor kommer pengene fra?

Statens Kunstfond råder samlet set over ca. 500 mio. kr årligt. Det er Folketinget, der beslutter, hvor mange penge Statens Kunstfond skal have til rådighed. Beløbet står på finansloven. Du kan se en økonomioversigt her

Kunstområder:

Hvad er en præmiering?

En præmiering er en uansøgt anerkendelse i form af et beløb og en kunstfaglig begrundelse.

Kunstområder:

Der kommer ikke nogen resultater op på mit navn, hvordan kan det være?

Måske er det ikke dig, der er anført som kontaktperson i ansøgningen. Prøv også at søge på jeres projekttitel.

Kunstområder:

Jeg kan ikke se alle mine tildelinger fra tidligere år?

Systemet rækker kun tilbage til 2010 og 2011. Har du modtaget tilskud før det, vises de ikke.

Kunstområder:

Kan jeg søge støtte til rejse og ophold i forb. med en udstilling i et kommercielt galleri?

Ja, så længe du ikke er fast tilknyttet galleriet. Er du fast tilknyttet, forventes galleriet at betale for din rejse og dit ophold.

Kunstområder:

Hvor ofte foretages præmieringer?

Fagudvalgene kan selv beslutte, om de vil uddele præmieringer, og om de vil uddele præmieringer løbende eller årligt.

Kunstområder:

Hvornår skal jeg indsende regnskab?

Det fremgår af det tilsagnsbrev, du har modtaget pr. mail.

Kunstområder:

Hvornår kan man få Statens Kunstfonds hædersydelser?

Det er meget forskelligt, hvornår en kunstner får tildelt Statens Kunstfonds Hædersydelser (tidl. Livsvarig Ydelse). De yngste er omkring 40 år, og de ældste er over 70 år. Fælles for dem er, at de bliver vurderet til at have bidraget helt særligt til det danske samfund gennem deres kunst.

Kunstområder:

Hvor finder jeg kontaktoplysningerne på en bestemt sagsbehandler?

Brug 'Kontakt os' i øverste højre hjørne af kunst.dk. Du bliver ledt direkte til styrelsens medarbejderoversigt, søg på navn eller emne i søgemodulet. Du kan også kigge i ’Søg Tilskud’ og finde puljen, du er interesseret i, hvis du søger navnet på den sagsbehandler, der administrerer puljen.

Kunstområder:

Hvornår ved jeg, om jeg får tilskud?

Oftest går der op til 12 uger, fra du har sendt din ansøgning, til du får svar.

Kunstområder:

Arrangerer Slots- og Kulturstyrelsen min rejse?

Nej. Du skal selv arrangere din rejse.

Kunstområder: Arkitektur

Hvordan udbetales stipendier og legater?

Legater og stipendier bliver udbetalt umiddelbart efter, at du har modtaget tilsagnsbrevet. Ved NemKonto overfører Slots- og Kulturstyrelsen evt. tilskud til den bankkonto, der er knyttet til det oplyste CPR-nr. eller CVR-nr. Hvis du har valgt, at tilskuddet indbetales til banken, overføres evt. tilskud til en anden konto end NemKonto. Navn og CVR-nr. for kontoindehaverbank samt navn på bank, registrerings- og kontonr. skal oplyses i ansøgningsskemaet.

Kunstområder: Arkitektur

Hvad gør jeg, hvis jeg vil søge en kombination af legater?

Hvis du både søger rejselegat og arbejdsstipendium/legat, skal du indsende to ansøgninger, en til hver pulje. 

Kunstområder: Arkitektur

Gives der også støtte til materialer og løn?

Ja. Men sørg for at definere de forskellige udgiftsposter i budgettet

Kunstområder: Arkitektur

Kan jeg sende fysiske bilag som dvd’er, cd’er osv.

Nej. Vi distribuerer kun elektronisk materiale til udvalg. Hvis du skriver links til materialet på f.eks. YouTube i ansøgningen, kan udvalget se det, når de læser ansøgningen.

Kunstområder:

Hvilke genrer inden for billedkunsten kan støttes?

Udvalgene inden for billedkunst har ikke lagt sig fast på en definition af værkbegrebet og støtter alle genrer inden for billedkunsten.

Kunstområder:

Skal man søge for hvert medlem af en kunstnergruppe?

Nej. Beløbet udregnes med udgangspunkt i værkets værdi. Dette beløb deles mellem kunstnerne.

Kunstområder:

Hvem ejer værket, når det er opført?

Det er ansøgeren (institution/myndighed), der ejer værket. Dermed følger også forpligtigelsen til drift og vedligeholdelse.

Kunstområder:

Hvis kunstneren kommer fra Sverige, Færøerne eller Grønland, er der så også tale om udenlandsk kunst?

Ja.

Kunstområder:

Dækker tilskuddet forsikring i forbindelse med transport af værker?

Nej. Tilskuddet dækker kun udgifter forbundet med transport af værker.

Kunstområder:

Jeg skal deltage i artisttalks flere steder i samme storby, dækkes transporten fra sted til sted?

Nej. Lokal transport dækkes ikke. 

Kunstområder:

Kan jeg få dækket transport af mit værk?

Nej. Du kan søge om dækning af transport af værker under ’Udstillinger af dansk kunst i udlandet’.

Kunstområder:

Kan jeg søge puljen, selv om udstillingen har fundet sted?

Nej. En udstilling må ikke være påbegyndt og en publikation må ikke være færdigproduceret.

Kunstområder:

Hvad er maks. beløbet, som et galleri kan opnå i støtte pr. messe fra puljen?

Maks. beløbet er på 30.000 kr. pr. messe.

