Statens Kunstfond

Prøveoversættelser

Tilskud til oversættelse af dansk litteratur i uddrag. Kan søges af oversættere, forlag, agenter, udenlandske teatre og tidsskrifter.

Frister

Hvem kan søge?

  Puljen kan søges af:

  • Oversættere, der oversætter fra dansk
  • Danske forlag
  • Udenlandske forlag
  • Udenlandske tidsskrifter og udgivere af mindre litterære publikationer i forbindelse med fx festivaler
  • Litterære agenturer

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at fremme litteraturen og udbredelsen af dansk litteratur i udlandet. Udvalget yder derfor støtte til oversættelse af dansk litteratur i uddrag samt til oversættelse af dramatik i uddrag. Oversættelsen skal præsentere dansk litteratur og dramatik for udenlandske forlag, tidsskrifter eller teatre.

Eksempel på mål/aktivitet: Oversættelse af dansk litteratur i uddrag på 10 sider som præsenteres for udenlandske forlag, tidsskrifter eller teatre.

Sådan vurderes din ansøgning

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på en fyldestgørende og detaljeret plan for hvorledes prøveoversættelsen skal anvendes samt oversætterens kvalifikationer.

Det understreges, at oversætterens CV er afgørende for vurderingen af ansøgningen. Ansøgningen skal derfor indeholde et opdateret og relevant CV med angivelse af uddannelse samt af alle eller de væsentligste oversættelser til det sprog, der søges om.

Det forventes typisk, at oversætteren har erfaring med at oversætte fra det pågældende sprog inden for den genre, hvortil der søges om støtte.

Det er normalt en forudsætning for tildeling af støtte, at der oversættes fra det sprog, det pågældende værk oprindeligt er udgivet på, og at oversætteren oversætter til sit modersmål. Der gives ikke støtte til oversættelse af egne værker og tekstrevision.

Ved ansøgninger om oversættelse af faglitteratur lægger udvalget vægt på, at værket har almen karakter. Oversættelse af forsknings- og undervisningsmaterialer, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og hobbybøger, ordbøger, samt selvhjælpsbøger og kataloger støttes ikke. Der gives ikke støtte til nyoversættelser.

Støtte kan kun tildeles, såfremt forfatteren af det pågældende værk er redaktionelt og økonomisk uafhængig af forlaget.

Prøveoversættelsen må ikke være anvendt til det ansøgte formål på ansøgningstidspunktet.

For at sikre spredning af støtten gives der støtte til maksimalt 4 ansøgninger om året for oversættere. For forlag/ litterære agenturer gives der støtte til maksimalt 6 ansøgninger om året. Udvalget kan dog vælge at tildele yderligere støtte til ansøgere, der kan dokumentere, at støtten til prøveoversættelserne har haft reel effekt og har ført til udgivelse af de fulde værker. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningskriterierne og har de nødvendige oplysninger og evt. dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen. 
Følgende oplysninger skal anføres i det elektroniske ansøgningsskema:

  • Ansøgers kontakt- og kontooplysninger
  • Beskrivelse af hvordan prøveoversættelsen skal pitches/præsenteres for forlagene samt motivation for valg af værk
  • Liste over hvilke udenlandske forlag, herunder kontaktperson, oversættelsen skal sendes til samt motivation for valg af hvert forlag
  • Oversætterens CV: relevant CV med uddannelse og liste over (udvalgte) oversættelser fra dansk
  • En bekræftelse af, at ansøger har indhentet tilladelse til oversættelse fra rettighedshaveren

Overførsel til udenlandsk konto: For at få udbetalt tilsagn til udenlandsk konto, skal du være registreret fraflyttet Danmark, ellers udbetales der udelukkende til NemKonto. Er du registreret fraflyttet Danmark, bedes du udfylde og vedhæfte blanketten for bankoplysninger til internationale bankoverførsler.

Du skal være opmærksom på at tilskuddet kun kan udbetales til ansøgers konto.

Du skal benytte dette bankoplysningsskema for lande med IBAN.                                                             

Du skal benytte dette bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Vedhæftet materiale kan kun modtages i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3.

Du skal være opmærksom på, at ansøgningerne vil blive behandlet på det foreliggende grundlag, og at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.

Økonomi

Dramatik, Skøn- og faglitteratur kan maksimalt støttes med 5.000 kr. til oversættelse af et uddrag på 10 sider fra det konkrete værk plus synopsis og/eller anmeldelser.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele støtte til alle ansøgere, der opfylder kriterierne, ud fra en overordnet prioritering om, at kunststøtten skal komme flest mulige til gode.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.
Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet.

Hvornår får du svar?

Ansøgningen vil blive behandlet hurtigst muligt inden for seks uger, og du vil modtage et svar på e-mail.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart herefter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Alle modtagere af tilskud skal afrapportere for tilskuddet, når aktiviteten er afsluttet. Dette sker ved at udfylde et elektronisk afrapporteringsskema på kunst.dk under ’Når du har fået tilskud’. Du skal bruge Nem-ID for at logge ind.

Hvis du ikke har Nem-ID, kan du finde afrapporteringsskemaet her:

http://www.kunst.dk/english/funding/when-awarded-a-grant/.

Du skal kreditere Statens Kunstfond når du offentliggør eller præsenterer oversættelsen. Find Statens Kunstfonds logo her http://www.kunst.dk/statens-kunstfond/logoer-og-kreditering/

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen vurderes af Slots- og Kulturstyrelsen ud fra de ovenstående kriterier, der er fastsat af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)