Spørgsmål og svar

281spørgsmål og svar

Spørgsmål

Hvad er kravet til en oversætter, for at der kan opnås tilskud?

Oversætteren skal være meriteret og kunne dokumentere professionelt oversætterarbejde.

Kunstområder: Litteratur

Kan der søges årligt til den samme litteraturbegivenhed?

Nej. Almindeligvis kan der kun søges støtte til opstart af nye initiativer.

Kunstområder: Litteratur

Til hvilke rejser kan man søge støtte?

Man kan søge støtte til rejser, der er knyttet til et konkret projekt.

Kunstområder: Litteratur

Kan man i puljen for de nordiske oversættelser søge tilskud til oversættelse af kortere værker eller uddrag (noveller og digte)?

Nej. Der skal være tale om hele værker. Tilskud til oversættelse af enkelte noveller, drama og digte skal søges i Prøveoversættelsespuljen.

Kunstområder: Litteratur

Skal man søge om et arbejdslegat til et konkret projekt?

Nej. Arbejdslegater gives til fortsat kunstnerisk arbejde og er derfor ikke afhængigt af et specifikt projekt eller udstilling. Det er dog en god idé at beskrive, hvad der kunstnerisk optager én aktuelt.

Kunstområder: Litteratur

Skal oversættere, der søger om arbejdslegater, have indgået en kontrakt med et forlag?

Nej, det er ikke et krav. 

Kunstområder: Litteratur

Skal jeg have en uddannelse inden for design eller kunsthåndværk for at søge Kunsthåndværk- og Designudvalgets puljer?

Nej. Det afgørende er, at dit kunstneriske arbejde afspejler enten design eller kunsthåndværk.

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Jeg vil gerne søge et treårigt arbejdsstipendium og et almindeligt arbejdslegat samtidig, kan jeg det?

Får du ikke tildelt stipendium, behandles din ansøgning automatisk som en ansøgning til et arbejdslegat.

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Når jeg har en udstilling, som strækker sig over to kalenderår, hvornår skal jeg så søge?

Du skal søge for det år, hvor udstillingens hovedvægt ligger.

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Koster det noget, og hvem er ansvarlig for forsikringen af værkerne?

Det koster ikke noget. Statens Kunstfond betaler transport til deponeringsstedet. Institutionen opsætter selv kunsten. Statens kunstfond foreslår, at deponeringsstedet forsikrer de modtagne kunstværker.

Kunstområder:

Mit projekt går på tværs af musikgenrer. Hvor skal jeg så søge?

Ansøgninger inden for jazz, rock, pop, folkemusik, ny kompositionsmusik, verdensmusik samt relaterede genrer skal søges hos de fem genreorganisationer. Evt. tvivl om genretilhørsforhold afklares med de relevante genreorganisationer eller Slots- og Kulturstyrelsen.

Kunstområder: Musik

Kan jeg vedhæfte et manuskript?

Medmindre det er et krav, skal du ikke indsende manuskript. Hvis udvalget vil se et manuskript, bliver du kontaktet. Hvis du alligevel indsender, kan du ikke regne med, at det indgår i bedømmelsen af din ansøgning.

Kunstområder: Musik, Scenekunst

Hvad er professionel scenekunst?

Med professionel scenekunst menes som udgangspunkt, at forestillingens hovedmedvirkende er professionelle i kraft af enten en scenekunstfaglig uddannelse fra en af staten anerkendt uddannelsesinstitution eller har opnået professionelle færdigheder gennem aktiviteter inden for scenekunst.

Kunstområder: Scenekunst

Kan flere komponister søge til fælles skabende kompositionsarbejde?

Ja. Hver kunstner skal indsende en separat ansøgning. Af ansøgningsteksten og vedhæftet materiale skal det klart fremgå, hvem der har lavet hvad.

Kunstområder: Musik

Kan flere komponister søge til fælles skabende kompositionsarbejde?

Ja. Hver kunstner skal indsende en separat ansøgning. Af ansøgningsteksten og vedhæftet materiale skal det klart fremgå, hvem der har lavet hvad.

Kunstområder: Musik

Kan flere komponister søge til fælles skabende kompositionsarbejde?

Ja. Hver kunstner skal indsende en separat ansøgning. Af ansøgningsteksten og vedhæftet materiale skal det klart fremgå, hvem der har lavet hvad.

