Tilskud på 100.000 kr. eller derunder

Hvis du har modtaget et projekttilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal du erklære, at tilskuddet er anvendt det fuldt ud til formålet og i overensstemmelse med eventuelle krav i bevillingsbrevet.

Når du har indsendt den elektroniske erklæring, vil du modtage en kvittering for indsendelsen på din mailadresse. Du skal ikke foretage dig mere. Du skal dog være opmærksom på, at Slots- og Kulturstyrelsen udtager en andel af tilskudsmodtagerne til stikprøve. Vi kontakter dig, hvis du er udtaget til stikprøve.

Erklæringen er en elektronisk blanket, hvor du skal oplyse:

  • Navn og CVR/CPR-nr.
  • Journalnummer (fremgår af bevillingsbrevet)
  • Projekttitel
  • Erklæringen signeres ved indsendelse med NemID
  • Bevilliget og anvendt beløb
  • E-mailadresse

Hvad vil det sige at afgive en erklæring om anvendelse af tilskuddet?

Når du afgiver erklæringen, står du inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er bevilliget til, og at betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne fremgår af bevillingsbrevet. Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 163.

Har du ikke anvendt hele tilskuddet?

Du skal skrive i erklæringen, hvor stor del af tilskuddet du har anvendt.

Hvis du ikke har anvendt hele tilskudsbeløbet, og endnu ikke har fået udbetalt dit tilskud, vil du få udbetalt det anvendte beløb.

Hvis du har fået udbetalt hele dit tilskud, men ikke har anvendt det hele, vil du blive bedt om at tilbagebetale den overskydende del af beløbet.

Bemærk dog, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke kræver overskud på 1.500 kr. eller derunder tilbagebetalt. Denne procedure er fastlagt for, at de administrative omkostninger ved tilbagebetalingen ikke skal overstige det beløb, der bliver tilbagebetalt.

Stikprøve

Slots- og Kulturstyrelsen udtager en andel af tilskuddene til stikprøve og beder om et regnskab. Hvis din sag bliver udtaget til stikprøve, får du besked om dette inden for tre uger, efter vi har modtaget din erklæring. Vi vil vejlede dig i, hvordan sådan et regnskab skal se ud, hvis det bliver relevant.


Behold dine kvitteringer

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for projektets økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)