Statens Kunstfond

Scenekunst - Internationale aktiviteter

Tilskud til aktiviteter med internationalt indhold inden for scenekunstområdet

Frister

* Note: Ansøgningsfristen er inden kl. 23.59 på ansøgningsdagen. BEMÆRK: Dette er puljebeskrivelsen for fristen d. 1/11-2018. Der kan forekomme ændringer i puljebeskrivelsen frem mod fristen d. 1/5-2019

Hvem kan søge?

Professionelle scenekunstaktører: mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, § 18, stk. 1.

Hvad er formålet med ordningen?

For projekter, der er pludseligt opståede, og hvor der er behov for kort behandlingstid, henviser vi til puljen Scenekunst - Pludseligt opståede internationale aktiviteter.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker at udvikle og fremme dansk scenekunst, gennem møder med et internationalt scenekunstmiljø. Dette opnås gennem støtte til:

Aktiviteter i Danmark

 • Internationale gæstespil
 • Netværksopbygning og research (herunder også gæster til forestillinger i DK)
 • Internationale residencies i Danmark

Aktiviteter i udlandet

 • Turnevirksomhed
 • Netværksopbygning og research (herunder deltagelse i workshops som oplægsholder) med henblik på internationale samarbejder som f.eks. co-produktioner
 • Residencies i udlandet

Bemærk: Puljen til festivaler og platforme med internationalt indhold søges én gang årligt 1. november. 

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på at støtte:

 • Scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet
 • Ansøgninger, hvor der søges til en hel sæson/et helt års samlede internationale aktiviteter
 • Aktiviteter, der tydeligt skal bruges i ansøgers videre arbejde
 • Gæstespil/turneaktiviteter, der rummer flere forestillinger og yderligere tilknyttede aktiviteter (netværk, workshop/master classes, research)
 • Aktiviteter, hvor der er en dokumenteret gensidighed i forhold til ressourcer og interesser, samt hvor der er indtænkt gensidighed i kulturudvekslingen med henblik på fremtidigt samarbejde
 • Aktiviteter, hvor der er indtænkt erfaringsudveksling med et dansk scenekunstmiljø

Der gives ikke støtte til:

 • udgifter i forbindelse med nye produktioner
 • kunstnerisk udviklende rejser
 • uddannelsesformål for enkeltpersoner.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer og mangfoldighed samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond (fra 2014) eller Statens Kunstråd (før 2014) tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Bemærk, at aktiviteterne ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar før du går i gang.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

 • Kort projektbeskrivelse
 • Links til relevant information om fx. festival, residency, samarbejdspartnere, anmeldelser/omtaler mm. Ansøger har ansvaret for, at eventuelle links virker.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Budget og angivelse af mål og aktiviteter (Slots- og Kulturstyrelsens budgetskabelon)
 • CV på de medvirkende (maks. en side pr. deltager i projektet)
 • Dokumentation for aftale med udenlandsk partner (evt. kontrakt, invitation, e-mail eller lign.)

 Eksempler på mål/aktiviteter: 

 • Turnévirksomhed/gæstespil: antal opførelser, antal publikum, antal relaterede aktiviteter (workshops eller andet)
 • Netværksopbygning og research: antal nye relevante kontakter, antal møder med kunstnere og/eller institutioner (netværksopbygning og research)
 • Residencies: antal nye relevante kontakter (nøglepersoner, institutioner), antal visninger (ikke obligatorisk), antal relaterede aktiviteter (workshops, masterclasses mm.)

Eventuelt kan en supplerende projektbeskrivelse vedhæftes.

Der skal ikke vedhæftes andre bilag. Yderligere bilag udover de nævnte vil ikke indgå i behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Bemærk:

 • Der kan kun vedhæftes PDF- og excelfiler i ansøgningsskemaet
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 MB
 • Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen

Økonomi

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst foretager en vurdering af støttebehovet i det ansøgte projekt. I forhold til de forskellige projekttyper prioriteres særligt følgende udgiftsposter:

 • Internationale gæstespil i Danmark - opholdsudgifter og indenlandsk transport
 • International turnévirksomhed - primært rejse- og transportudgifter
 • Netværksaktiviteter - rejse- og opholdsudgifter op til 15.000 kr.
 • Internationale gæster til danske forestillinger dog maks. 2.000 kr. pr gæst.
 • Residencies over tre uger kan udover rejse og ophold inkludere diæter og honorar (op til 10.000 kr./md.), hvis ansøger ikke modtager driftsstøtte

Tilskud forudbetales til NEMkonto, og indberettes til SKAT på det opgivne CPR/CVR-nummer i bevillingsåret. Det juridiske og økonomiske ansvar for projektet påhviler ansøger - dvs. personen eller institutionen/foreningen bag det opgivne CPR/CVR-nummer. Dette kan ikke ændres efterfølgende.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 8 uger efter indsendelse af ansøgningen. Fra du har indsendt, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter der gøres klar til udmelding, som sker samlet til alle på én gang.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel teatervirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om Scenekunst kapitel 8 §18.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Vær opmærksom på:

 • at tilskuddet udbetales til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • at det er ansøgeren, og det i ansøgningen angivne CPR/CVR-nummer, der opgives til SKAT i tilfælde af, at der modtages et tilskud
 • at hvis du får tilskud, så skal du som en del af afrapporteringen indsende et link til en videooptagelse af forestillingen. Proceduren for indsendelse af linket vil fremgå af tilsagnsbrevet
 • Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen

 

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)