Spørgsmål og svar

281spørgsmål og svar

Spørgsmål

Kan jeg søge, selvom messen har fundet sted?

Nej.

Kunstområder:

Skal man søge om et bestemt beløb?

Nej. Udvalget fastlægger beløbsstørrelsen af arbejdslegatet.

Kunstområder:

Hvad hører til egenindtægter?

Egenindtægter er salg af forestillinger og indtægter fra billetsalg.

Kunstområder: Scenekunst

Kan vi som kommercielt galleri søge støtte til udenlandske kunstneres deltagelse i en udstilling?

Ja, hvis udvalget vurderer at udstillingen er en særlig satsning, som har betydning for internationaliseringen af det danske kunstliv.

Kunstområder:

Hvad er forskellen på budget og regnskab?

Et budget hører hjemme i en ansøgning. I budgettet har du redegjort for de udgifter, du forventede i forhold til dit projekt, din rejse osv. Regnskab aflægges typisk, når du har fået tilskuddet. Her indgår tallene på dine udgifter, altså den realiserede økonomi. I ‘Når jeg har fået tilskud’ kan du læse om afrapportering for tilskud.

Kunstområder: Arkitektur, Billedkunst, Film, Internationalt, Kunsthåndværk og design, Litteratur, Musik, Scenekunst

Hvornår kan jeg senest indsende min ansøgning?

Kl. 24 på dagen for ansøgningsfristen, efter kl. 24 kan din ansøgning ikke godtages.

Kunstområder:

Hvilke foranstaltninger træffes der i tilfælde af inhabilitet fra et udvalgsmedlem?

Når et medlem er inhabil i en konkret sag, typisk en ansøgning, deltager medlemmet ikke i behandlingen. Det er fast praksis, at det inhabile medlem forlader mødelokalet, når den pågældende ansøgning skal behandles i udvalget.

Kunstområder:

Skal jeg aflægge regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen efter mit residencyophold?

Ja. Senest fire måneder efter hjemkomsten skal du indsende et udfyldt afrapporteringsskema. Dette træder i stedet for et egentligt regnskab. 

Kunstområder: Arkitektur

Hvordan udbetales stipendier og legater?

Legater og stipendier bliver udbetalt umiddelbart efter, at du har modtaget tilsagnsbrevet. Ved NemKonto overfører Kunststyrelsen evt. tilskud til den bankkonto, der er knyttet til det oplyste CPR-nr. eller CVR-nr. Hvis du har valgt, at tilskuddet indbetales til banken, overføres evt. tilskud til en anden konto end NemKonto. Navn og CVR-nr. for kontoindehaverbank samt navn på bank, registrerings- og kontonr. skal oplyses i ansøgningsskemaet.

Kunstområder: Arkitektur

Kan jeg indsætte links i min ansøgning?

Ja. Der kan indsættes links i stedet for f.eks. lydfiler, men begræns omfanget. 

Kunstområder:

Kan der søges om støtte til kunstprojekter i det offentlige rum, hvor kunstneren er udpeget?

Udvalget kan i særlige tilfælde yde projekttilskud til projekter, hvor projektet allerede er defineret, og hvor kunstneren er udpeget. Typisk vil udvalget ved projektstøtte vælge at støtte kunstnerens honorar.

Kunstområder:

Hvad dækker et grundtilskud over?

I budgettet definerer I, hvad der er drift, evt. honorarer, og hvad der er initiativer, det sidste skal også fremgå af jeres handlingsplan. Det anbefales at være så konkret som mulig i beskrivelsen af initiativer.

Kunstområder:

Min assistent skal eskortere et værk, kan der ydes tilskud både til hans rejse og transport af værket?

Nej.

Kunstområder:

Kan tilskuddet også omfatte transport af materialer til værket?

Ja. I budgettet redegør du for alle udgifter, der er direkte forbundet med materialer til værket.

Kunstområder:

Skal jeg vedhæfte min messeinvitation som bilag til ansøgningen.

Ja.

Kunstområder:

Kan jeg medbringe min familie/partner, hvis jeg får tildelt et residency?

Bevillingen til et residencyophold dækker ikke udgifter til medfølgende familie/partner, og faciliteterne er generelt tilpasset én person. Mulighed for at medbringe familie/partner skal afklares med det enkelte residency.

Kunstområder:

Skal man søge om et arbejdslegat til et konkret projekt?

Nej. Arbejdslegater gives til fortsat kunstnerisk arbejde og er derfor ikke afhængigt af et specifikt projekt eller udstilling. Det er dog en god idé at beskrive, hvad der kunstnerisk optager én aktuelt.

Kunstområder:

Kan man selv bestemme, hvilken kunst der tildeles?

Nej. Statens Kunstfond foreslår et udpluk af kunst, som vurderes til at passe til stedets omgivelser og ud fra ansøgningens foto og beskrivelse. Institutionens eventuelle afslag kan give et nyt deponeringstilbud.  

Kunstområder:

Kan man søge om tilskud, hvis man ikke har fået udgivet et værk?

Ja. Hvis ansøger på sit CV kan dokumentere at have ophavsret til mindst ét værk som eneforfatter, fx i form af tidligere mundtlige fortællinger, performances eller litterære montager. 

Kunstområder: Litteratur

Kan man søge tilskud til undervisningsmateriale?

Nej.

Kunstområder: Litteratur

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)