Statens Kunstfond

Scenekunst for børn, unge og voksne

Professionelle scenekunstaktører kan ansøge om projektstøtte fra sæson 2018/19 og driftsstøtte fra sæson 2019/20.

Frister

* Note: DEADLINE er inden kl. 24.00 på ansøgningsdatoen. Der er to frister om året: Til fristen 15. januar kan der KUN søges om projektstøtte! Til fristen den 1. juni kan der søges om projektstøtte og driftsstøtte. OBS! Dette er vejledningen til fristen 1. juni. Der kan komme ændringer til fristen 15. januar!

Hvem kan søge?

Professionelle scenekunstaktører: mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere.  

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside i referatet fra Projektstøtteudvalget for Scenekunsts behandlingsmøde.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, § 18, stk. 1.  

Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond skal fremme scenekunsten i Danmark og dansk scenekunst i udlandet.

Formålet med puljen er at fremme scenekunst med høj kunstnerisk kvalitet, herunder:

 • at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed indenfor scenekunst

Andre scenekunstpuljer du kan søge:

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på:

 • høj kunstnerisk kvalitet
 • at indhold, form eller formidling er eksperimenterende
 • samarbejde mellem forskellige aktører/institutioner og gerne som co-produktioner med henblik på at udforske scenekunstens grænser, møde nye publikumsgrupper og/eller bedst mulig udnyttelse af kunstneriske/økonomiske ressourcer
 • udbredelse af projekterne i form af turnéaktivitet, gæstespil og genopsætninger
 • klare valg i sammensætningen af det kunstneriske hold
 • klare valg i forhold til relevans for publikum/modtageren, overvejelser om valg af præsentationsformat, præsentationssted, tilgængelighed, billetpris mm. i forhold til målgruppe

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum  

Til udviklingsprojekter gives der typisk max. 150.000 kr. i tilskud.
Ved udviklingsprojekter forstås kunstnerisk udviklingsarbejde - typisk workshops, laboratorier, koncept- eller formatudvikling o.lign., der ikke nødvendigvis vises for et publikum, og for hvilke der ikke må tages entré. Udviklingsstøtte må ikke bruges til produktion af forestillinger.

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Der kan endvidere ydes tilskud til opstartsprojekter i samarbejde med teatre og kommuner med henblik på, at teatret efterfølgende kan søge om at opnå status som et refusionsberettiget egnsteater.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond og/eller Statens Kunstråd tre år tilbage vil indgå i behandlingen af ansøgningen.

Bemærk, at aktiviteten ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Udvalget forventer, at følgende er beskrevet i ansøgningen:

 • klart beskrevet idé
 • realisering – arbejdsmetode/proces
 • holdets sammensætning - deltagerne i projektet
 • formidling og publikumsrelevans   
 • oplysning om målgruppe: børn og unge (alderstrin), voksne eller alle
 • mål/aktiviteter: geografisk spredning, antal opførelser, antal publikummer, billetsalg og/eller andre mål, der er relevante for det pågældende projekt

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang.

I ansøgningsskemaet skal du:

 • skrive resumé af de ansøgte
 • afkrydse om der søges til projekter eller drift
 • afkrydse oplysning om målgruppe: Børn og unge, Voksne eller Alle
 • afkrydse valg af genre: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance, Tekstbaseret, Tværæstetisk eller Udvikling

Følgende skal vedhæftes til det elektroniske ansøgningsskema: 

 • Beskrivelse af det ansøgte (for enkeltprojekter max. 2 sider, for drift inkl. projektstøtte max. 6 sider) - vedhæftes som ét dokument 
 • Budget - vedhæftes som ét dokument (budgetmodellen SKAL bruges, beløb i DKK. Tjek, at der er ikke er tomme ark):
  Hent budgetmodel for projektansøgninger - Hent budgetmodel for driftsansøgninger
 • CV på de medvirkende kunstnere - max. 1 side pr. person med foto vedhæftes som ét samlet dokument
 • Ansøgningen skal indeholde eventuelle internationale dimensioner af projekter, såsom f.eks. residencyophold, udgifter forbundet med co-produktion mm.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.  

Endvidere kan vedhæftes:  

 • Synopsis eller manuskriptudpluk ved ansøgning om tilskud til ny dramatik (max. 2 sider) 
 • Dokument med max. 3 links, der fører direkte hen til foto/videodokumentation

Bemærk: 

 • Der kan kun vedhæftes PDF- og excelfiler i ansøgningsskemaet
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 mb
 • Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen

Økonomi

Udbetaling:

 • Vi udbetaler et evt. tilskud til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet
 • Tilskud på over 100.000 kr., og hvor projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales i rater

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Du kan danne dig et indtryk om typiske beløbstørrelser i listen over tidligere tildelinger.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest den 15. september 2018. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter der gøres klar til udmelding, som sker samlet til alle på én gang.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om scenekunst.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle drifts-, projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.  

Vær opmærksom på, at:

 • hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)