Statens Kunstfond

OPEN CALL: 5 x Designer in Residence, Detroit

Open call for Designer in Residence program for fem danske designere og kunsthåndværkere i efteråret 2019 og foråret 2020 i Detroit, USA.

Frister

* Note: OBS: Der lukkes for indsendelse af ansøgninger samme dag 23.59.

Hvem kan søge?

Designere og kunsthåndværkere med væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene.

Hvem kan ikke søge?

Studerende kan ikke søge.

Vær opmærksom på følgende

Ansøgningen skal indsendes på engelsk.

I ansøgningsskemaet skal du vælge hvilket residency du ønsker og om du ønsker et ophold af 4 eller 6 ugers varighed.

Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere. Tildelinger bliver offentliggjort med ansøgerens navn og det i ansøgningen angivne projektnavn.

Residenterne skal efter opholdet indsende evaluering af opholdet til Statens Kunstfond (evalueringsskema vil blive fremsendt ved tildeling af Designer in Resident ophold)

Vigtig information vedrørende CPR- og CVR-nummer samt skat

 • Et eventuelt tilskud bliver automatisk udbetalt til NEM-kontoen for det CPR- eller CVR-nummer, som angives på ansøgningen. Det er derfor meget vigtigt, at du, inden du søger, er sikker på, at der er en NEM-konto tilknyttet og at du er bevidst om, hvorvidt du søger med CVR eller CPR nummer.
 • Man kan IKKE efterfølgende ændre det CVR-/CPR-nummer, som er knyttet til ansøgningen.
 • Udenlandske ansøgere skal i stedet for et CVR- eller CPR-nummer angive nummer 012345 og vedhæfte et udfyldt bankskema til ansøgningen. Find bankskemaet under overskriften ”Hvad skal ansøgningen indeholde”.
 • Tilskud fra Statens Kunstfond bliver indberettet til SKAT. SKAT vejleder om de skattemæssige forhold.

Samarbejdsprojekter/medansøgere

 • Er I flere samarbejdspartnere, som skal dele et evt. tilskud mellem jer, men som ikke har et fælles CVR-nummer, skal I indsende en ansøgning hver med et identisk projektnavn og identiske bilag.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med Designer in Residence programmet er at fremme kunstnerisk kvalitet inden for udvikling og nytænkning af nutidigt dansk design og kunsthåndværk samt give mulighed for nye samarbejder, inspiration og netværk for danske kunsthåndværkere og designere i USA. Residenciet er en del af udvalgets USA-satsning. Der udbyder i alt 5 recidencies inden for smykke/metal, møbel (3D-design), tekstil (fiber), glas og keramik.

Efter en økonomisk nedgang er en stærk, kreativ og kunstnerisk scene på vej frem i Detroit. Kunst og design har været en drivkraft i denne udvikling og i 2015 blev Detroit udnævnt som First American City of Design af UNESCO. Tidspunktet er derfor helt rigtigt for designere og kunsthåndværkere, der har lyst til at lade sig inspirere af og lære fra Detroits virkelighed og aktive, lokale kræfter.

Designer in Residence programmet har til formål at integrere residenterne i et lokalt fagmiljø såvel som i undervisningsaktiviteter på enten Cranbrook Academy of Art og College of Creative Studies, Detroit, samt at skabe mulighed for at residenterne selv kan opsøge netværk, afholde møder, lave research og opsøge nye og/eller eksisterende kontakter, og samtidig arbejde med egen praksis.

Designer in Residence programmet i Detroit forløber i to perioder:

 • oktober – november 2019 inden for felterne smykke/metal, møbel (3D-design) og tekstil (fiber) i tilknytning til Cranbrook Academy of Art
 • januar – marts inden for felterne glas og keramik i tilknytning til College for Creative Studies

Residenterne får mulighed for at arbejde med skolernes faciliteter og deltage i undervisningen ved at afholdelse af master classes eller lignende. Residenterne vil også få mulighed for at holde foredrag om deres praksis under opholdet i regi af den skole, residenterne er tilknyttet. Desuden vil residenterne blive introduceret til galleriscenen med henblik på at afsøge muligheden for udstilling af værker produceret i løbet af perioden eller på længere sigt.

Residenterne vil få tilbudt en bolig i Detroit på 3583 Dubois Street, hvor den danske keramiker Anders Ruhwald har en permanent kunstinstallation på den ene etage og residentboliger på den anden etage. Anders Ruhwald har boet og arbejdet i USA i mere end 10 år og er tilknyttet som projektleder.

Læs mere om hhv. Cranbrook Academy of Art eller College of Creative Studies.

Praktisk:

Designer in Residence programmet dækker følgende udgifter:

 • Bolig i Detroit i en af to lejligheder på 3583 Dubois Street (den anden lejlighed vil muligvis være beboet af en anden resident i samme periode)
 • Adgang til værkstedsfaciliteter på enten College for Creative Studies eller Cranbrook Academy of Art i Detroit
 • Tilskud til dækning af omkostninger til flybillet, lokaltransport, billeje, forsikring og materialeudgifter (tilskud på 15.000 kr. for ophold af 4 ugers varighed og 20.000 kr. for ophold af 6 ugers varighed pr. person)

Derudover tilbydes residenterne:

 • Introduktion til gallerier i Detroit af projektets danske projektleder for at skabe netværk, afsøge muligheder for udstilling af værker produceret i løbet af perioden eller på længere sigt. Introduktionen vil ske inden ankomst til Detroit.
 • Introduktion til byen af projektets danske projektleder med base i USA, inden residenterne ankommer til Detroit.
 • Introduktion til generel praktik og introduktion til Detroit og lokalområdet af lokalbaseret projektpartner i Detroit, som er tilgængelig i hele residency-perioden.

