Statens Kunstfond

OPEN CALL grafisk design: Designer in Residence, Los Angeles

Open call for Designer in Residence program for en dansk grafisk designer fra 23. juni – 11. juli 2019 i samarbejde med Otis College of Art and Design, Los Angeles, USA.

Frister

Hvem kan søge?

Grafiske designere med væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene.

Hvem kan ikke søge?

Studerende kan ikke søge tilskud.

Vær opmærksom på følgende

Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere. Tildelinger bliver offentliggjort med ansøgerens navn og det i ansøgningen angivne projektnavn.

Ansøgningen skal indsendes på engelsk.

Vigtig information vedrørende CPR- og CVR-nummer samt skat

 • Et eventuelt tilskud bliver automatisk udbetalt til NEM-kontoen for det CPR- eller CVR-nummer, som angives på ansøgningen. Det er derfor meget vigtigt, at du, inden du søger, er sikker på, at der er en NEM-konto tilknyttet og at du er bevidst om, hvorvidt du søger med CVR eller CPR nummer.

 • Man kan IKKE efterfølgende ændre det CVR-/CPR-nummer, som er knyttet til ansøgningen.

 • Udenlandske ansøgere skal i stedet for et CVR- eller CPR-nummer angive nummer 012345 og vedhæfte et udfyldt bankskema til ansøgningen. Find bankskemaet under overskriften ”Hvad skal ansøgningen indeholde”.

 • Tilskud fra Statens Kunstfond bliver indberettet til SKAT. SKAT vejleder om de skattemæssige forhold.

Samarbejdsprojekter/medansøgere

 • Er I flere samarbejdspartnere, som skal dele et evt. tilskud mellem jer, men som ikke har et fælles CVR-nummer, skal I indsende en ansøgning hver med et identisk projektnavn og identiske bilag.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med Designer in Residence programmet er at fremme kunstnerisk kvalitet inden for udvikling og nytænkning af nutidigt dansk grafisk design samt give mulighed for nye samarbejder og inspiration og netværk for danske grafiske designere i USA. Residenciet er en del af udvalgets USA-satsning.

Designer in Residence programmet har til formål at integrere residenten i et lokalt fagmiljø såvel som i skolens undervisningsaktiviteter. Opholdets tre sidste dage har til formål at give residenten mulighed for selv at opsøge netværk, afholde møder, lave research og opsøge nye og/eller eksisterende kontakter.

Sådan vurderes din ansøgning

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design vurderer alle ansøgninger og udarbejder en shortlist på ca. 5 kandidater.

Otis College of Art and Design udvælger den endelige Designer in Residence på baggrund af en short-list fra udvalget. Otis vil invitere enkelte kandidater til et video-interview den 10. april og på denne baggrund træffe en endelig beslutning.

Designer in Residence programmet forløber fra den 23. juni til den 7. juli. Herefter gives residenten yderligere tre dage til at række aktivt ud til eksisterende og/eller nyt netværk, researche, afsøge muligheder for samarbejde mv.

Otis College of Art and Design er kendt for programmer med fokus på social ansvarlighed og alternative praksisser. Dette gør sig også gældende for Designer in Residence programmet.

Der lægges vægt på, at ansøgeren har lyst til at bruge Design in Residence programmet til at skabe muligheder og netværk i Los Angeles samt at indgå aktivt i Otis’ undervisningsaktiviteter og andre netværksaktiviteter i relation til Designer in Residence programmet, herunder:

 • Tilrettelægge møder med studerende og give kritik til 12 MFA studerendes arbejde

 • Arbejde med egne projekter som Designer in Residence

 • Afholde en uges workshop med de studerende i samarbejde med en lokal non-profit organisation eller institution

 • Præsentation af eget arbejde under opholdet for Otis MFA Graphic Design afdeling ved afslutning af opholdet

 • Give 2 x 10 min. forelæsning ved Otis MFAGD Art Book Fair 6.–7. juli med 60+ grafiske designere fra bl.a. Seoul, Mexico City, Belgium og New York.

 • Bidrage til MFAGD Art Book Fair med egne produkter, installation eller event

 • Bruge opholdes tre sidste dage til opsøgende arbejde, research, netværksdannelse i relation til nye og/eller eksisterende kontakter, afsøgning af samarbejdsmuligheder mv.

 • Indsende evaluering af opholdet til Statens Kunstfond efter endt ophold (evalueringsskema vil blive fremsendt ved tildeling af Designer in Residence opholdet)

Se brev til ansøger fra Otis College of Art and Design samt #otismfagd og @otismfabookfair for yderligere information om programmet samt de tidligere år.

Praktisk:

Designer in Residence programmet dækker følgende udgifter:

 • Standard returbillet Danmark/Los Angeles

 • Overnatning på hotel nær campus med check-in 23. juni, check-out 11. juli 2019 (18 nætter)

 • Studio space på Otis College delt med andre Designers og Artists in Residence med adgang til alle Otis’ labs (riso, printmaking, woodshop, bookmaking, photo lab, rapid prototype)

 • Tilskud til dækning af omkostninger til lokaltransporter og materialeudgifter (tilskud på 10.000 kr. pr. ophold)

Otis College of Art and Design varetager al dialog og praktik med residenten omkring booking af fly og overnatning samt generelle oplysninger til opholdet. Statens Kunstfond udbetaler et tilskud til dækning af omkostninger til materialeudgifter, lokaltransport og kunstnerhonorar.

