Statens Kunstfond

Oversætterpuljen

Tilskud til oversætterhonorar ved udgivelse. Kan søges af forlag og teatre. Der kan desuden søges om produktionsstøtte til illustrerede værker. Bemærk: elektronisk ansøgningsskema vil være tilgængeligt medio august.

Frister

* Note: Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men vi anbefaler, at du indsender i god tid inden fristens udløb.

Hvem kan søge?

Bemærk: elektronisk ansøgningsskema vil være tilgængeligt medio august.

Puljen kan søges af danske forlag, der ønsker at udgive et værk i dansk oversættelse, og af udenlandske forlag, der ønsker at udgive et værk oversat fra dansk.

Derudover kan opførende teatre i forbindelse med oversættelse af dramatik til opførelse søge om støtte.

Puljen kan først søges, når ansøger har erhvervet rettighederne til værket og skrevet kontrakt med en oversætter. Udvalget kan ikke yde støtte til en oversættelse, hvis den er udkommet før den ansøgningsfrist, ansøgningen er modtaget til. Ligeledes kan oversættelse af et stykke dramatik ikke ydes, hvis stykket har haft premiere. Der ydes kun støtte til dramatiske værker, som er købt til opførelse eller til udgivelse i trykt form.

For udenlandske ansøgere se Translations fund

Bemærk: Støtte om oversættelse af nordiske titler til andre nordiske sprog skal søges i puljen Nordiske oversættelser. Støtte til produktion af nordiske titler søges i denne pulje.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at fremme dansk litteratur og dramatik i udlandet og oversat litteratur og dramatik i Danmark.
Udvalget yder derfor støtte til oversættelse af skønlitteratur (prosa, lyrik og dramatik), faglitteratur af almenkulturel interesse (herunder essayistik og biografier), tegneserier og børnelitteratur. Herudover kan der søges om støtte til produktion af illustrerede værker.

Eksempel på mål/aktiviteter: Udgivelse af et dansk værk i oversættelse, udgivelse af et udenlandsk værk i oversættelse.

Sådan vurderes din ansøgning

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på:

 • værkets kvalitet
 • Oversætterens kvalifikationer – det forventes typisk, at oversætteren er professionel og har erfaring med at oversætte fra det pågældende sprog inden for den genre, hvortil der søges om støtte.
 • at oversætteren oversætter til sit modersmål
 • at der oversættes fra det sprog, værket oprindeligt er udgivet på
 • ved ansøgning om støtte til produktion, lægges der desuden vægt på, at udgiftstyngden er på illustrationsmaterialet

Udvalget lægger vægt på, at forlagets kontrakt med oversætteren er på rimelige vilkår og i forhold til værkets markedspotentiale, og at honorarets størrelse er passende i forhold til tekstens sværhedsgrad.

I forhold til oversættelse af faglitteratur, så lægger udvalget vægt på, at værket har almenkulturel karakter.

I forhold til mængden af ansøgninger prioriteres værker, som ikke kan klare sig alene på kommercielle vilkår, således at kriminallitteratur, til eksempel, sjældent støttes.

Der gives normalt ikke støtte til danske forlag, der ønsker at udgive danske værker i oversættelse.

Der gives ikke støtte til oversættelse af:

 • egne værker og tekstrevision.
 • forsknings- og undervisningsmaterialer, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og hobbybøger, samt selvhjælpsbøger og kataloger.

Er der flere ansøgninger fra samme ansøger, forbeholder udvalget sig ret til at prioritere mellem ansøgningerne. Et forlag kan maksimalt indsende tre ansøgninger per ansøgningsfrist.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningskriterierne og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen.

Følgende bilag skal vedhæftes:

 • CV på oversætter – med relevante oplysninger om oversætteren (inkl. liste over relevante oversatte værker med angivelse af forlag og årstal) (maks. én A4-side)
 • Tre siders tekstprøve på oversættelsen
 • Tre siders tekstprøve fra værket på originalsproget.
 • Kontrakt med oversætter
 • Ved produktionsstøtte til illustrerede værker skal budget vedhæftes.

Du skal være opmærksom på, at ansøgningerne vil blive behandlet på det foreliggende grundlag, og at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.

Vedhæftet materiale kan kun modtages i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3. 

Økonomi

Der kan søges om hel eller delvis dækning af oversætterhonoraret. Almindeligvis gives der kun delvis støtte til oversætterhonoraret. Typisk dækker støtten 50 % af oversætterens honorar.
Man kan få indtryk af støttens størrelse på www.kunst.dk under "Tildelinger".

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet prioritering om, at kunststøtten skal komme flest mulige til gode.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.
Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet.

Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort samlet på www.kunst.dk under "Hvem har fået tilskud".

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Statens Kunstfond skal kreditteres ved udgivelsen af oversættelsen. Find Statens Kunstfonds logo her

http://www.kunst.dk/statens-kunstfond/logoer-og-kreditering/

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Anne-Marie Rasmussen
anr@remove-this.slks.dk
+45 33 74 50 75

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)