Al dialog og praktik med residenterne omkring praktiske forhold i relation til opholdet samt dialog med skolerne, varetages af projektets danske projektleder med base i USA.

Det er nødvendigt for residenterne at have kørekort.

Det er residenternes eget ansvar at ansøge om visum rettidigt samt at tegne forsikring.

Det er ikke muligt at med medbringe familie. 

Sådan vurderes din ansøgning

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design vurderer alle ansøgninger og udarbejder en shortlist til Cranbrook Academy of Art and College of Creative Studies.

Cranbrook Academy of Art og College of Creative Studies udvælger de endelige kandidater til Designer in Residence. Cranbrook Academy of Art og College of Creative Studies vil invitere enkelte kandidater til et interview via telefon eller Skype i uge 22 eller 23 og på denne baggrund træffe en endelig beslutning.

Der lægges vægt på, at ansøgerene har lyst til at bruge Design in Residence programmet til at skabe muligheder og netværk i Detroit/USA samt at indgå aktivt i Cranbrook Academy of Art eller College of Creative Studies’ undervisningsaktiviteter og andre netværksaktiviteter, herunder:

 • Afholde master classes og give de studerende kritik på deres arbejde
 • Arbejde med egne projekter/praksis
 • Præsentation af egen praksis ved et offentligt foredrag
 • Bruge opholdet til opsøgende arbejde, research, netværksdannelse i relation til nye og/eller eksisterende kontakter, afsøgning af samarbejdsmuligheder mv.
 • Stille sig til rådighed for evt. udstillingssamarbejder med lokale udstillingssteder

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

Udvalget lægger vægt på følgende kriterier i deres vurdering af ansøgninger:

 • Ansøgeren har væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene
 • Ansøgningen redegør klart for hvad ansøgeren ønsker at få ud af opholdet

Kunstnerisk kvalitet

Som grundkrav for at opnå tilskud fra Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design skal en ansøgning om støtte udvise høj kunstnerisk kvalitet inden for det pågældende fagområde.

Udvalget vurderer den kunstneriske kvalitet både inden for kunsthåndværk og design i forhold til, hvorvidt det ansøgte projekt udviser:

 • Fagnørderi i forhold til at udforske håndværk og materialer samt at vise et tydeligt engagement og en reflekteret tilgang til feltets traditioner. 
 • Mod til at udfordre eksisterende konventioner, tænke anderledes og nyt.
 • Relevans i forhold til en kritisk, etisk eller løsningsorienteret forholden sig til præsente udfordringer i samtiden.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

En god og komplet ansøgning overholder de formelle kriterier for, hvad ansøgningen skal (og ikke skal) indeholde (se nedenfor), og argumenterer præcist og kortfattet for, hvorfor opholdet er vigtigt og relevant for ansøger. 

For at sikre en klar og ensrettet behandlingsproces har udvalget fastsat en begrænsning for omfanget af indsendelse af ansøgningsmateriale. Øvrigt materiale vil ikke blive læst. 

”Pages-" og "zip"-filer modtages ikke.

Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.

Vedhæft ikke billeder af andres arbejder, for eksempel inspirationsbilleder og moodboards. Er der helt særlige grunde til at vedhæfte billeder af andres arbejder, skal det fremgå tydeligt, at de ikke er dine. Tilsvarende skal det fremgå, hvis det kunstneriske arbejde er udført i samarbejde med andre udøvere.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang. 

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 1. Ansøgning på engelsk til Designer in Residency programmet (1 A4 side)
 2. Billedmateriale: Maks. fem A4-sider med relevant billedmateriale (filformat: pdf eller jpg)
 3. Kort CV på engelsk gerne inklusiv link til hjemmeside. CV’et må maks. fylde én A4-side. (filformat: word eller pdf)
 4. For ansøgere med udenlandsk konto: udfyldt bankoplysningsskema

Bankoplysningsskema: overførsel til lande der anvender IBAN
Bankoplysningsskema: overførsel til lande der IKKE anvender IBAN

Vær opmærksom på:

Ansøgning samt CV skal skrives på engelsk på grund af en delt udvælgelsesproces mellem udvalget samt College for Creative Studies og Cranbrook Academy of Art. Ansøgningerne bliver forelagt udvalget samt College for Creative Studies eller Cranbrook Academy of Art, som de foreligger ved fristens udløb. Det er ansøgers eget ansvar at sikre, at ansøgningen indeholder samtlige påkrævede bilag ved fristen. Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning. Filnavne på de bilag, du har vedhæftet din ansøgning, fremgår af vedhæftningen i kvitteringsmailen. Er din ansøgning ukomplet, skal en komplet ansøgning indsendes inden fristens udløb. I tilfælde af at der er indsendt flere ansøgninger, vil senest indsendte ansøgning blive forelagt udvalget.

Økonomi

Du kan orientere dig om tidligere tilskud under "Tildelinger".

Udbetaling:

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR eller CPR-nummer. Vi indberetter tilskuddet det til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskuddet bliver udbetalt så tæt på projektstart som muligt.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse pr. mail inden for 6 uger efter ansøgningsfristen.

I løbet af 6 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskuddet offentliggjort på kunst.dk/kunststøtte/tildelinger.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail, hvoraf dit ansøgningsnummer og de bilag, du har vedhæftet, fremgår. Tjek at alle dine bilag er vedhæftet, og gem din kvittering. 

Lovgrundlag

Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning LOV nr 457 af 08/05/2013

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Hvis du får tilsagn om tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, skal du afrapportere til Slots- og kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres. 
Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, der i samarbejde med College for Creative Studies eller Cranbrook Academy of Art foretager den faglige vurdering af ansøgningen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)