Kunstområder: Musik

Obs! Puljen afventer fort. ifb. ny musikhandlingsplan

Kunstområder:

Hvad er huskomponistaftaler?

Huskomponistaftaler er konkrete længerevarende samarbejder mellem komponister/lydkunstnere og orkestre, ensembler eller andre kulturorganisationer, der kan tilbyde kunstneren en platform til at udvikle og præsentere nye musikalske idéer.

Kunstområder: Musik

Kan et band, ensemble eller orkester søge om tilskud til promotion materiale?

Nej. Der gives kun tilskud til bredere udgivelser, fx dokumentation af musikalske genrer, perioder og kunstnere.

Kunstområder: Musik

Kan jeg som musiker søge om tilskud til min egen efteruddannelse?

Nej. Der gives kun tilskud til institutioner, der udgiver kurser.

Kunstområder: Musik

Hvordan bliver man regionalt spillested?

Regionale spillesteder udpeges hvert fjerde år. For at ansøge om at blive regionalt spillested skal spillestedet modtage kommunalt tilskud.

Kunstområder: Musik

Kan man søge tilskud til hotel, diæter og honorarer?

Nej. Der gives ikke tilskud til ophold, diæter og honorarer.

Kunstområder: Musik

Skal man modtage honorar?

Ja. Projektstøtteudvalget for musik lægger vægt på, at der er lokal efterspørgsel afspejlet ved, at musikerne honoreres på professionelt niveau af arrangørerne.

Kunstområder: Musik

Når jeg har flere ensembler, skal jeg så sende en ansøgning pr. ensemble eller kun en ansøgning?

Der skal kun sendes en ansøgning.

Kunstområder: Musik

Kan vi søge til koncerter, der endnu ikke er aftalt?

Ja. Sørg for at oplyse så mange detaljer som muligt.

Kunstområder: Musik

Skal udgifterne til transport indgå i budgettet, når disse udgifter skal søges af KIK 30-midlerne?

Ja. Det er det totale budget, der skal skrives i ansøgningen.

Kunstområder: Musik

Er der en skabelon til projektbeskrivelse og budget?

Ja. Du skal udfylde den skabelon, der er i afsnittet "Hvad skal ansøgningen indeholde?"  her på siden og vedhæfte den din elektroniske ansøgning.

Kunstområder: Musik

Vi er placeret i et udkantsområde, hvordan gør vi rede for udgifter for vores læreres kørsel, der er forbundet med den dårlige infrastruktur til og fra skolen?

Udgifter til underviseres kørsel skal fremgå af budget og regnskab.

Kunstområder: Musik

Kan der søges tilskud til musikskoler, der ikke hører under den kommunale musikskole?

Nej. Tilskud til refusion af lærerløn kan kun søges af selvejende musikskoler med kommunalt tilskud eller kommunale musikskoler. Selvejende musikskoler er oprettet af kommunen med det formål at løse en specifik driftsopgave for det offentlige, i dette tilfælde er opgaven defineret i musikskoleloven, som langt de fleste kommuner varetager.

Kunstområder: Musik

Kan man få forlænget projektperioden, så udgivelsen udsendes senere end ansøgt?

Det kræver, at man sender en konkret ansøgning til projektstøtteudvalget for musik med anmodning om at få projektet forlænget.

Kunstområder: Musik

Kan jeg søge et komponisthonorar til mig selv?

Nej. Det er orkestret, ensemblet, foreningen, arrangøren osv., der har bestilt værket, og som skal søge om tilskud til dig.

Kunstområder: Musik

Kan en udenlandsk arrangør/et udenlandsk orkester e.l. søge tilskud til en dansk komponist?

Ja. Udenlandske arrangører og orkestre e.l. kan søge.

Kunstområder: Musik

Kan jeg vedhæfte et manuskript?

Med mindre det er et krav, skal der ikke vedhæftes manuskript. Hvis udvalget vil se et manuskript, bliver du kontaktet. Hvis du alligevel vedhæfter et manuskript til din ansøgning, kan du ikke regne med, at det indgår i bedømmelsen.

Kunstområder: Scenekunst

Skal jeg vedlægge en tekstprøve?

Ja. Det er en god idé.

Kunstområder: Scenekunst

Kan jeg vedhæfte et manuskript?

