Tilskud over 500.000 kr

Hvis du har modtaget et projekttilskud på over 500.000 kr., skal der afrapporteres med et regnskab samt en beretning. Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Inden du går i gang med at udarbejde dit regnskab

Hav det budget, som du indsendte med ansøgningen klar. Hvis du senere har fået godkendt et justeret budget, skal du have det klar. Se om der stilles krav til afrapportering i bevillingsbrevet. Det skal indgå i regnskabet eller i beretningen, hvordan disse krav er opfyldt.

Regnskabet skal sendes via blanket, som kan findes til højre på denne side.

Regnskabet skal indeholde følgende:

  • Indtægter og udgifter
  • Sammentællinger af både indtægter og udgifter og et samlet resultat
  • Budgetposter fra ansøgningen skal være sammenlignelige med regnskabsposter
  • To underskrifter med dato: en fra tilskudsmodtager og en revisor. Dvs. en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisororgan, der udfører revision for kommuner eller regioner

Sammen med regnskabet skal der indsendes en beretning om, hvordan tilskuddet er brugt. I beretningen skal der redegøres for følgende:

  • Hvordan projektet er udført i overensstemmelse med det formål tilskuddet er bevilget til
  • Afrapportering på eventuelle særlige mål, der er opsat i bevillingsbrevet
  • Afvigelser fra senest godkendte budget

Når du har indsendt afrapporteringen

Når du har indsendt afrapporteringen, vil du modtage en kvittering for indsendelsen på den mailadresse, du har oplyst i blanketten. Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og du vil høre fra os senest 8 uger efter indsendelse.

Behold dine kvitteringer

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for projektets økonomi, i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)