Stikprøve - regnskab

Stikprøve, afrapportering for tilskud på 100.000 kr. eller derunder

Hvis dit tilskud er blevet udtaget til stikprøve, vil du modtage en mail om dette efter, at du har indsendt din erklæring. Stikprøven indebærer, at du skal afrapportere med et regnskab, en bilagsliste og en beretning. Regnskabet og beretningen skal redegøre for projektets forløb og indfrielsen af de krav, der er fastsat i bevillingsbrevet.

Inden du går i gang med at udarbejde dit regnskab

Hav det budget, som du indsendte med ansøgningen klar. Hvis du senere har fået godkendt et justeret budget, skal du have det klar.
Se om der stilles særlige krav til afrapportering i bevillingsbrevet. Det skal indgå i regnskabet eller i beretningen, hvordan disse krav er opfyldt.

Regnskabet skal udarbejdes i en skabelon, som du kan hente i boksen til højre under Indsend regnskab.
Regnskabet skal indeholde følgende:

 • Indtægter og udgifter, sammentællinger af både indtægter og udgifter og et samlet resultat
 • Budgetposter fra ansøgningen skal være sammenlignelige med regnskabsposter
 • Bilagsliste med angivelse af samtlige bilag over 1.000 kr relateret til det projekt, der afrapporteres for

Beretning:
Sammen med regnskabet skal der indsendes en beretning om, hvordan tilskuddet er brugt. I beretningen skal der redegøres for følgende:

 • Hvordan projektet er udført i overensstemmelse med det formål tilskuddet er bevilget til
 • Afrapportering på eventuelle særlige mål, der er opsat i bevillingsbrevet
 • Afvigelser fra senest godkendte budget

Sådan indsender du dit regnskab

Regnskab, bilag og beretning indsendes med en elektronisk blanket (link i boksen til højre), hvor du skal oplyse:

 • Navn og CVR/CPR-nr.
 • Journalnummer (fremgår af bevillingsbrevet)
 • Projekttitel 
 • Bevilget og anvendt beløb
 • E-mailadresse
 • Erklæringen signeres ved indsendelse med NemID

Følgende filer skal vedhæftes

 • Regnskab inkl. bilagsliste og beretning

Når du har indsendt din afrapportering

Når du har indsendt blanketten, vil du automatisk modtage en kvittering for indsendelsen på den mailadresse, du har oplyst. Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og du vil høre fra os senest 8 uger efter indsendelsen.

Slots- og Kulturstyrelsens gennemgang af dit regnskab vil efterprøve, om:

 • Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
 • Tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldte
 • Tilskuddet er anvendt efter formålet
 • Tilskudsmodtager har ”taget skyldige økonomiske hensyn” dvs. ageret økonomisk fornuftigt
 • De oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Kulturministeriet om opfyldelsen af projektets eller aktivitetens formål og mål, er dokumenterede.

Gem dine kvitteringer

Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om yderligere dokumentation for projektets økonomi, i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme alt regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)