Medmindre det er et krav, skal der ikke vedhæftes manuskript. Hvis udvalget vil se et manuskript, bliver du kontaktet. Hvis du alligevel vedhæfter et manuskript til din ansøgning, kan du ikke regne med, at det indgår i bedømmelsen.

Kunstområder: Musik, Scenekunst

Er det teatret eller den udenlandske partner, der skal søge om tilskuddet?

Det er altid det danske teater, der er ansøger.

Kunstområder: Scenekunst

Kan udenlandske forestillinger optages?

Ja. I henhold til EU-reglerne kan der søges om optagelse af udenlandske forestillinger i Garantiordningen. 

Kunstområder: Scenekunst

Hvad er forskellen på Garantiordningen og Turnénetværket?

Arrangører af turnéforestillinger kan bruge Garantiordningen, mens det kun er de scener, der er optaget i Turnénetværket, der kan bruge Turnénetværket. Modtager en arrangør tilskud til en forestilling fra en turnéordning, kan der ikke også modtages tilskud fra Garantiordningen.

Kunstområder: Scenekunst

Skal jeg medsende dokumentation for, at jeg er blevet optaget på et residency?

Ja. Vedhæft din bekræftelse som bilag til ansøgningsskemaet. Hvis du ikke har en formel bekræftelse, kan du sende den besked, du har fået fra residenciet om, at du er blevet optaget. 

Kunstområder: Internationalt, Musik, Scenekunst

Vores kunstner deltager i en gruppeudstilling, kan vi inkludere udgifterne til udstillingen i ansøgningen?

Nej. Det anbefales at søge andre puljer.

Kunstområder: Internationalt

Hvor kommer kunststøtten fra?

Kunststøtten afsættes på finansloven, som politikerne beslutter. Det er borgerne i Danmark, der finansierer kunststøtten gennem skatter og afgifter. Tipsmidler figurerer også på det kulturelle tipsaktstykke.

Kunstområder:

Hvad laver udvalgene?

Udvalgenes vigtigste opgave er at træffe kunstfaglige beslutninger til fordeling af de penge, som Folketinget årligt afsætter til Statens Kunstfond på finansloven. De fleste penge bliver fordelt direkte til kunstnerne eller til kunstprojekter, som kunstnere eller institutioner søger penge til. Udvalgene kan også iværksætte nye initiativer, som de mener, fremmer deres fagområde. Udvalgene arbejder i henhold til en lov om at fremme kunsten på deres fagområde, de kaldes kunstlovene. Se mere under hvert udvalg. Statens Kunstfonds bestyrelse og udvalg arbejder i henhold til lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

Kunstområder:

Hvordan ved jeg, hvad udvalget giver tilskud til?

 Du kan søge på fagområde i ‘Søg tilskud’. Her vil det fremgå af puljen, hvem der er tilskudsgiveren.

Kunstområder:

Hvordan finder jeg kontaktoplysninger på den person, jeg søger?

Du bliver ledt direkte til styrelsens medarbejderoversigt, søg på navn eller emne i søgemodulet. Du kan også kigge i ’Søg Tilskud’ og finde puljen, du er interesseret i, hvis du søger navnet på den sagsbehandler, der administrerer puljen.

Kunstområder:

Hvad laver repræsentantskabet?

Repræsentantskabet udpeger bl.a. nogle af de medlemmer, der skal sidde i udvalgene, de tildeler hædersydelser til kunstnere og generelt set skal repræsentantskabet følge det arbejde, der foregår i udvalg og bestyrelse.

Kunstområder:

Gives der præmieringer inden for alle kunstarter?

Ja. Det er en mulighed, Statens Kunstfond har, til at uddele kunsttilskud til skabende kunstnere.

Kunstområder:

Kan jeg få at vide, hvor meget tilskud en enkelt kunstner har fået?

Ja. Du kan søge på kunstnerens navn og se alle tilsagn om tilskud for 2010 og 2011.

Kunstområder:

Hvordan ser jeg tildelinger for hele puljen?

Du indtaster tilskudstype, puljens navn og/eller årstal. 

Kunstområder:

Skal man have dansk statsborgerskab for at kunne søge støtte til en udstilling?

Nej, du behøver ikke at have dansk statsborgerskab eller dansk bopæl for at kunne søge, men du skal have en væsentlig tilknytning til den danske kunstscene.

Kunstområder:

Kan jeg søge tilskud fra samme pulje til forskellige projekter?

