Statens Kunstfond

Tværkunstneriske projekter - musik/scenekunst

Der kan søges om tilskud til projekter inden for perioden fra 1. juli 2017 til 31. december 2019.

Frister

* Note: Ansøgningsfrist er kl. 23.59. OBS! Ansøgningsvejledningen er fra fristen i 2017. Der kan komme ændringer i 2018.

Hvem kan søge?

Professionelle aktører (enkeltpersoner, grupper, ensembler, foreninger, institutioner m.fl.) inden for musikdramatik og beslægtede udtryksformer.

NB! Man kan ikke søge både puljen Tværkunstneriske projekter - musik/scenekunst og puljen Scenekunst for børn, unge og voksne til den samme aktivitet.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort i referatet fra udvalgets møde på Statens Kunstfonds hjemmeside.

Puljen finansieres af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik og for scenekunst i fællesskab. Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at fremme tværkunstneriske projekter i krydsfeltet mellem musik og scenekunst. Der ydes primært tilskud til nyskrevne, nykomponerede og eksperimenterende projekter, herunder også projekter rettet mod børn og unge.

Hvad kan der søges til:

 • Projekter
 • Turnéaktivitet (primært til projekter, der er produceret med støtte fra Musikdramatisk Udvalg)
 • Projektudvikling/projektmodning (kunstnerisk udviklingsarbejde – typisk workshops, laboratorier, koncept- og formatudvikling, uden krav om offentlig fremførelse og entrébetaling)

Der kan søges om tilskud til projekter, som produceres og afvikles inden for perioden fra 1. juli 2017 til 31. december 2019.

Der kan ikke søges tilskud til drift i denne pulje. Hvis du ansøger om driftsstøtte, skal du søge Scenekunst for børn, unge og voksne til fristen 1. juni 2017 eller Orkestre, bands, kor og ensembler (aktiviteter i 2018) til fristen 15. august 2017.

Udvalget kan ikke yde tilskud til forestillinger på de store institutionsteatre som f.eks. Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera og landsscenerne (jf. Lov om scenekunst kapitel 8, §18, stk.1). Der er dog mulighed for at søge om at gæstespille på disse scener.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Musikdramatiske Udvalg vurderer ansøgninger efter kunstnerisk kvalitet, og udvalget lægger i vurderingen af kunstnerisk kvalitet vægt på aktiviteter, hvor musik og scenekunst møder hinanden i et performativt udtryk, hvor ingen af de to udtryksformer kan ”leve” uden det andet, og hvor syntesen imellem de to udtryk skaber en musikdramatisk sammenhæng.

Statens Kunstfonds Musikdramatiske Udvalg vægter følgende:

 • høj kunstnerisk kvalitet
 • eksperimenterende indhold, form eller formidling
 • evne og vilje til afsøgning af musikalske/scenekunstneriske udtryk
 • præcise overvejelser i forhold til gennemførelsen af projektet i forhold til økonomi, tidsfaktor, fysiske rammer og relevante kompetencer på nøgleposter
 • samarbejde mellem forskellige aktører/institutioner og gerne som co-produktioner med henblik på at udforske genrens grænser, møde nye publikumsgrupper og/eller udnytte kunstneriske/økonomiske ressourcer bedst muligt
 • udbredelse af projekterne i form af fx. turnéaktivitet og gæstespil
 • mangfoldighed i bred forstand både i det kunstneriske hold og i forhold til publikum

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af musikalske/scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer og mangfoldighed samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af projektet i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler og en spredning af kunststøtten.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang. 

Følgende bilag skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

 • Projektbeskrivelse (for enkeltprojekter maks. 2 sider) inkl. liste over links til relevante hjemmesider
 • Budget. Budgetmodellen skal benyttes. Hent budgetmodellen her.
 • CV på de medvirkende kunstnere. Komponist-CV'er skal forsynes med links til lydeksempler, der så vidt muligt er genremæssigt relevante i forhold til ansøgningen (maks. 1 side pr. person)

Endvidere kan vedhæftes:

 • Synopsis eller manuskriptudpluk (maks. 3 sider)
 • Partitur- eller nodeeksempel (maks. 35 sider)

Bilag skal vedhæftes i word-, pdf- eller excel-format.

Bemærk:

 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 MB
 • Ansøgninger, der ikke indeholder det ovennævnte materiale vil blive behandlet på det foreliggende grundlag
 • Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen
 • Materiale i fysisk form modtages ikke

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk at typiske bevillingsstørrelser under "Tildelinger” på www.kunst.dk, hvor du kan finde lister over tidligere tilskudsmodtagere.

Til projektudvikling/projektmodning gives typisk højst 150.000 kr. i tilskud.

Tilskud forudbetales til NEM-konto, og indberettes til SKAT på det opgivne CPR/CVR-nummer i bevillingsåret. Det juridiske og økonomiske ansvar for projektet påhviler ansøger – dvs. personen eller institutionen/foreningen bag det opgivne CPR/CVR-nummer. Dette kan ikke ændres efterfølgende.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse medio maj 2017. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på www.kunst.dk

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.  

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Musikdramatiske Udvalg yder støtte efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, Bekendtgørelse af Lov om musik og Lov om scenekunst.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Musikdramatisk Udvalg består af to medlemmer fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og to medlemmer fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)