Statens Kunstfond

Residensophold i Korea og Finland for dansk scenekunstner med fokus på inklusion og mangfoldighed

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst søger en professionel scenekunstner (kunstner, producent ol.) til Korea-Nordic Connection 2019. Det omfatter to residensophold hhv. i Helsinki 19.-20. august 2019 og i Seoul 7.-13. oktober 2019 under Performing Arts Market Seoul.

Frister

* Note: DEADLINE er inden kl. 24.00 på ansøgningsdatoen.

Hvem kan søge?

Kunstnere, producenter etc., som er en del af det danske, professionelle scenekunstmiljø, og som specifikt arbejder med eller nærer et velbegrundet ønske om at arbejde med social inklusion og mangfoldighed.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1.  

Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ansøge, såfremt de er færdiguddannede senest 1. august 2019.

Hvad er formålet med ordningen?

Korea-Nordic Connection-programmet støtter international udveksling og samarbejde mellem nordiske og koreanske professionelle scenekunstnere, som arbejder specifikt med social inklusion og mangfoldighed. Udvekslingen giver scenekunstnere fra Korea og Norden mulighed for at udveksle praksis og erfaringer med disse temaer med det formål at fremme mulighederne for langsigtede kreative udvekslinger og samarbejder. Formålet med dansk deltagelse i programmet er, at danske scenekunstnere får mulighed for at udvikle deres kunstneriske udtryk og arbejdsformer gennem international erfaringsudveksling samt at udvide deres internationale netværk.

Første residensophold er den 19.-20. august 2019 i Helsinki, Finland. De koreanske og nordiske deltagere mødes med lokale scenekunstnere og producenter, som har ekspertise inden for arbejdet med inklusion og mangfoldighed, for at dele og diskutere erfaringer, cases og praksis.

Andet residensophold er den 7.-13. oktober 2019 i Seoul, Korea. De koreanske og nordiske deltagere mødes under Performing Arts Market Seoul med lokale og internationale scenekunstnere og producenter for at dele og diskutere erfaringer, cases og praksis vedrørende arbejdet med inklusion og mangfoldighed i scenekunst.

Der ydes et tilskud på 40.000 kr. til rejseudgifter, diæter, hotel og honorar i forbindelse med deltagelse i Korea-Nordic Connection Program 2019. Ud over rejselegat følger adgang til undervisning, arbejdsfaciliteter, samt mulighed for sparring og netværksopbygning med de andre deltagere.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samarbejder med KAMS (Korea Arts Management Services), Dance Info Finland, Circus Info Finland, Swedish Arts Council og Performing Arts Hub Norway om Korea-Nordic Connection 2019. Gennem open calls udvælger hver nordisk partner en nordisk deltager og KAMS udvælger 3-5 koreanske deltagere til residens-programmet. Du kan læse mere om KAMS her: http://eng.gokams.or.kr/main/main.aspx

Sådan vurderes din ansøgning

I vurderingen lægges der vægt på at støtte en scenekunstner som:

 • Har professionel erfaring med og interesse for emnerne inklusion og mangfoldighed
 • Har interesse for koreansk scenekunst og er villig til at samarbejde med koreanske partnere
 • Er villig til at dele egen praksis og erfaringer med de andre deltagere
 • Kommunikerer flydende på engelsk
 • Har forståelse for hvilke muligheder et residensophold giver den enkelte
 • Har gjort sig tanker om, hvordan en residensmulighed som denne kan gavne den fremtidige udvikling af egen produktion og bidrage til det danske miljø

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, inden du går i gang.

Ansøger har ansvaret for, at evt. angivne links er korrekte.

Følgende to bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 1. Motivation for at ansøge om deltagelse i Korea-Nordic Connection Program 2019, inkl. en kort beskrivelse af din kunstneriske praksis og erfaring med og interesse for temaerne social inklusion og mangfoldighed (max. 2 sider, på engelsk)
 2. CV (på engelsk og med foto)

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen og vil ikke blive returneret.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Motivation og CV skal være på engelsk af hensyn til de internationale projektpartnere. 

Økonomi

Udbetaling:

 • Vi udbetaler et evt. tilskud til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet
 • Tilskud på over 100.000 kr., og hvor projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales i rater

Undtagelse:

Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest tre uger efter fristen. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter der gøres klar til udmelding, som sker samlet til alle på én gang.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om scenekunst.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle drifts- og projekttilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.  

Vær opmærksom på, at:

 • hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)