Ja. Det kan du godt.

Kunstområder:

Skal kunstnerne være professionelle?

Ja. Det er Statens Kunstfond, der foretager godkendelse af huskunstnerne i forbindelse med en konkret ansøgning om tilskud fra puljen.

Kunstområder: Arkitektur, Kunsthåndværk og design, Litteratur, Musik, Scenekunst

Kan vi søge tilskud til at lave en forestilling/en bog/en koncert?

Nej. En forestilling/en bog/en koncert kan være afslutningen på et forløb med en huskunstner. Statens Kunstfond giver først og fremmest tilskud til børnenes møde med kunstneren og den kunstneriske proces.

Kunstområder: Arkitektur, Kunsthåndværk og design, Litteratur, Musik, Scenekunst

Jeg er skolelærer og har arbejdet med børn og musik i mange år – kan jeg blive godkendt som huskunstner?

Nej. Man skal have afgang fra en statsanerkendt kunstnerisk uddannelse eller fra tilsvarende niveau i udlandet for at blive godkendt som huskunstner. Alternativt skal man kunne dokumentere et konsekvent, professionelt og kunstnerisk virke.

Kunstområder: Arkitektur, Kunsthåndværk og design, Litteratur, Musik, Scenekunst

Jeg har ikke fået svar på min ansøgning. Hvordan kan det være?

Har du tjekket din mail? Måske har du fået et afslag. Har du ikke hørt noget inden 12 uger fra ansøgningsfristen, skal du maile til puljens sagsbehandler og oplyse dit ansøgningsnummer. Ansøgningsnummeret står i den kvitteringsmail, som du modtog, da du sendte din ansøgning.

Kunstområder:

Kan vi søge tilskud til materialer?

Nej. I kan søge tilskud til 75 % af kunstnerens løn og til rejse, ophold og diæter for kunstneren. Resten skal I selv rejse penge til.

Kunstområder: Litteratur, Musik, Scenekunst

Jeg søger også andre fonde og legater. Må jeg også søge tilskud hos Statens Kunstfond?

Ja. Du skal sende et samlet budget for alle de indtægter, du forventer at få. Skriv de fonde, du forventer at søge, og notér, hvis du allerede har fået positivt svar.

Kunstområder:

Minimumperioden for projekter er fem dage. Hvad vil det sige?

Der er tale om fem arbejdsdage, og man kan medregne en del af kunstnerens forberedelse i de fem dage. 

Kunstområder: Litteratur, Musik, Scenekunst

Kan det passe, at jeg skal indsende kunstnerisk dokumentation?

Ja. Du kan ikke gå ud fra, at udvalget kender dit kunstneriske virke.

Kunstområder:

Skal projektet finde sted i to på hinanden følgende uger?

Ikke nødvendigvis. Der kan laves aftale med kunstneren om, at han/hun fx kommer hver mandag i ti uger. 

Kunstområder: Litteratur, Musik, Scenekunst

Skal jeg aflægge regnskab, når jeg har modtaget støtte?

På websiden ’Når jeg har fået tilskud’ kan du se, om og hvordan du skal aflægge regnskab. Søg på dit navn og få fremvist de relevante skemaer.

Kunstområder:

Skal børnene være sammen med kunstneren hele dagen?

Det afhænger af projektet og målgruppen/børnenes alder. Gymnasieelever og vuggestuebørn er vidt forskellige målgrupper.

Kunstområder: Litteratur, Musik, Scenekunst

Hvor kan jeg læse om konkrete Huskunstnerprojekter?

Du kan se videoer på www.kunst.dk eller se tildelingslisten igennem.

Kunstområder: Arkitektur, Kunsthåndværk og design, Litteratur, Musik, Scenekunst

Hvordan udbetales stipendier og legater?

Legater og stipendier bliver udbetalt umiddelbart efter, at du har modtaget tilsagnsbrevet. Ved NemKonto overfører Kunststyrelsen evt. tilskud til den bankkonto, der er knyttet til det oplyste CVR-nr. eller CPR-nr.

Kunstområder:

Kan vi få anvist en huskunstner af styrelsen?

Nej. Man skal selv være opsøgende over for kunstnerne.

Kunstområder: Arkitektur, Kunsthåndværk og design, Litteratur, Musik, Scenekunst

Der var fejl i min ansøgning, kan jeg overskrive den foregående?

