Når du har fået tilskud

Alle regnskaber skal aflægges ifølge bekendtgørelse nr 1479 af 22. dec. 2014: Regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

Hvad skal du afrapportere for?

 

Personligt arbejdslegat fra Statens Kunstfonds legatudvalg?

Der skal ikke indsendes regnskaber for personlige arbejdslegater fra Statens Kunstfonds legatudvalg. Er du i tvivl, om du har fået projekttilskud eller arbejdslegat, kan du se i tilsagnsbrevet, om der er krav om regnskab forbundet med dit tilskud.

Tilskud på eller under 100.000 kr.?

Hvis du har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal du indsende en elektronisk erklæring om, at tilskuddet et anvendt til formålet. Læs mere og hent blanket til erklæring for tilskud på eller under 100.000 kr. her.

Tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr.?

Hvis du har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal du indsende regnskab og beretning, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. Læs mere og hent skabelon til regnskab for tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr. her.

Tilskud over 500.000 kr.?

Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner. Læs mere om kravene til afrapportering for tilskud over 500.000 kr. her.

Stikprøveregnskab?

Hvis du har fået besked om, at du er er udtaget til stikprøve for tilskud på eller under 100.000 kroner, skal du indsende regnskab med bilagsliste, en beretning for anvendelsen af tilskuddet. Læs mere og hent skabelon til regnskab her.

Særligt for honorarstøtte - musik

Hvis du har modtaget støtte fra honorarstøtte-ordningen til afholdelse af koncerter, skal du udfylde og indsende en særligt regnsskabsskabelon for honorarstøtte. Læs mere om hvordan du aflægger regnskab for honorarstøtte til afholdelse af koncerter

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)