Statens Kunstfond

Puljen for fremmedsprogede forfattere

Støtte til fremmedsprogede forfattere.

Frister

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af fremmedsprogede forfattere med fast bopæl i Danmark. Forfatterne skal have øvet en særlig indsats for dansk kultur. Forfatternes værker skal være skrevet på et andet sprog end dansk og efterfølgende være gjort tilgængelige for et dansk publikum gennem opstilling på de danske folkebiblioteker og folkeskolens pædagogiske læringscentre. 

Hvad er formålet med ordningen?

I forståelse med de to forfatterforeninger besluttede kulturministeren i forbindelse med forlig om biblioteksafgift i 1998 at oprette en pulje på 200.000 kr. til fremmedsprogede forfattere, der har øvet en særlig indsats for dansk kultur.

Sådan vurderes din ansøgning

Puljen fordeles af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur på grundlag af en kvalitetsvurdering af de indsendte værker, som forfatteren er eneforfatter til, og af den enkelte ansøgers indsats for dansk kultur. Da der er tale om en ordning med relation til biblioteksafgiften, vil beregningsgrundlaget for tilskudsberettigede forfattere være antallet af værker på de danske folke- og skolebiblioteker, for hvilke forfatterne ikke er berettiget til biblioteksafgift.

Udvalget yder ikke tilskud til forfattere af forsknings- og undervisningsmaterialer, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og hobbybøger, ordbøger, samt selvhjælpsbøger og kataloger. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indsendes ansøgningsskemaet, som du finder på her på siden.

Ansøgningen skal endvidere vedlægges publikationsliste over værker, som du er eneforfatter til samt teksteksempler fra et af de værker, som du ønsker at lægge til grund for ansøgningen.

Når du har indsendt ansøgningen

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 12 uger efter ansøgningsfristen. Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt pr. mail, og tilskud bliver offentliggjort samlet på www.kunst.dk.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)