Statens Kunstfond

Litteratur- og personudvekslingspuljen

Tilskud til forfatteres rejseudgifter. Kan søges af danske og udenlandske forfattere, danske og udenlandske institutioner og oversættere fra dansk.

Frister

* Note: Puljen er lukket for i år da midlerne er opbrugt. Der vil være mulighed for at søge midler igen i begyndelsen af 2019.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af danske og udenlandske forfattere, danske og udenlandske institutioner og oversættere fra dansk.

Det er en forudsætning, at deltageren er inviteret af arrangøren forud for ansøgning.

Ved forfattere forstås forfattere af skønlitterære værker inden for alle genrer, af børnelitterære værker, herunder illustratorer, af faglitterære værker af almenkulturel interesse samt tegneserieskabere og udøvere af mundtlig litteratur.

For udenlandske ansøgere og ansøgere uden cpr- eller cvr- nr. se ordningens engelske version Literary Exchange Fund på dette link: "Literary Exchange Fund".

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at fremme litteraturen og udbredelsen af dansk litteratur i udlandet. Udvalget yder derfor støtte til rejseudgifter i forbindelse med forfatterens deltagelse i litterære arrangementer i Danmark eller udlandet.

Eksempel på mål/aktiviteter: Afholdelse af litteraturfestival, oplæsningsarrangement eller formidling af udgivelser i udlandet og i Danmark, hvor den inviterede forfatter promoverer eget værk. Oversættere af dansk litteratur, der skal møde forfatteren i Danmark. Residency ophold i udlandet for danske forfattere.

Sådan vurderes din ansøgning

Der gives støtte til danske forfatteres og udenlandske institutioners virksomhed i forbindelse med danske forfatteres deltagelse i litteraturfestivaler, oplæsningsarrangementer og formidling af udgivelser i udlandet og i Danmark. På samme præmisser støttes udenlandske forfatteres rejser til Danmark. Endvidere kan der ydes støtte til oversættere af dansk litteratur, der skal møde forfatteren i Danmark.

Særligt for danske forfattere, der har opnået plads på et residency i udlandet gælder, at de kan søge om at få dækket udgifter til rejse, ophold og andre udgifter i forbindelse med opholdet.

For øvrige rejseprojekter gælder, at der kan gives hel eller delvis støtte til rimelige transportudgifter på økonomiklasse, idet rejseprojektet forventes finansieret sammen med ansøger/arrangør, og det forudsættes, at det inviterende land bidrager med ophold.

For at sikre at puljen kan komme så mange forfattere m.fl. til gode som muligt og for at øge den geografiske spredning ydes kun tilskud til transport.  Der kan maksimalt ydes støtte til tre forfatteres deltagelse i ét og samme arrangement.

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på:

 • at forfatteren har udgivet et værk som eneforfatter på et af forfatteren økonomisk og redaktionelt uafhængigt forlag
 • at der er tale om promovering af eget forfatterskab
 • at deltageren er inviteret af arrangøren forud for ansøgning
 • at rejsen ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet

Der kan ikke søges til:

 • Konferencedeltagelse i form af netværksaktiviteter, med mindre deltagelsen er en del af en direkte promovering af eget forfatterskab på baggrund af en invitation
 • Rejser der er påbegyndt på ansøgningstidspunktet.
 • Promovering af forsknings- og undervisningsmaterialer, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og hobbybøger, ordbøger, samt selvhjælpsbøger og kataloger.
 • Der ydes ikke støtte i forbindelse med arrangementsrækker, dvs. mere end tre arrangementer ved samme arrangør inden for et år. Støtte til sådanne skal søges i puljen: Dansk litteratur i udlandet.

Udenlandske repræsentationer og kulturinstitutioner vil, når de søger puljen i forbindelse med promovering af kultur i Danmark, kun i meget begrænset omfang og kun ved samarbejdsprojekter med danske forlag kunne opnå tilskud fra puljen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • CV og værkliste for den/de forfatter(e), der søges støtte til (maks. én A4-side)
 • Invitation fra arrangøren eller for oversættere til dansk en bekræftet aftale med forfatteren i Danmark. 
 • Program for opholdet, hvis der er tale om arrangementer over flere dage

Vedhæftet materiale kan kun modtages i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3.

For ansøgere med udenlandsk konto skal der udfyldes bankoplysningsskema og vedhæftes som bilag til ansøgningen.

Bankskema for lande med IBAN

Bankskema for lande uden IBAN

Du skal være opmærksom på, at ansøgningerne vil blive behandlet på det foreliggende grundlag, og at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.

Økonomi

Der kan søges om hel eller delvis støtte til dækning af rimelige transportudgifter på økonomiklasse.
På grund af puljens begrænsede midler dækkes udgifter til hotelophold, diæter og forfatterhonorar mv. ikke, idet øvrige budgetterede udgifter til rejsen forventes dækket af ansøger/arrangør ved fælles finansiering. Undtagelsen her for er danske forfattere, der har opnået plads på et residency i udlandet. De kan få dækket udgifter til rejse, ophold og andre udgifter i forbindelse med opholdet.

Se eventuelt listen over, hvem der tidligere har modtaget tilskud.

Derudover kan der søges op til 2.500 kr. til oversættelse af et teaterstykke, lyrik eller et stykke prosa i forbindelse med oplæsningsarrangementer i udlandet - eller i Danmark, når der er tale om udenlandske forfattere.

Ved oplæsningsarrangementer og læserejser i udlandet kan der endvidere ydes støtte til dækning af rejseudgifter for forfatterens oversætter i det land, hvor oplæsningen finder sted.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet prioritering om, at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.
Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Hvornår får du svar?

Ansøgningen vil blive behandlet hurtigst muligt inden for fire uger.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)