Statens Kunstfond

OPEN CALL: det første officielle danske bidrag til Chicago Architecture Biennale 2019 / Garfield Park

Statens Kunstfond efterspørger med dette call en arkitekt, landskabsarkitekt eller en tværfaglig gruppe til at udføre det danske bidrag til Chicago Arkitektur Biennale september 2019. Der ydes honorar og midler til produktion.

Frister

Hvem kan søge?

Enkeltpersoner, tegnestuer og tværfaglige grupper med væsentlig tilknytning til den danske arkitekturscene kan søge. Udvalget opfordrer til tværfaglige samarbejder. Studerende kan ikke søge.

Navnet på den udpegede bidragsyder vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Det danske bidrag til Chicago Biennalen 2019 er Danmarks første officielle deltagelse på biennalen. Bidraget skal udformes som en midlertidig og stedspecifik installation i Chicagos Garfield Park, der er udtænkt af den dansk-amerikanske landskabsarkitekt Jens Jensen. Bidraget skal forholde sig til Legat- og projektstøtteudvalget for Arkitekturs initiativ ’Fælledskaber'. Desuden skal bidraget forholde sig til parkens historie og landskabsarkitektur samt indgå i en produktiv og givende relation med parkens offentlighed. Der opfordres til, at ansøgere også indtænker arkitekturens og byplanlægningens aktuelle dagsordener såsom eksempelvis bæredygtighed og klimasikring. Chicago Arkitektur Biennale åbner d. 19. september 2019. Der stilles en samlet budgetramme på i alt 1. mio. kroner til rådighed.

For mere information om temaet ‘Fælledskaber’, installationsguidelines, Chicago Arkitektur Biennale, Garfield Park mv. se oplysningsmateriale her

Vigtigt: bemærk, at eftersom modtagerne af bidraget er engelsktalende skal du formulere din ansøgning på engelsk.

Jf. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning skal Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur fremme de kunstneriske dimensioner af arkitektur i Danmark og dansk arkitektur i udlandet.

Sådan vurderes din ansøgning

Din ansøgning vurderes ud fra følgende to hovedkriterier:

 • Vision - originaliteten af bidraget og evne til at løfte det valgte tema 'fælledskaber'
 • Funktionalitet - hvordan indgår bidraget i parken og modtager sine besøgende

Herudover er det en forudsætning, at ansøgning er realistisk og i store træk anviser, hvordan projektet kan gennemføres indenfor den givne tidsramme og budget.

Udvalget vil prioritere overraskende og tankevækkende ansøgninger, der udviser mod til at udforske, udfordre og udvikle arkitekturfaget, og som grundlæggende forholder sig til arkitekturens rolle i verden. I vurdering af de kunstneriske kvaliteter vil udvalget lægge særlig vægt på tre grundkriterier: mod, relevans og æstetisk forståelse.

 • Ved mod forstår udvalget en vilje til at udfordre, udforske og udvikle fagets substans og grænser på overraskende, nytænkende og tankevækkende måder.
 • Relevans forstår udvalget som en kritisk og etisk bevidsthed i forhold til faglige, miljø- eller samfundsmæssige spørgsmål og problemstillinger.
 • Æstetisk forståelse handler for udvalget om fremme af æstetiske erfaringer og erkendelser, og om en udviklet forståelse af fagets virkemidler.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det tager ca. 15. min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd. Fx skal bankoplysninger indtastes i skemaet. Det er desuden en god idé at have følgende bilag klar til vedhæftning:

 • Projektbeskrivelse (1 til 2 A4 sider) og hertil Billedmateriale/skitser (1 til 2 A4 sider) - i alt 2-4 A4sider, filformat: pdf).
 • CV på projektets kontaktperson - max 2 A4 sider
 • Dokumentation af kunstnerisk virke i form af billedfiler - max 5 A4 sider (Filformat: pdf)

Vedhæftede bilag må således maksimalt udgøre 12 A4 sider og fylde 15 MB i alt.

Vigtigt: bemærk, at eftersom modtagerne af værket er engelsktalende skal du formulere din ansøgning på engelsk.

CPR- eller CVR-nummer

Du kan søge på enten CPR- eller CVR-nummer, hvis du har en tegnestue. Bemærk, at de angivne oplysninger om CPR-/CVR-nummer, du indtaster i ansøgningsskemaet, bliver brugt ved udbetalingen af støtten og indberetning til SKAT. Dette er ikke muligt at ændre efterfølgende, så beslut dig for om du ønsker støtten udbetalt til dit CPR- eller CVR-nummer inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vær opmærksom på følgende:

 • Ansøgningen skal indeholde samtlige påkrævede bilag ved fristen (max. 15 MB).
 • Undgå "Pages" og "Zip" filer.
 • Det er ansøgers eget ansvar at sikre at ansøgningen er komplet
 • Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag der er vedhæftet ansøgningen
 • Er din ansøgning ukomplet skal en ny og komplet indsendes inden fristens udløb
 • Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget
 • Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb

Økonomi

Der stilles en samlet budgetramme på i alt 1. mio. kroner til rådighed.

Hvornår får du svar?

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. NB. Enkelte gange lader kvitteringen vente på sig. Det betyder ikke, at vi ikke har modtaget ansøgningen, efter at du har trykket send.

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 4 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 4 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt pr. mail og den udvalgte kunstner offentliggøres på www.kunst.dk.

Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds bestyrelse vil endvidere blive orienteret om det.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen vurderes af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for arkitektur med rådgivning fra Dansk Arkitektur Center (projektleder). Ansøgningerne sendes endvidere i høring hos Chicago Conservatory, Garfield Park.

Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtteudvalg for Arkitektur har i perioden 2018-2021 følgende sammensætning:

Ellen Braae (formand)

Mads Bjørn Hansen

Boris Brorman Jensen

Jens Thomas Arnfred

Kathrin Susanna Gimmel

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Udvalgssekretær Anton Bech Jørgensen
abj@remove-this.slks.dk
+45 40 42 91 43

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)