Statens Kunstfond

Prøveoversættelser

Tilskud til oversættelse af dansk litteratur i uddrag. Kan søges af oversættere, forlag, agenter, udenlandske teatre og tidsskrifter.

Frister

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af:

 • Oversættere, der oversætter fra dansk
 • Danske forlag
 • Udenlandske forlag
 • Udenlandske tidsskrifter og udgivere af mindre litterære publikationer i forbindelse med fx festivaler
 • Litterære agenturer

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at fremme litteraturen og udbredelsen af dansk litteratur i udlandet. Udvalget yder derfor støtte til oversættelse af dansk litteratur i uddrag samt til oversættelse af dramatik i uddrag. Oversættelsen skal præsentere dansk litteratur og dramatik for udenlandske forlag, tidsskrifter eller teatre.

Eksempel på mål/aktivitet: Oversættelse af dansk litteratur i uddrag på 10 sider som præsenteres for udenlandske forlag, tidsskrifter eller teatre.

Sådan vurderes din ansøgning

Det mest centrale i din ansøgning er, 1) at du opstiller en fyldestgørende og detaljeret plan for prøveoversættelsens formål og anvendelse, 2) oversætterens kvalifikationer.

Krav til oversætter
Oversætterens CV er afgørende for vurderingen af ansøgningen. Ansøgningen skal derfor indeholde et opdateret og målrettet CV med angivelse af uddannelse og af alle (eller de væsentligste) oversættelser til det sprog, der søges om.

Det forventes typisk, at oversætteren har erfaring med både at oversætte fra det pågældende sprog og inden for den genre, som ansøgningen vedrører.

Det er normalt en forudsætning, at oversætteren oversætter til sit modersmål.

Andre hensyn og forudsætninger
Originalt sprog: Det er normalt en forudsætning for tildeling af støtte, at der oversættes fra det sprog, det pågældende værk oprindeligt er udgivet på.

Faglitteratur: Ved ansøgninger om oversættelse af faglitteratur lægger udvalget vægt på, at værket har almen karakter.

Uafhængighed: Støtte kan kun tildeles, såfremt forfatteren af det pågældende værk er redaktionelt og økonomisk uafhængig af forlaget.

Der gives ikke støtte til:

 

 • Oversættelse af egne værker og tekstrevision
 • Nyoversættelser
 • Oversættelse af forsknings- og undervisningsmaterialer, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og hobbybøger samt selvhjælpsbøger
 • Oversættelse af ordbøger og kataloger
 • Prøveoversættelser, som allerede har været anvendt til det ansøgte formål

Omfang – hvor meget kan du søge?
Som oversætter kan du få støtte til maks. 4 ansøgninger om året. Det sker for at sikre spredning af støtten. Som forlag/litterært agentur kan man få tildelt støtte til maks. 6 ansøgninger om året.

Udvalget kan dog vælge at tildele yderligere støtte til ansøgere, der kan dokumentere, at støtten til prøveoversættelserne har haft en reel effekt og har ført til udgivelse af de fulde værker.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningskriterierne og har de nødvendige oplysninger og evt. dokumenter/filer klar, før du går i gang med at udfylde den elektroniske ansøgning. 

Oplysninger, du skal angive i ansøgningsskemaet:

 

 • Beskrivelse af, hvordan prøveoversættelsen skal pitches/præsenteres for forlag samt motivation for valg af værk.
 • Liste over, hvilke udenlandske forlag, herunder kontaktperson, oversættelsen skal sendes til.
 • Motivation for valg af hvert forlag, oversættelsen skal sendes til. Bemærk: Hvis oversættelsen skal anvendes af en litterær agent eller i anden sammenhæng, skal dette begrundes.
 • Oversætterens CV: målrettet CV med uddannelse og liste over (udvalgte) oversættelser fra dansk.
 • En bekræftelse af, at ansøger har indhentet tilladelse til oversættelse fra rettighedshaveren.
  Evt. bankoplysninger til internationale bankoverførsler (se mere i afsnittet ”Økonomi”).

Du skal benytte dette bank information scheme i lande med IBAN.                                                        Du skal bruge dette bank information scheme i lande uden IBAN.

Vær desuden opmærksom på:
Vedhæftet materiale kan kun modtages i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3.

Ansøgningerne vil blive behandlet på det foreliggende grundlag. Du er dermed selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.

 

 

Økonomi

Dramatik, skøn- og faglitteratur kan maksimalt støttes med 5.000 kr. til oversættelse af et uddrag på 10 sider fra det konkrete værk plus synopsis og/eller anmeldelser.

Ud fra en overordnet prioritering om, at kunststøtten skal komme flest mulige til gode, forbeholder udvalget sig retten til at prioritere i indkomne ansøgninger. Selvom din ansøgning opfylder alle kriterier, er det dermed ikke ensbetydende med, at du er sikret støtte.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Du skal være opmærksom på, at tilskuddet indberettes til SKAT, og at der ikke er trukket skat af beløbet. For spørgsmål kontakt SKAT.

Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet.

Du skal være opmærksom på, at tilskuddet kun kan udbetales til ansøgers konto.

Hvornår får du svar?

Ansøgningen vil blive behandlet hurtigst muligt og senest inden for seks uger. Du vil modtage svar på e-mail.

 

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning, vil du umiddelbart herefter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

 

 

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

 

 

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Kreditere: Du skal kreditere Statens Kunstfond når du offentliggør eller præsenterer oversættelsen. Find Statens Kunstfonds logo her http://www.kunst.dk/statens-kunstfond/logoer-og-kreditering/

Afrapportere: Alle modtagere af tilskud skal afrapportere for tilskuddet, når aktiviteten er afsluttet. Dette gør du ved at udfylde et elektronisk afrapporteringsskema på kunst.dk under ’Når du har fået tilskud’. Du skal bruge Nem-ID <s> </s>ved indsendelse.

Hvis du ikke har Nem-ID, kan du finde afrapporteringsskemaet her: http://www.kunst.dk/english/funding/when-awarded-a-grant/

 

 

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til prøveoversættelser vurderes af Slots- og Kulturstyrelsen ud fra de ovenstående kriterier, der er fastsat af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.

 

 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)