Statens Kunstfond

Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre

Støtte til udvikling af egnsteatre.

Frister

* Note: Deadline er kl. 24 på datoen for ansøgningsfristen. OBS! Dette vedrører ansøgningsfristen 1. maj 2019. Der kan komme ændringer til fristen i 2020.

Hvem kan søge?

Alle egnsteatre i Danmark som er omfattet af en statslig godkendt egnsteateraftale.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at fremme den kvalitative udvikling på egnsteatrene både kunstnerisk, organisatorisk og kommunikationsmæssigt.

Der lægges vægt på at understøtte initiativer som rækker ud over de aktiviteter, der finansieres af egne driftsmidler jf. institutionernes aftaler med kommunerne, og aktiviteter der ikke normalt kan støttes indenfor Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts øvrige puljer.

Hvad kan der søges til

Alle aktiviteter, der kan medvirke til at fremme den kvalitative udvikling på egnsteatrene, heriblandt:

 • Projekter indenfor det kunstneriske område, som ikke er direkte forestillingsrelaterede
 • Initiativer der har til formål at udvikle og højne den kunstneriske kvalitet af det pågældende teaters scenekunstneriske produktion
 • Projekter indenfor ledelses-, organisations- og kommunikationsudvikling
 • Projekter der har til formål at etablere netværk mellem egnsteatrene
 • Projekter der har til formål at etablere netværk mellem egnsteatre og det øvrige scenekunstmiljø – nationalt og internationalt
 • Forskningsorienterede projekter

Der ydes ikke støtte såfremt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst allerede har bevilget tilskud til projektet fra anden pulje.

Sådan vurderes din ansøgning

Udvalget vægter følgende:

 • samarbejde mellem forskellige aktører - nationalt som internationalt
 • at projektet kan medvirke til at udvikle kvaliteten på det enkelte teater enten kunstnerisk, organisatorisk eller kommunikationsmæssigt
 • mangfoldighed i bred forstand
 • publikumsudvikling
 • evt. bistand fra ekstern konsulent
 • at udviklingsprojektets resultater og erfaringer formidles og deles med landets øvrige egnsteatre

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til en fordeling af tilskud til:

 • geografisk spredning
 • genrer
 • mangfoldighed

Udvalget forventer, at følgende er grundigt beskrevet i ansøgningen:

 • klart beskrevet idé
 • realisering - arbejdsmetode

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang.

Følgende bilag skal vedhæftes til det elektroniske ansøgningsskema:

 • Beskrivelse af det ansøgte (max 2 sider) - vedhæftes som ét dokument

Hvis du ønsker at angive links til din hjemmeside eller en anden hjemmeside, hvor dine forestillinger findes, f.eks. YouTube eller MySpace, så skal du skrive dem i den projektbeskrivelse, som du vedhæfter ansøgningen. Linkene skal gå direkte til den side, hvor dine oplysninger findes. Det kan ikke garanteres, at udvalget ser indholdet af dine links.

Endvidere kan vedhæftes:

 • Andet relevant bilagsmateriale (max 5 sider)

Bemærk: Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 mb.

Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser under "Kunststøtte, Tildelinger", hvor du også kan se en oversigt over tidligere tilskudsmodtagere.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden 15. juli 2019. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. 

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)