Statens Kunstfond

Præsentation af forestillinger i København og Frederiksberg

Tilskud til præsentation af professionel scenekunst på scener i København og på Frederiksberg i sæson 2017/2018.

Frister

* Note: OBS: Fristen er udskudt til d. 19. april. Deadline er kl. 23.59 på datoen for fristen.

Hvem kan søge?

Tilskuddene ydes til professionelle scenekunstaktører – teatre, enkeltpersoner, foreninger, institutioner m.fl. som vil opføre deres forestillinger på scener eller andre lokaliteter, der ikke er deres faste scene i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatre i Det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, § 18, stk.1.

Ordningen kan ikke benyttes, hvis der er indgået en aftale med et københavnsk institutionsteater i forbindelse udvalgets samarbejdsbetingelser. Se samarbejdsaftalen her.

Navne på alle ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er, at sikre bedre adgang til at præsentere forestillinger i hovedstaden samt til samlede præsentationer af frie gruppers forestillinger. 

Hvad kan der søges til?

Der kan søges om tilskud til salsleje, udgifter til markedsføring, transport m.v. i forbindelse med enkelte teatre og gruppers gæstespil. Der kan ikke søges til honorering af medvirkende i forestillingen.

Der kan også søges om tilskud til organisering af samlede præsentationer af de frie grupper, for eksempel i form af festivaler eller events, herunder med mulighed for at dække udgifter i forbindelse med opkøb af forestillinger.

Sådan vurderes din ansøgning

Udvalget vægter følgende:

 • Præsentation af forestillinger af høj kunstnerisk kvalitet, herunder gerne eksperimenterende i indhold, form eller formidling

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst lægger i vurderingen af kunstnerisk kvalitet vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum

Projektstøtteudvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til en geografisk spredning og spredning i forhold til genrer.

Udvalget forventer at følgende er grundigt beskrevet i ansøgningen:

 • Motivation og ønske om at spille på den udvalgte scene
 • Samarbejde med værtsteatret
 • Beskrivelse af markedsføringsindsatsen

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstråd tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang.

Til det elektroniske ansøgningsskema skal vedhæftes:

 • Beskrivelse af det ansøgte - vedhæftet som ét dokument
 • CV på de medvirkende kunstnere (max 1 side pr. person) - vedhæftet som ét dokument
 • Budget (ifm. gæstespillet)

 • Aftale med spillestedet

Hvis du ønsker at angive links til din hjemmeside eller en anden hjemmeside, hvor dine forestillinger findes, f.eks. YouTube eller Vimeo, så skal du skrive dem i den projektbeskrivelse, som du vedhæfter ansøgningen. Dine links skal gå direkte til den side, hvor dine oplysninger findes. Vær opmærksom på, at der skal være adgang i min. to måneder. Det kan ikke garanteres, at udvalget ser indholdet af dine links.

Bemærk:

 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 MB
 • Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser, ved at se listen over tidligere tilskudsmodtagere. Se listen over tidligere tilskudsmodtagere her.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 12 uger efter ansøgningsfrist. I løbet af de 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Lovgrundlag

Ansøgningen bliver behandlet efter lov om Statens Kunstfonds virksomhed LOV nr 458 af 08/05/2013

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Vi udbetaler kun til NemKonto.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)