Statens Kunstfond

Ophold under Statens Kunstfonds særlige residency aftaler

Frister

* Note: OBS. Kun én årlig ansøgningsfrist. Ny frist endnu ikke fastlagt

Hvem kan søge?

Kunstnere, kuratorer og kunstformidlere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtidskunst i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet ved at give danske kunstnere og kuratorer mulighed for at få ophold på internationale residencies, der giver den enkelte mulighed for at udvikle og fordybe sig i sin kunstneriske praksis og styrke sit internationale netværk. 

Eksempel på mål/aktivitet: Ophold på residency hørende under Statens Kunstfonds aftaler.

Projektstøtteudvalget har aftaler med seks internationale residencies, som danske kunstnere og kuratorer kan søge:

 • Bruxelles: Kunstnere kan ansøge om 6 måneders ophold på WIELS i Bruxelles fra 1. jul. – 31. dec. 2019. Der udbydes én plads til én billedkunstner. Kuratorer kan ikke søge. 
 • London: Kunstnere og kuratorer kan søge om 3 måneders ophold på Delfina Foundation fra 1. apr. – 30. jun. 2019. Der udbydes én plads til én billedkunstner eller kurator.
 • Los Angeles: Kunstnere og kuratorer kan søge om 3 eller 6 måneders ophold på 18th Street Arts Center. Der udbydes to pladser á 3 måneder (1. feb. – 30. apr. 2019) og én plads af 6 måneder (1. okt. 2019– 31. mar 2020)
 • New York: Kunstnere kan søge om 1-12 måneders ophold på ISCP i 2019. Kuratorer kan søge om 1-3 måneders ophold i 2019. Ansøger skriver selv, hvilken periode der foretrækkes og udvalget foretager en prioritering. 
 • Paris: Kunstnere og kuratorer kan søge om 3 måneder ophold i 2019 på Cité internationale des arts. Der udbydes 4 pladser. Ansøger skriver selv, hvilken periode der foretrækkes og udvalget foretager en prioritering.

Vær opmæksom på, at du max kan søge plads på to af disse seks residencies.

Sådan vurderes din ansøgning

Udvalget behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Ansøgeren kan dokumentere høje kunstneriske og kunstfaglige kvalifikationer
 • Ansøgerens planer for residency-opholdet har et højt kunstnerisk og kunstfagligt niveau
 • Det ansøgte residency har en tydelig relevans for ansøgerens kunstneriske eller kunstfaglige projekt og praksis

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?

Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre. 

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

 • Projektet skaber en samtale omkring sig (dialog med modtager, når ud til modtageren, væsentlighed, relevans, fortælling, budskab) 
 • Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst (relation til specifik situation/emne, historie, samtid, budskab, indhold)
 • Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst (relation mellem projekt og platform, institutionel ramme, stedsspecificitet)
 • Projektets udførsel er gennemtænkt (medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik, færdigheder)
 • Projektet er båret af nytænkning (mod, bryde forventninger, gentænkning, nye perspektiver, koncept)

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Følgende bilag skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsmodul. Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen

Du kan kan søge plads på to af de seks residencies. 

Hvis du søger plads på to residencies skal du indsende en særskilt motivation for ophold på hvert enkelt residency. De ansøgte residencies angives i prioriteret rækkefølge i ansøgningsmodulet.

Vær opmærksom på, at alt materiale skal være på engelsk. 

 • Engelsk beskrivelse af din motivation for opholdet (maks. 1 A4 side)
  Beskrivelsen skal udfyldes i en skabelon du skal downloade her 
  OBS: Hvis du søger ophold på to residencies skal udfylde skabelonen to gange med en særskilt motivation for ophold på hvert enkelt residency.
 • CV på max 1 A4-side. Fil format: word eller pdf.
 • For kuratorer: dokumentation af kuratorisk praksis i form af f.eks. billeder af kuraterede udstillinger, publikationsliste. Min. 5 billeder svarende til max 5 A4-sider. Fil format: pdf eller jpg.
 • For kunstnere: Billedmateriale, der dokumenterer den/de udstillende kunstners praksis. Min. 5 billeder svarende til max 5 A4-sider.

Økonomi

Hvert af de seks resdeincies er forskellige og tilbyder forskellige faciliteter, men uanset hvor du bliver tildelt en residencyplads, får du oveni et månedligt stipendium, tilskud til returrejse og evt. boligtilskud. 

Du kan se flere deltaljer om, hvad der er inkluderet i ophold på de forskellige residencies her.

Hvornår får du svar?

Alle ansøgere får svar samtidigt, uanset om der er tale om et tilsagn eller et afslag. Svar udsendes så hurtigt som muligt. Alle afgørelser forventes at ligge klar inden for 8-12 uger efter ansøgningsfristen, dvs. mellem 14. juni - 5. juli 2018. I løbet af de 8-12 uger bliver ansøgningerne gjort klar til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

I behandlingen af ansøgninger til hhv. Bruxelles, Los Angeles og London udvælger udvalget kandidater til shortlister, og de pågældende ansøgninger sendes derpå til endelig evaluering og udvælgelse hos WIELS, 18th St og Delfina Foundation. Når alle beslutninger ligger klar udsender sekretariatet svarbreve. Alle ansøgere får svar samtidigt, uanset om der er tale om et tilsagn eller et afslag. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning via ansøgningsmodulet, modtager du umiddelbart efter en kvitteringsmail.

Når ansøgningsfristen er udløbet bliver ansøgningerne gjort klar til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Det tager typisk 8-12 uger. Når alle beslutninger ligger klar udsender sekretariatet svarbreve. Alle ansøgere får svar samtidigt, uanset om der er tale om et tilsagn eller et afslag. 

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Hvis du får tildelt et residencyophold via denne pulje, skal du efterfølgende indsende en evaluering af opholdet.

Dertil skal der skal afrapporteres, som der skal for alle projekt- og aktivitetstilskud. Her er det tilskuddets størrelse der bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

 • Ved tilskud på max 100.000 kr. skal man indsende en elektronisk erklæring om, at tilskuddet et anvendt til formålet.
 • Ved tilskud på 100.000 - 500.000 kr., skal man indsende regnskab og beretning, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person.

Hvem vurderer din ansøgning?

 • Ved ansøgninger om residency i Bruxelles, Los Angeles og London: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst shortlister 3-5 ansøgere, hvorefter residencyværten foretager den endelige udvælgelse på baggrund af de shortlistede ansøgere.
 • Ved ansøgninger om residency i New York og Paris: Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Billedkunst foretager den endelige udvælgelse.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøgningsskema er først tilgængeligt en måned før fristen

Du kan indsende din fra ansøgning i perioden fra én måned før til kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfristen. Vi anbefaler, at du indsender i god tid før fristen udløber.

Video: vejledning til ansøgning

Vigtigt at huske!

Brug browseren Chrome

Ansøgningen skal indeholde alle de krævede bilag når du sender den ind.

Hvis ansøgningen er mangelfuld skal du indsende en ny. Den senest indsendte ansøgning bliver behandlet af udvalget.

Ansøgningen må max. fylde 15 MB

PDF-format foretrækkes. 
Bilag må ikke være i formater ".pages", ".zip", "jpeg" samt "jpg". 

Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning.

Kontakt

Rikke Bjørnbøl
rnb@remove-this.slks.dk
33 74 45 38

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)