Det er residentens eget ansvar at ansøge om visum rettidigt samt at tegne forsikring.

Det er ikke muligt at medbringe familie.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Ansøgeren har væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene

 • Ansøgningen redegør klart for hvordan ansøger vil gøre brug opholdet og adgangen til den amerikanske designscene

Kunstnerisk kvalitet
Som grundkrav for at opnå tilskud fra Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design skal en ansøgning om støtte udvise høj kunstnerisk kvalitet inden for det pågældende fagområde.

Udvalget vurderer den kunstneriske kvalitet både inden for kunsthåndværk og design i forhold til, hvorvidt det ansøgte projekt udviser:

 • Fagnørderi i forhold til at udforske håndværk og materialer samt at vise et tydeligt engagement og en reflekteret tilgang til feltets traditioner. 

 • Mod til at udfordre eksisterende konventioner, tænke anderledes og nyt.

 • Relevans i forhold til en kritisk, etisk eller løsningsorienteret forholden sig til præsente udfordringer i samtiden.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

En god og komplet ansøgning overholder de formelle kriterier for, hvad ansøgningen skal (og ikke skal) indeholde (se nedenfor), og argumenterer præcist og kortfattet for, hvorfor Design in Residence programmet er vigtigt og relevant for ansøger. 

For at sikre en klar og ensrettet behandlingsproces har udvalget fastsat en begrænsning for omfanget af indsendelse af ansøgningsmateriale. Øvrigt materiale vil ikke blive læst. 

”Pages-" og "zip"-filer modtages ikke.

Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.

Vedhæft ikke billeder af andres arbejder, for eksempel inspirationsbilleder og moodboards. Er der helt særlige grunde til at vedhæfte billeder af andres arbejder, skal det fremgå tydeligt, at de ikke er dine. Tilsvarende skal det fremgå, hvis det kunstneriske arbejde er udført i samarbejde med andre udøvere.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang. 

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 1. Ansøgning på engelsk til Designer in Residence programmet (1 A4 side)

 2. Billedmateriale:
  Maks. fire A4-sider med relevant billedmateriale, der visualiserer dit/jeres arbejde, dvs. fotos, skitser eller andre billeder (Filformat: pdf eller jpg)
   

 3. Kort CV på engelsk på samtlige designere der søges midler til. CV’et må maks. fylde én A4-side. Ved projekter med flere deltagere vedlægges blot forkortede CV'er på maks. en halv A4-side hver. (Filformat: word eller pdf)

 4. For ansøgere med udenlandsk konto: udfyldt bankoplysningsskema
  Bankoplysningsskema: overførsel til lande der anvender IBAN
  Bankoplysningsskema: overførsel til lande der IKKE anvender IBAN

Vær opmærksom på:
Ansøgning samt CV skal skrives på engelsk på grund af en delt udvælgelsesproces mellem udvalget og Otis College of Art and Design. Ansøgninger bliver forelagt udvalget og Otis College of Art and Design, som de foreligger ved fristens udløb. Der afholdes videointerviews den 10. april. 

Det er ansøgers eget ansvar at sikre, at ansøgningen indeholder samtlige påkrævede bilag ved fristen. Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning. Filnavne på de bilag, du har vedhæftet din ansøgning, fremgår af vedhæftningen i kvitteringsmailen. Er din ansøgning ukomplet, skal en komplet ansøgning indsendes inden fristens udløb. I tilfælde af at der er indsendt flere ansøgninger, vil senest indsendte ansøgning blive forelagt udvalget.

Økonomi

Du kan orientere dig om tidligere tilskud under "Tildelinger".

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet det til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskuddet bliver udbetalt så tæt på projektstart som muligt.

Otis College of Art and Design varetager al dialog og praktik med residenten omkring booking af fly og overnatning samt generelle oplysninger til opholdet på Otis College of Art and Design.  

Statens Kunstfond udbetaler et tilskud til dækning af omkostninger til materialeudgifter samt lokaltransport.

Det er residentens eget ansvar at ansøge om visum rettidigt samt at tegne forsikring. 

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse pr. mail inden for 3 uger efter ansøgningsfristen.

I løbet af 3 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskuddet offentliggjort på kunst.dk/kunststøtte/tildelinger.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail, hvoraf dit ansøgningsnummer og de bilag, du har vedhæftet, fremgår. Tjek at alle dine bilag er vedhæftet, og gem din kvittering.

Lovgrundlag

Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning LOV nr 457 af 08/05/2013

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Hvis du får tilsagn om tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, skal du afrapportere til Slots- og kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres. 
Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, der i samarbejde med Otis College of Art and Design foretager den faglige vurdering af ansøgningen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)