Kunstområder:

Vi søger om forholdsvis mange penge. Skal der være andre finansieringskilder, før udvalget vil yde tilskud?

Det er ikke et krav. I kan se andre tilskudsstørrelser i tildelingslisterne, gå til ’Tildelinger’ og søg på puljen.

Kunstområder:

Arrangerer Slots- og Kulturstyrelsen min rejse?

Nej. Alle residenter modtager støtte til at dække rejseudgifter, men du skal selv arrangere din rejse.

Kunstområder:

Skal rejsens formål være knyttet til en bestemt aftale eller udstilling?

Nej. Rejselegater gives til research og inspirationsrejser, hvor rejsens formål kan være at udvikle nye idéer til nye værker.

Kunstområder:

Koster det noget, og hvem står for forsikring af værket i tilfælde af tyveri?

Det koster ikke noget. Statens Kunstfond betaler transport til deponeringsstedet. Institutionen opsætter selv kunsten. Institutionen har ansvar for de udlånte kunstværker og Statens Kunstfond foreslår, at deponeringsstedet forsikrer de lånte kunstværker.

Kunstområder:

Hvad kan filmkunstnere søge om støtte til?

Statens Kunstfonds Film- og Scenekunstudvalg uddeler arbejds- og rejselegater til skabende kunstnere inden for film, fx til filminstruktører og manuskriptforfattere. 

Kunstområder: Film

Kan jeg søge tilskud til både flybillet og hotelophold?

Ja. Du skal i budgettet redegøre for alle udgiftsposter i forbindelse med din rejse.

Kunstområder: Film

Kan man i oversætterpuljen søge støtte til oversættelse af kortere værker eller uddrag (noveller og digte)?

Nej. Der skal være tale om et helt værk eller en samling digte eller noveller. Støtte til oversættelse af enkelte noveller, drama og digte skal søges i Prøveoversættelsespuljen.    

Kunstområder: Litteratur

Kan danske forlag, der udgiver udenlandsk litteratur oversat til dansk, søge om støtte til udgivelse?

Nej, udvalget giver kun udgivelsesstøtte til udgivelsen af danske værker.

Kunstområder: Litteratur

Kan man søge tilskud til fagbøger for børn?

Ja. 

Kunstområder: Litteratur

Kan enkelte arrangører søge fribypuljen?

Nej. Det skal være værten/fribykommunen, der søger.

Kunstområder: Litteratur

Hvornår kan puljen for nordiske oversættelser søges?

Puljen søges, når ansøger som minimum har erhvervet rettighederne til værket og skrevet kontrakt med en oversætter. Værket må ikke være udgivet på ansøgningstidspunktet, men må gerne være færdiggjort. Forlaget skal sende ét eksemplar af det oversatte værk til Statens Kunstfonds Projektudvalg for Litteratur. Desuden skal forlaget sende ét eksemplar af det oversatte værk til Nordisk Ministerråds Sekretariat.

Kunstområder: Litteratur

Skal rejsens formål være knyttet til en bestemt aftale eller udstilling?

Nej. Rejselegater gives til research og inspirationsrejser, hvor rejsens formål kan være at udvikle nye idéer til nye værker.

Kunstområder: Litteratur

Kan jeg vedhæfte min lydprøve ved at indsætte et link i ansøgningen til afspilning på nettet?

Ja. Eller du kan vedhæfte en lydfil.

Kunstområder: Litteratur

Kan der søges til midlertidige værker fx vægmalerier?

Nej. Der gives ikke tilskud til værker, som ikke kan udstilles i andre udstillingssammenhænge.

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Kan man selv bestemme, hvilken kunst der tildeles?

Nej. Statens Kunstfond foreslår pulje af kunst - ud fra ansøgningens foto og oplysninger om deponeringsstedet. Institutionens afslag af puljetilbud kan give et nyt deponeringstilbud.  

Kunstområder:

Udvalget støtter kun professionelle musikere, hvornår er man det?

Det er du, når du modtager Dansk Musiker Forbunds tariffer, se mere på www.dmf.dk

Kunstområder: Musik

Hvad hører til egenindtægter?

Egenindtægter er salg af forestillinger og indtægter fra billetsalg.

Kunstområder: Musik, Scenekunst

Udvalget støtter professionelle scenekunstnere, hvornår er man professionel?

Ifølge scenekunstudvalgenes definition er du professionel, når du har en scenekunstfaglig uddannelse fra en af Statens Teaterskoler eller tilsvarende skole i udlandet, eller på anden måde kan dokumentere et kunstnerisk professionelt virke.

Kunstområder: Scenekunst

Kan der søges specifikt til en CD-udgivelse?

Nej. Der søges til alle ensemblets aktiviteter i det kommende år.

Kunstområder: Musik

Kan der indsendes mere end én ansøgning?

Ja. Det kan der godt.

Kunstområder: Musik

Hvordan søger man om optagelse på MGK?

Du er ikke kommet til den rigtige hjemmeside. Tilmelding til MGK foregår på www.musikalskgrundkursus.dk. Spørgsmål om optagelse og kursusindhold skal du stille til det MGK-center, hvor du søger optagelse.

Kunstområder: Musik

Hvad er projekt, og hvad er drift?

Projekt er de afgrænsede aktiviteter, der er i forbindelse med fx en forestilling. Drift er et teaters samlede aktiviteter over hele teatersæsonen.

Kunstområder: Scenekunst

Hvad er projekt, og hvad er drift?

Projekt er de afgrænsede aktiviteter, der er i forbindelse med fx en forestilling. Drift er et teaters samlede aktiviteter over hele teatersæsonen.

Kunstområder: Scenekunst

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)