Statens Kunstfond

Scenekunst - Pludseligt opståede internationale aktiviteter

Tilskud til pludseligt opståede aktiviteter med internationalt indhold inden for scenekunstområdet

Frister

* Note: Ansøgningsfristen er inden kl. 23.59 på ansøgningsdagen. BEMÆRK: Dette er ansøgningsvejledningen til fristen den 2. september 2019. Der kan komme ændringer til fristen den 15. januar 2020.

Hvem kan søge?

Professionelle scenekunstaktører: mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond skal fremme scenekunsten i Danmark og dansk scenekunst i udlandet. 

For at imødekomme behovet for at kunne yde tilskud til pludseligt opståede aktiviteter har Projektstøtteudvalget for Scenekunst besluttet at have flere årlige mindre frister for tilskud på op til 30.000 kr.

Ordningen støtter udelukkende aktiviteter, som er pludseligt opståede. Det vil sige aktiviteter, som ikke har kunnet planlægges i god tid, og som har akut brug for tilskud for at kunne gennemføres. 

For projekter, der ikke er pludseligt opståede, og/eller hvor der ansøges om mere end 30.000 kr., henviser vi til puljen 'Internationale aktiviteter'. Puljen har to årlige frister, 1. maj og 1. november.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker at udvikle og fremme dansk scenekunst gennem møder med et internationalt scenekunstmiljø. Dette opnås gennem støtte til:

Aktiviteter i Danmark

 • Internationale gæstespil
 • Netværksopbygning og research (herunder også gæster til forestillinger i Danmark)
 • Internationale residencies i Danmark

Aktiviteter i udlandet

 • Turnevirksomhed
 • Netværksopbygning og research (herunder deltagelse i workshops som oplægsholder) med henblik på internationale samarbejder som f.eks. co-produktioner
 • Residencies i udlandet

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på at støtte:

 • Scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet
 • Aktiviteter, der tydeligt skal bruges i ansøgers videre arbejde
 • Gæstespil/turneaktiviteter, der rummer flere forestillinger og yderligere tilknyttede aktiviteter (netværk, workshop/master classes, research)
 • Aktiviteter, hvor der er en dokumenteret gensidighed i forhold til ressourcer og interesser, samt hvor der er indtænkt gensidighed i kulturudvekslingen med henblik på fremtidigt samarbejde
 • Aktiviteter, hvor der er indtænkt erfaringsudveksling med et dansk scenekunstmiljø

Der gives ikke støtte til:

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum
 • mangfoldighed i bred forstand både i det kunstneriske program og i organisationen
 • mangfoldighed i forhold til publikum/modtageren, overvejelser om valg af præsentationsformat, præsentationssted, tilgængelighed, billetpris mm. i forhold til målgruppe

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer og mangfoldighed samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond (fra 2014) eller Statens Kunstråd (før 2014) tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Bemærk, at aktiviteterne ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar før du går i gang.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

 • Kort projektbeskrivelse, herunder en redegørelse for, i hvilken forstand aktiviteten er pludseligt opstået (max. 2500 tegn). 
 • Links til relevant information om f.eks. festival, residency, samarbejdspartnere  - Ansøger har ansvaret for, at eventuelle links virker.

NB: Datoen / perioden for projektets gennemførelse skal fremgå klart af din ansøgning.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Budget og angivelse af mål/aktiviteter (brug denne skabelon)
 • CV på deltagerne inkl. billede (maks. en side pr. person)
 • Dokumentation for aftale med udenlandsk partner og/eller invitation

Eksempler på mål/aktiviteter: 

- Turnévirksomhed/gæstespil: Antal opførelser, antal publikummer, antal relaterede aktiviteter (workshops eller andet)
- Netværksopbygning og research: Antal nye relevante kontakter, antal møder med kunsterne og/eller institutioner (netværkopbygning og research)
- Residencies: Antal nye relevante kontakter (nøglepersoner, institutioner), antal visninger (ikke obligatorisk), antal relaterede aktiviteter (workshops, masterclasses mm.)

Der skal ikke vedhæftes andre bilag. Yderligere bilag udover de nævnte vil ikke indgå i behandling af ansøgningen. Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Alle vedhæftede filer skal være i: pdf, doc/docx (word), xls/xlsx (excel)

Materiale i andre formater vil ikke indgå i behandlingen af ansøgningen.

Økonomi

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst foretager en vurdering af støttebehovet i det ansøgte projekt. I forhold til de forskellige projekttyper prioriteres særligt følgende udgiftsposter:

 • Internationale gæstespil i Danmark - opholdsudgifter og indenlandsk transport
 • International turnévirksomhed - primært rejse- og transportudgifter
 • Netværksaktiviteter - rejse- og opholdsudgifter op til 15.000 kr.
 • Internationale gæster til danske forestillinger dog maks. 2.000 kr. pr gæst.
 • Residencies over tre uger kan udover rejse og ophold inkludere diæter og honorar (op til 10.000.kr/md.), hvis ansøger ikke modtager driftsstøtte

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 2 uger efter fristens udløb. I løbet af de 2 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk og ansøger vil modtage brev pr. mail.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel teatervirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om Scenekunst kapitel 8 §18.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)