Spørgsmål og svar

281spørgsmål og svar

Spørgsmål

Kan der søges om støtte til kunstprojekter i det offentlige rum, hvor kunstneren er udpeget?

Udvalget kan i særlige tilfælde yde projekttilskud til projekter, hvor projektet allerede er defineret, og hvor kunstneren er udpeget. Typisk vil udvalget ved projektstøtte vælge at støtte kunstnerens honorar.

Kunstområder:

Hvad dækker et grundtilskud over?

I budgettet definerer I, hvad der er drift, evt. honorarer, og hvad der er initiativer, det sidste skal også fremgå af jeres handlingsplan. Det anbefales at være så konkret som mulig i beskrivelsen af initiativer.

Kunstområder:

Min assistent skal eskortere et værk, kan der ydes tilskud både til hans rejse og transport af værket?

Nej.

Kunstområder:

Kan tilskuddet også omfatte transport af materialer til værket?

Ja. I budgettet redegør du for alle udgifter, der er direkte forbundet med materialer til værket.

Kunstområder:

Skal jeg vedhæfte min messeinvitation som bilag til ansøgningen.

Ja.

Kunstområder:

Kan jeg medbringe min familie/partner, hvis jeg får tildelt et residency?

Bevillingen til et residencyophold dækker ikke udgifter til medfølgende familie/partner, og faciliteterne er generelt tilpasset én person. Mulighed for at medbringe familie/partner skal afklares med det enkelte residency.

Kunstområder:

Skal man søge om et arbejdslegat til et konkret projekt?

Nej. Arbejdslegater gives til fortsat kunstnerisk arbejde og er derfor ikke afhængigt af et specifikt projekt eller udstilling. Det er dog en god idé at beskrive, hvad der kunstnerisk optager én aktuelt.

Kunstområder:

Kan man selv bestemme, hvilken kunst der tildeles?

Nej. Statens Kunstfond foreslår et udpluk af kunst, som vurderes til at passe til stedets omgivelser og ud fra ansøgningens foto og beskrivelse. Institutionens eventuelle afslag kan give et nyt deponeringstilbud.  

Kunstområder:

Kan man søge om tilskud, hvis man ikke har fået udgivet et værk?

Ja. Hvis ansøger på sit CV kan dokumentere at have ophavsret til mindst ét værk som eneforfatter, fx i form af tidligere mundtlige fortællinger, performances eller litterære montager. 

Kunstområder: Litteratur

Kan man søge tilskud til undervisningsmateriale?

Nej.

Kunstområder: Litteratur

Hvis jeg søger driftstilskud, skal jeg så også søge projekttilskud til de nyproduktioner, vi har?

Nej. Der kan søges om enten drifts- eller projekttilskud. Søges der om driftstilskud, krydses der af i feltet ‘Drift’, og i de efterfølgende felter noteres de nyproduktioner og de genopsætninger, der er i sæsonen eller sæsonerne. I budgettet estimeres de indtægter og udgifter, der forventes at komme i forbindelse med nyproduktionerne.

Kunstområder: Scenekunst

Hvor meget kan jeg søge om?

Du kan søge om mindre beløb på op til 200.000 kr. Se evt. tidligere tildelingslister for at få en idé om, hvor niveauet for tilskuddene normalt ligger.

Kunstområder: Scenekunst

Hvad er forskellen på Statens Kunstfond og Slots- og Kulturstyrelsen?

Statens Kunstfond består primært af en række udvalg, som uddeler støtte til kunstnere, kunstnergrupper, institutioner mv. Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond og har bl.a. til opgave at håndtere ansøgninger og udarbejde baggrundsmateriale til dagsordener. Slots- og Kulturstyrelsen varetager derudover opgaver for Kulturministeriet.

Kunstområder:

Hvem bestemmer, hvilke kunstnere der skal have tilskud fra Statens Kunstfond?

Udvalgene i Statens Kunstfond bestemmer, hvem der skal have tilskud. Medlemmerne af de 12 udvalg har en høj kunstfaglig viden. En del af udvalgsmedlemmerne er selv kunstnere.

Kunstområder:

Kan jeg søge støtte til rejse i forbindelse med en værkproduktion, hvis jeg fx skal til et andet land og filme?

Ja, så længe der foreligger en udstillingsaftale og rejsen er nødvendig for produktionen af dit værk, kan du inkludere rejseudgifter i dit budget.

Kunstområder:

Hvor meget kan man få i Statens Kunstfonds Hædersydelse?

Man kan få mellem 165.874 kr./år og 18.128 kr./år før skat. Beløbets størrelse er indtægtsreguleret og fastsættes efter, hvor meget kunstneren tjener.

Kunstområder:

Kan jeg finde alt om den danske kunststøtte på www.kunst.dk?

Du kan finde alt om den statsfinansierede kunststøtte fra Statens Kunstfond. Du kan ikke finde noget om den kommunalt, regionalt eller privatstøttede kunst.

Kunstområder:

Hvem vurderer min ansøgning?

Det gør de kunstfaglige udvalg tilknyttet Statens Kunstfond. Se listen over udvalgene HER

Kunstområder:

Hvem tegner forsikringer?

Du skal selv sørge for at tegne passende forsikringer.

Kunstområder: Arkitektur

Hvordan søger samarbejdende arkitekter om arbejdslegater?

Er I flere personer, der vil søge et arbejdslegat, skal hvert medlem af gruppen sende en elektronisk ansøgning, hvor alle ansøgere bliver nævnt. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag.

Kunstområder: Arkitektur

Hvad er den kunstneriske dimension i et arkitekturprojekt?

Det afgør udvalget, men det kan anbefales at undersøge de projekter, som allerede har fået tilskud fra puljen.

Kunstområder: Arkitektur

Hvor mange bilag kan jeg vedhæfte?

Udover det ønskede antal bilag kan du skrive links til f.eks. You Tube o. lign. Yderligere bilag kommer ikke i betragtning.

Kunstområder:

Kan der søges til midlertidige værker f.eks. vægmalerier?

Nej. Der gives ikke støtte til værker, som ikke kan udstilles i andre udstillingssammenhænge.

Kunstområder:

Hvor høj er medfinansieringen?

Ikke-statslige ansøgere skal kunne medfinansiere med ¼ af de samlede udgifter. Ikke-statslige ansøgere er typisk kommuner og institutioner. En medfinansiering afhænger af opgavens art og kan derfor variere mellem 100.000 kr. til 1 mio. kr.

Kunstområder:

Ydes der også tilskud til kunstnerens diæter og rejseforsikring?

Nej. Der ydes normalt kun tilskud til transport.

Kunstområder:

Kan der søges årligt?

Ja. Der er tale om årlige grundtilskud, hver gang skal kommunen medfinansiere minimum 50 % af det samlede budget.

Kunstområder:

Udstillingsstedet forstår ikke dansk og vil søge på mine vegne, hvad kan jeg henvise til?

Du henviser til www.kunst.dk/english og puljen Exhibition of Danish Art abroad.

Kunstområder:

Kan jeg søge, selv om jeg ikke repræsenterer nogen institution?

Ja. Det vigtigste er, at seminaret/konferencen har kunstfaglig tyngde.

Kunstområder:

Jeg lejer et værksted, kan jeg få dækket huslejen?

Nej. Leje af atelier dækkes ikke.

Kunstområder:

Skal jeg vedhæfte transporttilbud fra fragtfirmaet?

Ja.

Kunstområder:

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)