Spørgsmål og svar

281spørgsmål og svar

Spørgsmål

Hvis jeg søger driftstilskud, skal jeg så også søge projekttilskud til de nyproduktioner, vi har?

Nej. Der kan søges om enten drifts- eller projekttilskud. Søges der om driftstilskud, krydses der af i feltet ‘Drift’, og i de efterfølgende felter noteres de nyproduktioner og de genopsætninger, der er i sæsonen eller sæsonerne. I budgettet estimeres de indtægter og udgifter, der forventes at komme i forbindelse med nyproduktionerne.

Kunstområder: Scenekunst

Hvor meget kan jeg søge om?

Du kan søge om mindre beløb på op til 200.000 kr. Se evt. tidligere tildelingslister for at få en idé om, hvor niveauet for tilskuddene normalt ligger.

Kunstområder: Scenekunst

Hvad er forskellen på Statens Kunstfond og Slots- og Kulturstyrelsen?

Statens Kunstfond består primært af en række udvalg, som uddeler støtte til kunstnere, kunstnergrupper, institutioner mv. Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond og har bl.a. til opgave at håndtere ansøgninger og udarbejde baggrundsmateriale til dagsordener. Slots- og Kulturstyrelsen varetager derudover opgaver for Kulturministeriet.

Kunstområder:

Hvem bestemmer, hvilke kunstnere der skal have tilskud fra Statens Kunstfond?

Udvalgene i Statens Kunstfond bestemmer, hvem der skal have tilskud. Medlemmerne af de 12 udvalg har en høj kunstfaglig viden. En del af udvalgsmedlemmerne er selv kunstnere.

Kunstområder:

Kan jeg søge støtte til rejse i forbindelse med en værkproduktion, hvis jeg fx skal til et andet land og filme?

Ja, så længe der foreligger en udstillingsaftale og rejsen er nødvendig for produktionen af dit værk, kan du inkludere rejseudgifter i dit budget.

Kunstområder:

Hvor meget kan man få i Statens Kunstfonds Hædersydelse?

Man kan få mellem 165.874 kr./år og 18.128 kr./år før skat. Beløbets størrelse er indtægtsreguleret og fastsættes efter, hvor meget kunstneren tjener.

Kunstområder:

Kan jeg finde alt om den danske kunststøtte på www.kunst.dk?

Du kan finde alt om den statsfinansierede kunststøtte fra Statens Kunstfond. Du kan ikke finde noget om den kommunalt, regionalt eller privatstøttede kunst.

Kunstområder:

Hvem vurderer min ansøgning?

Det gør de kunstfaglige udvalg tilknyttet Statens Kunstfond. Se listen over udvalgene HER

Kunstområder:

Hvem tegner forsikringer?

Du skal selv sørge for at tegne passende forsikringer.

Kunstområder: Arkitektur

Hvordan søger samarbejdende arkitekter om arbejdslegater?

Er I flere personer, der vil søge et arbejdslegat, skal hvert medlem af gruppen sende en elektronisk ansøgning, hvor alle ansøgere bliver nævnt. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag.

Kunstområder: Arkitektur

Hvad er den kunstneriske dimension i et arkitekturprojekt?

Det afgør udvalget, men det kan anbefales at undersøge de projekter, som allerede har fået tilskud fra puljen.

Kunstområder: Arkitektur

Hvor mange bilag kan jeg vedhæfte?

Udover det ønskede antal bilag kan du skrive links til f.eks. You Tube o. lign. Yderligere bilag kommer ikke i betragtning.

Kunstområder:

Kan der søges til midlertidige værker f.eks. vægmalerier?

Nej. Der gives ikke støtte til værker, som ikke kan udstilles i andre udstillingssammenhænge.

Kunstområder:

Hvor høj er medfinansieringen?

Ikke-statslige ansøgere skal kunne medfinansiere med ¼ af de samlede udgifter. Ikke-statslige ansøgere er typisk kommuner og institutioner. En medfinansiering afhænger af opgavens art og kan derfor variere mellem 100.000 kr. til 1 mio. kr.

Kunstområder:

Ydes der også tilskud til kunstnerens diæter og rejseforsikring?

Nej. Der ydes normalt kun tilskud til transport.

Kunstområder:

Kan der søges årligt?

Ja. Der er tale om årlige grundtilskud, hver gang skal kommunen medfinansiere minimum 50 % af det samlede budget.

Kunstområder:

Udstillingsstedet forstår ikke dansk og vil søge på mine vegne, hvad kan jeg henvise til?

Du henviser til www.kunst.dk/english og puljen Exhibition of Danish Art abroad.

Kunstområder:

Kan jeg søge, selv om jeg ikke repræsenterer nogen institution?

Ja. Det vigtigste er, at seminaret/konferencen har kunstfaglig tyngde.

Kunstområder:

Jeg lejer et værksted, kan jeg få dækket huslejen?

Nej. Leje af atelier dækkes ikke.

Kunstområder:

Skal jeg vedhæfte transporttilbud fra fragtfirmaet?

