Statens Kunstfond

Rejselegater

Rejselegater for skabende kunstnere inden for litteraturområdet (forfattere, digtere, oversættere, tegneserieskabere og illustratorer)

Frister

* Note: Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men det anbefales at indsende i god tid inden fristens udløb.

Hvem kan søge?

 • skønlitterære forfattere, herunder dramatikere, essayister og udøvere af mundtlig litteratur
 • oversættere til og fra dansk
 • essayister og forfattere af faglitteratur med et alment kulturelt sigte
 • tegneserieskabere og illustratorer

Du skal være eneforfatter (illustrator, oversætter mv.) til mindst et selvstændigt værk for at kunne søge om rejselegat. Rejselegater gives som tilskud til transport og ophold i forbindelse med rejser. Bemærk, at rejsen ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen. 
Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at fremme litteraturen i Danmark samt udbredelsen af dansk litteratur i udlandet, ved at sikre skabende kunstnere inden for litteraturområdet mulighed for at fremme det kunstneriske arbejde. Udvalget yder derfor støtte til rejser til research og inspiration inden for dansk og oversat skønlitteratur, herunder prosa, lyrik, dramatik, børne- og ungdomslitteratur samt almen kultur- og faglitteratur.

Eksempel på mål/aktiviteter: Rejse til inspiration/research.

Sådan vurderes din ansøgning

Udvalget prioriterer rejser med specifikke og motiverede formål, samt inspirationsrejser. Rejser med et andet sigte, såsom arbejdsro, falder normalt uden for puljens støtteområde. 
Hvis du skal promovere din bog i udlandet, skal du søge Litteratur- og Personudvekslingspuljen.

Ved tildelingen af rejselegater forholder udvalget sig til:

 • det vedhæftede budget
 • formålet med den rejse, der søges støtte til
 • motiveringen af valg af destination
 • opholdets varighed
 • For forfattere/ udøvere af mundtlig litteratur/ illustratorer: tekst-/ lyd- eller illustrationsprøve
 • værkliste og cv. 

Normalt støtter udvalget ikke rejser, der knytter an til udarbejdelse af forsknings- og undervisningsmaterialer, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og hobbybøger, ordbøger, samt selvhjælpsbøger og kataloger.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du læser ansøgningskriterierne og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen. I ansøgningsformularen anføres:

 • Kort beskrivelse af rejsen
 • Startdato: hvornår påbegyndes arbejdet/rejsen
 • Slutdato: hvornår forventes arbejdet/rejsen afsluttet
 • Ansøgt beløb
 • Udfoldet beskrivelse af rejsens formål: det værk/projekt, der søges støtte til , samt motivering af valg af destination
 • CV: (fødselsår, uddannelse, værkliste, debutår, priser mv.)
 • Dokumentation af værkkrav (angiv titel, forlag og ISBN-nummer).
 • Tekstprøve: For forfattere/ udøvere af mundtlig litteratur/ illustratorer/oversættere: tekst-/ lyd- eller illustrationsprøve på max. 10 sider/ 10 min. (20 sider for dramatik) fra et tidligere udgivet værk. Hvis du ansøger som forfatter, skal du figurere som eneforfatter til værket.
 • Budget for billigste, rimelige rejsemåde – beskrives så detaljeret som muligt. Brug budgetskemaet
 • Hvis der er indgået en forlagsaftale om udgivelse, kan du også vedhæfte kontrakten

Vedhæftet materiale kan kun modtages i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3.

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen. Fysisk indsendt materiale, herunder bøger, returneres ikke.

Du skal være opmærksom på, at ansøgningerne vil blive behandlet på det foreliggende grundlag, og at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.

For ansøgere med udenlandsk konto skal vedhæftes bankoplysningsskema som bilag til ansøgningen.

Bankskema for lande med IBAN

Bankskema for lande uden IBAN

Økonomi

Det ansøgte beløb skal afspejle valget af destination for rejsen og dens varighed. Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser på kunst.dk under 'Tildelinger'.

I budgetskemaet, som du skal udfylde og vedhæfte din ansøgning (se nedenfor), kan du se, hvilke udgifter du kan søge om tilskud til.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet prioritering om, at kunststøtten skal komme flest mulige til gode.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.
Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort på www.kunst.dk under 'Se tildelinger'. 

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)