Statens Kunstfond

Residency - Statens Kunstfonds aftaler

Frister

Hvem kan søge?

Kunstnere, kuratorer og kunstformidlere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene.

Vær opmærksom på følgende:

 • Ansøgningen skal indeholde samtlige påkrævede bilag ved fristen (max. 15 MB). Undgå "Pages" og "Zip" filer.
 • Det er ansøgers eget ansvar, at sikre at ansøgningen er komplet.
 • Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag der er vedhæftet ansøgningen.
 • Er din ansøgning ukomplet skal en ny og komplet indsendes inden fristens udløb.
 • Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget.
 • Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning.
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb.
 • Vi anbefaler, at du i god tid inden du tager afsted, orienterer dig om eventuelt behov for forsikring, visum og/eller vaccinationer i forbindelse med dit ophold. Du bør også løbende orientere dig i Udenrigsministeriets rejsevejledning for det land, du skal til, både før og under dit ophold. Rejsevejledningerne indeholder råd og oplysninger om sikkerhed og sundhedsforhold. Du kan finde rejsevejledninger og information om visum på udenrigsministeriets hjemmeside: um.dk/da/rejse-og-ophold. Legatet dækker ikke evt. udgifter til forsikring, visum og vaccinationer og du kan ikke søge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst om støtte til disse formål.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtidskunst i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet ved at give danske kunstnere og kuratorer mulighed for at få ophold på internationale residencies, der giver den enkelte mulighed for at udvikle og fordybe sig i sin kunstneriske praksis og styrke sit internationale netværk. 

Eksempel på mål/aktivitet: Ophold på residency hørende under Statens Kunstfonds aftaler.

Projektstøtteudvalget har aftaler med seks internationale residencies, som danske kunstnere og kuratorer kan søge:

Vær opmæksom på, at du - hvis du søger plads på flere end ét residency - skal indsende en særskilt motivation for hvert enkelt residency. De ansøgte residencies angives i prioriteret rækkefølge i ansøgningsskemaet.

Sådan vurderes din ansøgning

dvalget behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Ansøgeren kan dokumentere høje kunstneriske og kunstfaglige kvalifikationer
 • Ansøgerens planer for residency-opholdet har et højt kunstnerisk og kunstfagligt niveau
 • Det ansøgte residency har en tydelig relevans for ansøgerens kunstneriske eller kunstfaglige projekt og praksis

Læs her hvordan kunstnerisk kvalitet og -niveau vurderes

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang. Du finder en pdf af det samlede skema nederst på denne side. Det elektroniske skema skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt, da skemaet har er en sikkerhedstimeout på 15 minutter.
Det anbefales at benytte browseren Chrome.

Bemærk: Alt materiale skal være på engelsk. Følgende bilag skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema (maks. 15 MB):

En beskrivelse af motivationen for opholdet (maks. 1 A4 side). Beskrivelsen skal udfyldes i skabelonen nedenfor:

 • CV på maks. 1 A4-side. Fil format: word eller pdf.
 • For kuratorer: dokumentation af kuratorisk praksis i form af f.eks. billeder af kuraterede udstillinger, publikationsliste. Min. 5 billeder svarende til maks. 5 A4-sider. Fil format: pdf eller jpg.
 • For kunstnere: Billedmateriale, der dokumenterer den/de udstillende kunstners praksis. Min. 5 billeder svarende til maks. 5 A4-sider. Billedmateriale, der overstiger 5 A4-sider, vil ikke blive taget i betragtning. Fil format: pdf eller jpg. 

Overførsel til udenlandsk konto: For at få udbetalt tilsagn til udenlandsk konto, skal du være fraflyttet Danmark, ellers udbetales der udelukkende til NemKonto. Er du fraflyttet Danmark, bedes du udfylde og vedhæfte blanketten for bankoplysninger til internationale bankoverførsler. For at vælge den korrekte blanket skal du tjekke på forhånd, om det pågældende land anvender IBAN-systemet eller ej. Se listen over lande der anvender IBAN her og vælg den korrekte blanket via link nedenfor.

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen.

Det er ansøgers eget ansvar, at sikre at ansøgningen er komplet. Evt. manglende bilag kan ikke eftersendes. Det ses af kvitteringsmailen hvilke bilag, der er vedhæftet ansøgningen. Er din ansøgning ukomplet, skal en ny og komplet indsendes inden ansøgningsfristens udløb.