Ja.

Kunstområder:

Sørger Slots- og Kulturstyrelsen for visum, forsikringer og vaccinationer?

Du skal selv sørge for at anskaffe visum, tegne passende forsikringer og få evt. påkrævede/anbefalede vaccinationer. Tjek også, at dit pas er gyldigt. Du kan fx finde mere information på Udenrigsministeriets hjemmeside, www.um.dk.

Kunstområder:

Skal man vise billeddokumentation fra hele ens kunstneriske praksis?

Nej. Det er vigtigt at udvælge og vedhæfte fotos af de mest aktuelle værker.

Kunstområder:

Hvilke steder kan der søges kunst til?

Offentligt tilgængelige steder. Flest personer skal have glæde af kunsten. Generelt deponeres der ikke kunst på kontorer og gange. Sikkerhed og lav slitage prioriteres. 

Kunstområder:

Kan man søge støtte til filmproduktion i Statens Kunstfond?

Nej. Støtte til produktion af film hører under Det Danske Filminstitut. 

Kunstområder: Film

Hvad er kravet for at søge tilskud som forfatter?

Du skal som minimum have udgivet et værk inden for udvalgets støtteområde for at søge arbejdslegater og -stipendier. For de øvrige puljer gælder der specifikke kriterier, som kan ses under de enkelte puljebeskrivelser.

Kunstområder: Litteratur

Hvordan søger samarbejdende kunstnere om tilskud?

Når I søger et legat til deling, skal hvert medlem af gruppen sende en elektronisk ansøgning, hvor alle ansøgere bliver nævnt. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag. Oplys individuelle CPR-/CVR-numre og bankoplysninger i ansøgningsskemaet.

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Udbetaler Slots- og Kulturstyrelsen til kunstnerne?

Nej. Styrelsen udbetaler til institutionerne, som fordeler det samlede beløb mellem kunstnerne.

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Hvad er projekt, og hvad er drift?

Projekt er de afgrænsede aktiviteter, der er i forbindelse med fx en forestilling. Drift er et teaters samlede aktiviteter over hele teatersæsonen.

Kunstområder: Musik, Scenekunst

Hvad er honorering svarende til et professionelt niveau?

Det er den gældende minimumstarif. Se Dansk Musiker Forbunds tariffer, www.dmf.dk    

Kunstområder: Musik

Kan udenlandske aktører søge?

Ja. Der er tidligere givet tilskud til udenlandske aktører, som har vist/fremmet dansk dramatik.

Kunstområder: Scenekunst

Hvem træffer beslutning om tilskud?

Det gør de kunstfaglige udvalg i Statens Kunstfond.

Kunstområder:

Er det muligt at få et møde med udvalget?

Udvalget holder ikke møder med ansøgere, mens ansøgningerne behandles. Udvalget inviterer i sjældne tilfælde til møde, hvis de vurderer, det er nødvendigt. Nogle udvalg holder dialogmøder ca. to gange årligt med det kunstområde, som de varetager. Hold øje med nyheder fra www.kunst.dk.

Kunstområder:

Hvor mange penge råder Statens Kunstfond over, og hvor kommer pengene fra?

Statens Kunstfond råder samlet set over ca. 500 mio. kr årligt. Det er Folketinget, der beslutter, hvor mange penge Statens Kunstfond skal have til rådighed. Beløbet står på finansloven. Du kan se en økonomioversigt her

Kunstområder:

Hvad er en præmiering?

En præmiering er en uansøgt anerkendelse i form af et beløb og en kunstfaglig begrundelse.

Kunstområder:

Der kommer ikke nogen resultater op på mit navn, hvordan kan det være?

Måske er det ikke dig, der er anført som kontaktperson i ansøgningen. Prøv også at søge på jeres projekttitel.

Kunstområder:

Jeg kan ikke se alle mine tildelinger fra tidligere år?

Systemet rækker kun tilbage til 2010 og 2011. Har du modtaget tilskud før det, vises de ikke.

Kunstområder:

Kan jeg søge støtte til rejse og ophold i forb. med en udstilling i et kommercielt galleri?

Ja, så længe du ikke er fast tilknyttet galleriet. Er du fast tilknyttet, forventes galleriet at betale for din rejse og dit ophold.

Kunstområder:

Hvor ofte foretages præmieringer?

Fagudvalgene kan selv beslutte, om de vil uddele præmieringer, og om de vil uddele præmieringer løbende eller årligt.

Kunstområder:

Hvornår skal jeg indsende regnskab?

Det fremgår af det tilsagnsbrev, du har modtaget pr. mail.

Kunstområder:

Hvornår kan man få Statens Kunstfonds hædersydelser?

Det er meget forskelligt, hvornår en kunstner får tildelt Statens Kunstfonds Hædersydelser (tidl. Livsvarig Ydelse). De yngste er omkring 40 år, og de ældste er over 70 år. Fælles for dem er, at de bliver vurderet til at have bidraget helt særligt til det danske samfund gennem deres kunst.

Kunstområder:

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)