Statens Kunstfond

Kunst i det offentlige rum: Skitse til kunstopgave

Her kan I søge støtte til billedkunstneres honorar, hvis I ønsker at få udarbejdet et skitseforslag til et kunstprojekt i det offentlige rum. Skitseforslaget skal efterfølgende danne grundlag for at rejse finansiering til realisering af kunstprojektet.

Frister

Hvem kan søge?

 • Kommuner
 • Institutioner i staten, regioner og kommuner
 • Institutioner og foreninger, der henvender sig til offentligheden eller har offentlig adgang.

Bemærk
Kunstnere kan ikke søge puljen på egen hånd. Vi opfordrer kunstnere til at tage initiativ til samarbejde med institutioner om udviklingen af kunstprojekter, men det er altid institutionen, der skal ansøge.

Er du berettiget til at søge?

Der kan ikke søges støtte til:

 • projekter, som har været behandlet i udvalget før (genansøgninger), med mindre der er sket væsentlige ændringer i de forhold, som afslaget var baseret på
 • produktion af værker til udstillinger i Danmark og udlandet – se støttemulighederne hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst her
 • realisering af projekter, der er igangsat inden ansøgningsfrister
 • private ejere – udvalget kan kun i særlige tilfælde indgå samarbejder om kunst i det offentlige rum med private institutioner.

Hvad er formålet med ordningen?

Det overordnede formål er at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet. Formålet er samtidig at virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion.

Derfor ønsker Statens Kunstfond at styrke kunstens rolle i samfundet ved at støtte nyskabende kunstopgaver, hvor professionelle billedkunstnere indgår aktivt i lokale sammenhænge og skaber kunst i dialog med modtagerne. 

Eksempler på mål/aktiviteter
Hvis I ønsker inspiration til, hvad en billedkunstner kan bidrage med i en given sammenhæng, kan I søge støtte på op til 50.000 kr. til kunstnerens honorar for udarbejdelse af et skitseforslag. Skitseforslaget skal efterfølgende danne grundlag for at rejse lokal- el. fondsfinansiering, så kunstopgaven kan blive realiseret.

Vi opfordrer jer til at være åbne over for kunstnerforslag fra Legatudvalget for Billedkunst, hvis I ikke allerede har indgået et samarbejde med en kunstner.

Se også de øvrige puljer inden for Statens Kunstfonds ordninger vedrørende kunst i det offentlige rum her.  

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst vurderer ansøgninger ud fra følgende kriterier:

Motivation og åbenhed

I skal have lyst til at blive udfordret og indgå i et flerfagligt samarbejde om udvikling af nyskabende kunst i det offentlige rum. Vi støtter både skitseprojekter, hvor kunstopgaven ikke er defineret endnu, og der ikke er valgt en kunstner, og skitseprojekter hvor I har indgået aftale med en kunstner.

Tilgængelighed
Skitseforslaget skal udarbejdes til et sted, der bliver tilgængeligt for en stor brugergruppe eller for offentligheden generelt.

Egenfinansiering
I skal udvise et engagement i projektet i form af egenfinansiering.

Høj kunstnerisk kvalitet

Hvis I på forhånd har valgt at indgå et samarbejde med en kunstner, vurderer Statens Kunstfond projektets kunstneriske kvalitet bl.a. på baggrund af kunstnerens hidtidige. Kunstnerisk kvalitet bliver i denne sammenhæng vurderet ud fra ét eller flere af følgende kriterier:

 • originalitet - at værket og den kunstneriske praksis har en egenart i forhold til et kunstnerisk felt
 • professionalisme - at den kunstneriske praksis bliver udfoldet i professionelle sammenhænge med højt kunstfagligt niveau
 • bevidsthed om kontekst - at den kunstneriske praksis viser et reflekteret forhold til idé, medie, historie og samtid, og hvordan praksisformen/værkpræsentationen møder en given kontekst.

Følgende kriterier kan desuden indgå i vurderingen af de indsendte ansøgninger:

Mangfoldighed af kunstformer
Statens Kunstfond prioriterer udvikling af kunstopgaver, der repræsenterer en mangfoldighed af kunstformer og værktyper. Statens Kunstfond ønsker også at sikre en spredning blandt de kunstnere, der modtager kunstopgaver.

Geografisk spredning
Statens Kunstfond prioriterer projekter, der sikrer en spredning af kunst i det offentlige rum i hele Danmark. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indsendes digitalt. For at søge skal du bruge det digitale ansøgningsskema, som du finder øverst i højre hjørne og nederst på denne side.

Følgende bilag skal vedhæftes det digitale skema:

 • Udfyld denne skabelon med oplysninger om projektet, finansiering mv. Hvis skabelonen ikke er vedhæftet, er ansøgningen ikke komplet, og du vil modtage et afslag.
 • Hvis kunstneren er valgt, skal du vedhæfte kunstnerens CV på maks. 1 side og 5 siders billeder af hidtidigt arbejde.

Følgende bilag kan vedhæftes:

 • Hvis det er relevant, kan du vedhæfte billedmateriale på maks. 10 sider, der uddyber grundlaget for kunstprojektet. Billedmateriale kan være: arkitekttegninger, opstalter og planer og fotografier fra eksisterende byggeri og områder mv.

Bilag må maks. fylde 15 MB i alt.

Vi anbefaler, at du orienterer dig både i det digitale skema og i skabelonen, inden du går i gang med at skrive ansøgningen. Du finder en PDF-udgave af det digitale ansøgningsskema her. Bemærk, at PDF’en ikke kan udfyldes, da ansøgningen kun kan indsendes digitalt.

Økonomi

I denne pulje kan du søge om tilskud på op til 50.000 kr. Du kan se, hvad der tidligere er givet i støtte i puljen under Tildelinger.

Statens Kunstfond forbeholder sig retten til ikke at tildele hele det ansøgte beløb ud fra en overordnet prioritering af, at kunststøtten skal komme flest muligt til gode. 

Udbetaling

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud bliver udbetalt så tæt på forbrugstidspunktet som muligt.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail. Du får besked om afgørelsen inden for 10 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 10 uger læser Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst ansøgningerne grundigt igennem og træffer afgørelser.

Når alle indkomne ansøgninger til en specifik frist er behandlet, bliver tilskud offentliggjort under Tildelinger.

Bemærk, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Ansøgningen bliver behandlet efter § 8 i Bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum BEK nr. 592 af 14/05/2013 .

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der vurderer din ansøgning og træffer afgørelse om fordelingen af udvalgets midler.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Lotte S. Lederballe Pedersen
lsl@remove-this.slks.dk
+45 33 74 51 10

Sarah Fredholm
safr@remove-this.slks.dk
+45 29 17 76 14

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)