Statens Kunstfond

Musikdramatisk facilitator

Statens Kunstfonds Musikdramatiske Udvalg ønsker at udvælge én aktør (eventuelt flere), der kan facilitere en målrettet udvikling og stimulering af de musikdramatiske genrer i perioden 2018-2020.

Frister

Hvem kan søge?

Professionelle aktører (enkeltpersoner, grupper, ensembler, foreninger, institutioner m.fl.) inden for musikdramatik og beslægtede udtryksformer.

Navne på ansøgere vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside i referatet fra Musikdramatisk Udvalgs behandlingsmøde.

Udvalget kan ikke yde tilskud til de store institutionsteatre som f.eks. Det Kongelige Teater, Den Jyske Opera og landsscenerne (jf. Lov om scenekunst kapitel 8, §18, stk.1).

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at udpege én (eventuelt flere) aktør(er), der som facilitator får til opgave at fremme det tværkunstneriske område i krydsfeltet mellem musik og scenekunst (”musikdramatik” og beslægtede genrer).

Dette kan ske gennem fx match-making, netværksaktiviteter, platforme, residencies og anden facilitering af musikdramatiske aktørers arbejde, herunder projektmodning, publikumsudvikling og produktionsfaglig sparring. Facilitatoren skal tilgodese projekter på mange niveauer: fra børn til professionelle, fra spæde idéer til færdige produktioner.

Projektperioden er fra 1. juni 2018 til 30. juni 2020, altså to sæsoner. Udvalget har afsat en samlet økonomisk ramme på 2 mio. kr. per sæson. Puljen finansieres af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik og for scenekunst i fællesskab.

Den eller de ansøger(e), der udvælges, vil indgå en aftale med Musikdramatisk Udvalg om projektets nærmere indhold.

Der gives ikke tilskud til egenproduktioner og musikdramatiske projekter og forestillinger. Disse henvises til puljerne Scenekunst for børn, unge og voksne med fristen 15. januar 2018 samt Tværkunstneriske Projekter – musik/scenekunst med fristen 1. marts 2018.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Musikdramatiske Udvalg vurderer ansøgningerne efter ansøgernes muligheder og evne til at fungere som facilitator på det tværkunstneriske/musikdramatiske felt.

Udvalget lægger især vægt på ansøgerens kvalifikationer i forhold til at gennemføre

  • initiativer, der sikrer udvikling af genren på højt kunstnerisk niveau
  • initiativer, der understøtter og faciliterer de musikdramatiske aktørers arbejde og muligheder
  • initiativer, der kommer hele det musikdramatiske felt til gode

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang.

Følgende skal vedhæftes til det elektroniske ansøgningsskema:

  • Projektbeskrivelse med begrundet oversigt over de initiativer, ansøger vil gennemføre i projektperioden (maks. 5 sider)
  • CV eller fakta-ark om ansøgers nuværende/tidligere arbejde inden for feltet (inkl. links til relevante hjemmesider) (maks. 1 side pr. person/institution)
  • Budget. Budgetskemaet skal benyttes, men kan udvides/suppleres efter behov. Hent budgetskemaet her

Bilag skal vedhæftes i word-, pdf- eller excel-format.

  • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 MB
  • Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag
  • Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen
  • Materiale i fysisk form modtages ikke

Økonomi

Tilskud forudbetales til NEM-konto i 4 årlige rater, og indberettes til SKAT på det opgivne CPR/CVR-nummer i bevillingsåret. Det juridiske og økonomiske ansvar for projektet påhviler ansøger – dvs. personen eller institutionen/foreningen bag det opgivne CPR/CVR-nummer. Dette kan ikke ændres efterfølgende.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden udgangen af november 2017. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på www.kunst.dk

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.  

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Musikdramatiske Udvalg yder støtte efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, Bekendtgørelse af Lov om musik og Lov om scenekunst.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Musikdramatisk Udvalg består af to medlemmer fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og to medlemmer fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Bendt Viinholt Nielsen
bvn@remove-this.slks.dk
33 74 45 23

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)