Økonomi

BRUXELLES, WIELS (kan søges af kunstnere)

Kunstnere kan søge om et 6 måneders ophold fra 1. juli – 31. december 2018. Der udbydes én plads.

Inkluderet i opholdet er:

 • Studio på WIELS
 • Månedligt stipendium på DKK 8.000
 • Månedligt boligtilskud på DKK 6.000. Man er selv ansvarlig for at finde bolig under opholdet, men WIELS er behjælpelige med at formidle kontakt til mulige udlejere.
 • Rejsetilskud på DKK 2.000

Læs mere om residenciet i Bruxelles her.

LONDON, Delfina Foundation (kan søges af kunstnere og kuratorer)

Kunstnere og kuratorer kan søge om residency 8. januar – 1. april 2018. Der udbydes én plads. Residenciet har fokus på temaet: COLLECTING AS PRACTICE

Inkluderet i opholdet er:

 • Kontorplads og bolig på Delfina Foundation 
 • Adgang til øvrige fællesarealer, kontorfaciliteter mm.
 • Rejsetilskud på DKK 1.000
 • Månedligt stipendium på DKK 10.000

Ansøgninger, der knytter sig til temaet COLLECTING AS PRACTICE vil blive foretrukket. Læs mere om temaet på delfinafoundation.com samt i dette dokument

Læs mere om residenciet i London her.

LOS ANGELES, 18th Street Arts Center (kan søges af kunstnere og kuratorer)

Kunstnere og kuratorer kan søge om residency 1. januar – 31. marts 2018. Der udbydes to pladser.
Kunstnere og kuratorer kan søge om residency 1. oktober – 31. marts 2019. Der udbydes én plads.

Inkluderet i opholdet er:

 • Atelier og bolig på 18th Street Arts Center 
 • Adgang til øvrige fællesarealer, kontorfaciliteter mm.
 • Rejsetilskud på DKK 5.000
 • Månedligt stipendium på DKK 10.000

Læs mere om residenciet på 18th Street her. 

NEW YORK, ISCP (kan søges af kunstnere og kuratorer)

Kuratorer kan søge om 1-3 måneders ophold i 2018. Kunstnere kan søge om 1-12 måneders ophold i 2018.

Inkluderet i opholdet er:

 • Atelier på ISCP
 • Månedligt stipendium på DKK 10.000
 • Månedligt boligtilskud på DKK 12.000. Residenten er selv ansvarlig for at finde bolig under opholdet.
 • Rejsetilskud på DKK 5.000

Du kan læse mere om residenciet i New York her.  

PARIS, CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS (kan søges af kunstnere og kuratorer)
Der kan søges om 3-6 måneders ophold i 2018. Der udbydes 2-4 pladser.

Inkluderet i opholdet er:

 • Bolig med atelier i Cité Internationale des Arts fællesarealer med ateliermuligheder
 • Månedligt stipendium på DKK 8.000
 • Rejsetilskud på DKK 2.000

Læs mere om residenciet i Paris her.     

RIO DE JANEIRO, CAPACETE (kan søges af kunstnere)

Kunstnere kan søge om 6 måneders ophold fra 1. marts - 31. august 2018. Der udbydes én plads.

Inkluderet i opholdet er:  

 • Bolig på CAPACETE
 • Adgang til fællesarealer og værkstedsfaciliteter
 • Deltids assistent/tolk
 • Mulighed for et kortere ophold/besøg på CAPACETEs residency i São Paolo 
 • Månedligt stipendium på DKK 8.000
 • Rejsetilskud på DKK 8.000

Vi anbefaler, at du orienterer dig i CAPACETEs program for opholdet inden du ansøger. Du kan se det fulde program på deres hjemmeside her. Ansøgningen skal skrives på engelsk.
Læs mere om residenciet for CAPACETE her.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.      

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 8-12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 8-12 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Ved tilsagn udbetales midlerne så tæt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på kunst.dk under "Hvem har fået tilskud".

Bemærk, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer
Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Hvem vurderer din ansøgning?

Ved ansøgninger om residency i Bruxelles, Los Angeles, London og Rio:

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst shortlister 3-5 ansøgere, hvorefter residency-værten foretager den endelige udvælgelse på baggrund af de shortlistede ansøgere.

Ved ansøgninger om residency i New York og Paris:

Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Billedkunst foretager den endelige udvælgelse.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Send din ansøgning i god tid

Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men det anbefales at indsende i god til inden fristens udløb.

Video: vejledning til ansøgning

Kontakt

Rikke Bjørnbøl
rnb@remove-this.slks.dk
33 74 45 38

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)