Statens Kunstfond

Scenekunst - Internationale aktiviteter

Tilskud til aktiviteter med internationalt indhold inden for scenekunstområdet

Frister

* Note: Ansøgningsfristen er inden kl. 23.59 på ansøgningsdagen.

Hvem kan søge?

Aktører, der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter, kan ansøge.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, § 18, stk. 1.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker at udvikle og fremme dansk scenekunst gennem møder med et internationalt scenekunstmiljø. Dette opnås gennem støtte til:

Aktiviteter i Danmark

 • Internationale gæstespil
 • Netværksopbygning og research (herunder også gæster til forestillinger i DK)
 • Internationale residencies i Danmark

Aktiviteter i udlandet

 • Turnévirksomhed
 • Netværksopbygning og research (herunder deltagelse i workshops som oplægsholder) med henblik på internationale samarbejder som f.eks. co-produktioner
 • Residencies i udlandet

Bemærk: Puljen til festivaler og platforme med internationalt indhold søges én gang årligt 1. november. 

For projekter, der er pludseligt opståede, og hvor der er behov for kort behandlingstid, henviser vi til puljen Scenekunst - Pludseligt opståede internationale aktiviteter.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på:

 • Høj kunstnerisk kvalitet
 • Ansøgninger, hvor der søges til en hel sæson/et helt års samlede internationale aktiviteter
 • Ansøgninger, hvor aktiviteterne understøtter teatrets/aktørens samlede aktiviteter og kunstneriske profil
 • Aktiviteter, der tydeligt skal bruges i ansøgers videre arbejde
 • Gæstespil/turnéaktiviteter, der rummer flere forestillinger og yderligere tilknyttede aktiviteter (netværk, workshop/masterclasses, research)
 • Aktiviteter, hvor der er en dokumenteret gensidighed i forhold til ressourcer og interesser, samt hvor der er indtænkt gensidighed i kulturudvekslingen med henblik på fremtidigt samarbejde
 • Aktiviteter, hvor der er indtænkt erfaringsudveksling med et dansk scenekunstmiljø

Der gives ikke støtte til:

 • Udgifter i forbindelse med nye produktioner
 • Uddannelsesformål for enkeltpersoner

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • En stærk og original kunstnerisk intention
 • En tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • Klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • Evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • Evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • Klare valg i forhold til relevans for publikum/modtager, overvejelser om præsentationsformat, præsentationssted og tilgængelighed

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond tre år tilbage vil indgå i behandling af ansøgningen.

Bemærk, at aktiviteterne ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar før du går i gang.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

 • Kort projektbeskrivelse
 • Links til relevant information om fx. festival, residency, samarbejdspartnere, anmeldelser/omtaler mm. Ansøger har ansvaret for, at eventuelle links virker.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Budget og angivelse af mål og aktiviteter (Slots- og Kulturstyrelsens budgetskabelon)
 • CV på de medvirkende (maks. en side pr. deltager i projektet)
 • Dokumentation for aftale med udenlandsk partner (evt. kontrakt, invitation, e-mail eller lign.)

 Eksempler på mål/aktiviteter: 

 • Turnévirksomhed/gæstespil: antal opførelser, antal publikum, antal relaterede aktiviteter (workshops eller andet)
 • Netværksopbygning og research: antal nye relevante kontakter, antal møder med kunstnere og/eller institutioner (netværksopbygning og research)
 • Residencies: antal nye relevante kontakter (nøglepersoner, institutioner), antal visninger (ikke obligatorisk), antal relaterede aktiviteter (workshops, masterclasses mm.)

Eventuelt kan en supplerende projektbeskrivelse vedhæftes.

Der skal ikke vedhæftes andre bilag. Yderligere bilag udover de nævnte vil ikke indgå i behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Bemærk:

 • Der kan kun vedhæftes PDF- og excelfiler i ansøgningsskemaet
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 MB
 • Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen

Økonomi

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst foretager en vurdering af støttebehovet i det ansøgte projekt. I forhold til de forskellige projekttyper prioriteres særligt følgende udgiftsposter:

 • Internationale gæstespil i Danmark - opholdsudgifter og indenlandsk transport
 • International turnévirksomhed - primært rejse- og transportudgifter
 • Netværksaktiviteter - rejse- og opholdsudgifter op til 15.000 kr.
 • Internationale gæster til danske forestillinger dog maks. 2.000 kr. pr. gæst.
 • Residencies over tre uger kan udover rejse og ophold inkludere diæter og honorar (op til 10.000 kr./md.), hvis ansøger ikke modtager driftsstøtte

Udbetaling

 • Vi udbetaler et evt. tilskud til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet
 • Tilskud på over 100.000 kr., og hvor projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales i rater
 • Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark

Du kan danne dig et indtryk om typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 8 uger efter indsendelse af ansøgningen. Fra du har indsendt, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter der gøres klar til udmelding, som sker samlet til alle på én gang.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om Scenekunst.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Vær opmærksom på:

 • Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)