Statens Kunstfond

Scenekunstprojekter på Stengårdsvej i Esbjerg

Professionelle scenekunstaktører med erfaring med borgerinddragelse kan ansøge om tilskud til projekter på Stengårdsvej i Esbjerg i perioden frem til 30. juni 2021.

Frister

* Note: DEADLINE er inden kl. 24.00 på ansøgningsdatoen.

Hvem kan søge?

Professionelle scenekunstaktører, så som mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere, hvor borgerinddragelse er en del af deres kunstneriske praksis, kan søge.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside i referatet fra Projektstøtteudvalget for Scenekunsts behandlingsmøde.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstlovens kapitel 8, § 18, stk. 1.  

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond satser på det udsatte boligområde på Stengårdsvej i 6705 Esbjerg Ø gennem pilotprojektet ”6705 + Statens Kunstfond”. Den koncentrerede indsats omfatter alle kunstarter og bliver udviklet i samarbejde med Esbjerg Kommune.
Læs nyheden om 6705 + Statens Kunstfond
Læs mere om projektet 6705 + Statens Kunstfond

For Projektstøtteudvalget for Scenekunst er formålet med ordningen at igangsætte borgerinddragende scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i området og i samarbejde med områdets borgere, som dermed møder scenekunsten på en anden måde end de sædvanligvis vil gøre. Sigtet er, at aktiviteterne skal være skræddersyede og tage konkret afsæt i den aktuelle situation, stederne og målgrupperne, som er både børn, unge og voksne. Målet er at skabe varige aftryk på Stengårdsvej, som også holder, når projektet er afsluttet.

Udvalget har afsat i alt 1 mio. kr. til aktiviteter af forskellig størrelse på Stengårdsvej i Esbjerg i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2021.

Infomøder:

Læs mere om Stengårdsvej i Esbjerg

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger og udpeger en række aktiviteter af forskellig størrelse indenfor så mange genrer som muligt. Disse aktiviteter præsenterer udvalget for en dommerkomité af unge og ældre beboere på Stengårdsvej, og i fællesskab udpeger de den endelige vifte af aktiviteter.

I vurderingen lægges vægt på:

 • høj kunstnerisk kvalitet
 • at ansøger har erfaring med borgerinddragelse
 • at indhold, form eller formidling er eksperimenterende
 • klare valg af metoder og formater for inddragelse af borgerne i projektets forskellige faser
 • klare valg i sammensætningen af det kunstneriske hold
 • klare valg i forhold til hvilke borgergrupper, organisation eller lignende, der ønskes samarbejde med
 • klare valg i forhold til relevans for publikum/modtageren, overvejelser om valg af præsentationsformat, præsentationssted og tilgængelighed

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • En tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • klare valg i forhold til borgerinddragelse i projektets forskellige faser
 • evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk og formater for borgerinddragende scenekunst
 • klare valg i relation til publikum  

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til spredning i forhold til genrer samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond tre år tilbage vil indgå i behandlingen af ansøgningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Udvalget forventer, at følgende er beskrevet i ansøgningen:

 • klart beskrevet idé
 • realisering – arbejdsmetode/proces
 • holdets sammensætning - deltagerne i projektet
 • forankringen i lokalområdet både under og efter projektet
 • hvilke borgergrupper der samarbejdes med og i hvilke faser af projektet
 • formidling og publikumsrelation  
 • oplysning om målgruppe: børn og unge (alderstrin), voksne eller alle
 • mål/aktiviteter: antal opførelser, antal publikummer, andre mål, der er relevante for det pågældende projekt

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang.

I det elektroniske ansøgningsskemaskal du:

 • skrive resumé af det ansøgte
 • afkrydse oplysning om målgruppe: Børn og unge, Delvist børn og unge eller Voksne  
 • afkrydse valg af genre: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance, Tekstbaseret, Tværæstetisk

Følgende skal vedhæftes til det elektroniske ansøgningsskema: 

 • Beskrivelse af det ansøgte (max. 2 sider)
 • Budget - excel-fil (budgetmodellen SKAL bruges, beløb i DKK. Tjek, at der ikke er tomme sider)
  Hent budgetmodel for projektansøgninger
   
 • CV på de medvirkende kunstnere - max. 1 side pr. person med foto vedhæftes som ét samlet dokument

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.  

Endvidere kan vedhæftes:  

 • Synopsis eller manuskriptudpluk ved ansøgning om tilskud til ny dramatik (max. 2 sider) 
 • Dokument med max. 3 links, der fører direkte hen til foto/videodokumentation

Bemærk: 

 • Der kan kun vedhæftes PDF- og excel-filer i det elektroniske ansøgningsskema
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 mb
 • Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen

Økonomi

Udbetaling:

 • Vi udbetaler et evt. tilskud til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet
 • Tilskud på over 100.000 kr., og hvor projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales i rater

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse medio oktober 2019. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter der gøres klar til udmelding, som sker samlet til alle på én gang.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om scenekunst.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle tilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.  

Vær opmærksom på, at:

 • hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger de indkomne ansøgninger og udpeger en række aktiviteter af forskellige størrelse indenfor så mange genrer som muligt. Disse aktiviteter præsenterer udvalget for en dommerkomité af unge og ældre beboere på Stengårdsvej, og i fællesskab udpeger de den endelige vifte af aktiviteter.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)