Nej. Du skal maile til sagsbehandleren. Kontaktoplysningerne finder du i puljen, som du har søgt.

Kunstområder:

Hvad kan jeg søge i tilskud til et huskunstnerprojekt?

Det afhænger af projektets karakter og mulighederne for medfinansiering. Der er en minimumsgrænse for honorarer til huskunstnere på 20.000 kr., hvoraf 15.000 kan blive refunderet. Se i tildelingslisterne for tilskuddets størrelse ved tidligere uddelinger.

Kunstområder: Arkitektur, Kunsthåndværk og design, Litteratur, Musik, Scenekunst

Hvad sker der, når jeg har indsendt min ansøgning?

Når du har indsendt din ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitterings-mail med en vedhæftet kopi af ansøgningen, dine bilag og et ansøgningsnummer. Senest 12 uger efter ansøgningsfristen får du besked om udvalgets afgørelse. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, læst og behandlet. Hvis der er inhabilitetssager, skal de igennem yderligere en behandlings-proces. Når alle ansøgninger fra samme frist er blevet vurderet, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail.

Kunstområder:

Kan jeg sende min ansøgning med posten?

Nej. Slots- og Kulturstyrelsen behandler alle ansøgninger elektronisk. Du skal indsende den elektroniske ansøgning, som fremgår af puljen. Klik på skemaet, når du har afsluttet handlingerne, sendes ansøgningen i et lukket system til Kulturstyrelsen.

Kunstområder:

Kan jeg sende ansøgning pr. mail?

Nej. Du skal indsende den elektroniske ansøgning, som fremgår af puljen. Klik på skemaet, når du har afsluttet handlingerne, sendes ansøgningen i et lukket system til Slots- og Kulturstyrelsen.

Kunstområder:

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har indsendt min ansøgning inden fristens udløb?

Du må desværre vente til næste ansøgningsfrist.

Kunstområder:

Er min ansøgning modtaget?

Hvis du har fået en mail med en bekræftelse med ansøgningsnummer, er din ansøgning modtaget. Bemærk, at der kan gå op til et par timer fra du har trykket på "send" til du får kvitteringen. Som oftest kommer den dog med det samme til den mailadresse du har angivet i skemaet.

Kunstområder:

Kan jeg eftersende bilag?

Nej. Skæringsdatoen er ansøgningsfristen.

Kunstområder:

Er mit bilag kommet med?

Du kan se overstigt over de bilag, du har sendt ind i kvitteringsmailen.

Kunstområder:

Hvad er forskellen på budget og regnskab?

Budget er det, du regner med, projektet vil koste samt din plan for finansiering. Regnskab er de reelle indtægter og udgifter. Se mere under ‘Når jeg har fået tilskud’.

Kunstområder:

Hvis jeg ikke hører fra jer, er der så tale om et afslag?

Slots- og Kulturstyrelsen sender altid svar til den e-mail, du har opgivet i ansøgningen. Både til dem der får afslag, og til dem der får tilsagn. Hører du ikke fra os inden 12 uger, skal du kontakte os.

Kunstområder:

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan åbne ansøgningsskemaet?

Ansøgningsskemaet er tilpasset følgende browsere for PC-brugere: Internet Explorer, fra 6,0, for Mac-brugere: Firefox, seneste version.

Kunstområder:

Kan jeg søge til det samme projekt to gange?

Ja. Hvis projektet har udviklet sig væsentligt, siden du søgte sidst.

Kunstområder:

Kan jeg få tilskuddet udbetalt i en anden rate eller møntfod, end der står i tilsagnsbrevet?

Det kan du normalt ikke.

Kunstområder:

Jeg har ikke fået tilskuddet udbetalt. Hvordan får jeg det?

I tilsagnsbrevet, du har fået tilsendt, står der, hvad der skal være opfyldt, for at du kan få tilskuddet udbetalt.

Kunstområder:

Jeg vil til udlandet, hvad er mine muligheder for støtte?

Du skal afgøre, om du vil søge rejselegater, faste residencies, arbejdsophold eller selv finde et residency, som du søger penge til.

Kunstområder:

Hvor kommer mit tilskud fra?

Det er Statens Kunstfond, som er politisk udpeget til opgaven, der træffer afgørelse om dit tilskud. Midlerne, fonden har til rådighed, afsættes på finansloven.

Kunstområder:

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)