Statens Kunstfond

Kunst i det offentlige rum

Her kan du søge tilskud til kunst i det offentlige rum. Formålet er, at kunstnere skaber original kunst i dialog med offentlige institutioner og lokale aktører med henblik på at forankre kunsten lokalt.

Frister

Hvem kan søge?

Det er den fremtidige ejer af et kunstværk i det offentlige rum, der kan søge, dvs.:

 • kommuner og institutioner i staten, regioner og kommuner
 • institutioner og foreninger, der henvender sig til offentligheden eller har offentlig adgang.

Vi opfordrer billedkunstnere til at tage initiativ til samarbejde med institutioner om udviklingen af skitseprojekter. Kunstnere kan ikke søge puljen på egen hånd.

Hvad er formålet med ordningen?

Det overordnede formål for Statens Kunstfonds ordninger vedrørende kunst i det offentlige rum er dels at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet, dels virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion.

Legatudvalget for Billedkunst ønsker derfor at styrke kunstens rolle i samfundet ved at støtte nyskabende kunstopgaver af høj kvalitet, hvor professionelle billedkunstnere indgår aktivt i lokale sammenhænge og her skaber kunst i dialog med modtagerne.

Mål/aktiviteter
Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst støtter følgende formål:

Samarbejde med Statens Kunstfond
Har din institution et bygge- eller anlægsprojekt, et sted, et problem eller en situation, hvor du forestiller dig, at samtidskunst kan bidrage til f.eks. nye perspektiver, øget kvalitet i de fysiske rammer, tværfaglige udviklingsprocesser, sammenhængskraft, sociale fællesskaber eller noget helt andet?

Vi søger modige samarbejdspartnere, der med lokal opbakning vil realisere kunstværker, som udvider opfattelsen af, hvad kunst i det offentlige rum kan være, og hvad kunst kan bidrage med i en given sammenhæng.

Se en beskrivelse af en typisk proces og ansvarsfordeling i et samarbejde med Statens Kunstfond

Skitse til kunstopgave
Vil din institution gerne have inspiration til, hvad billedkunstnere kan bidrage med i en given sammenhæng, kan du søge om støtte på op til 50.000 kr. til kunstnerens honorar for at udarbejde et skitseforslag. Formålet er at få udviklet et skitseforslag, der skal danne konkret grundlag for at rejse lokal- el. fondsfinansiering, så kunstopgaven kan blive realiseret.

Vi opfordrer institutioner, der ikke allerede har indgået et samarbejde med en kunstner, til at være åbne over for kunstnerforslag fra Legatudvalget for Billedkunst.

Pilotprojekt
Har din institution et ønske om at få udviklet en kunstopgave i mindre skala i det offentlige rum, hvor vi får udvidet opfattelsen af, hvad kunst i det offentlige rum kan være? Vi yder tilskud til kunstnerhonorar og værkproduktion på op til 150.000 kr.

Vi opfordrer institutioner, der ikke allerede har indgået et samarbejde med en kunstner, til at være åbne over for kunstnerforslag fra Legatudvalget for Billedkunst.

Kunststrategi
Står din institution med en større bevilling til kunst i forbindelse med et bygge- eller anlægsprojekt? Eller har I en vision om at prioritere samtidskunsten som en vigtig strategisk faktor i udviklingen af f.eks. en by, en organisation, en forening eller et lokalsamfund? Vi yder tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver udpeget af Statens Kunstfond. Målet er at få udarbejdet en lokalt forankret kunststrategi, der tjener som grundlag for beslutningstageres prioritering af kunstopgaver.

Andre initiativer
Vi støtter i mindre omfang andre initiativer, der fremmer udviklingen af kunst i det offentlige rum, også som vidensfelt.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst vurderer ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Motivation og åbenhed
  Din institution skal have lyst til at blive udfordret og indgå i et flerfagligt samarbejde om udvikling af nyskabende kunst i det offentlige rum. Derfor prioriterer vi samarbejdsprojekter og pilotprojekter, hvor I henvender jer så tidligt i processen som muligt, og hvor der er et stort kunstnerisk råderum – dvs. at kunstopgaven ikke er defineret endnu, og der ikke er valgt en kunstner.
 • Lokal forankring
  Din institution skal som ejer af kunstværket påtage sig ansvaret for, at værket opnår lokal forankring og betydning i værkets levetid.
 • Tilgængelighed
  Værket skal være tilgængeligt for en bred brugergruppe eller for offentligheden generelt.
 • Egenfinansiering
  Din institution skal som fremtidig ejer af et kunstværk i det offentlige rum udvise et betydeligt engagement i projektet i form af egenfinansiering.
 • Drift og vedligeholdelsesansvar
  Som fremtidig ejer af kunstværket skal din institution påtage sig det økonomiske og praktiske ansvar for, at det realiserede kunstværk fremstår for offentligheden i en kunstnerisk forsvarlig stand.
 • Høj kunstnerisk kvalitet
  Hvis I på forhånd har valgt at indgå et samarbejde med en kunstner, vurderer Legatudvalget for Billedkunst projektets kunstneriske kvalitet bl.a. på baggrund af kunstnerens hidtidige arbejde vurderet ud fra CV  på 1 side og 5 siders billeder af værker. Udvalget vurderer kunstnerisk kvalitet med vægt på ét eller flere af følgende kriterier:

  • originalitet
  • professionalisme
  • bevidsthed om kontekst.

Udvalget kan derudover vælge at prioritere blandt de indsendte ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Mangfoldighed af kunstformer: Udvalget prioriterer samlet set udvikling af kunstopgaver i det offentlige rum, der repræsenterer en mangfoldighed af kunstformer og værktyper. Udvalget ønsker at sikre en spredning blandt kunstnere, der modtager kunstopgaver gennem denne ordning.
 • Geografisk spredning: Udvalget prioriterer samlet set projekter, der sikrer en spredning af kunst i det offentlige rum i hele Danmark. 


Der kan ikke søges støtte til

 • projekter, som har været behandlet i udvalget før (genansøgninger), med mindre der er sket væsentlige ændringer i de forhold, som afslaget var baseret på
 • produktion af værker til udstillinger i Danmark og udlandet – se støttemulighederne hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst
 • realisering af projekter, der er igangsat inden ansøgningsfristen
 • private ejere – udvalget kan kun i særlige tilfælde indgå samarbejder om kunst i det offentlige rum med private institutioner.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det digitale ansøgningsskema og skabelonen til den obligatoriske supplerende ansøgningstekst, inden du går i gang med at skrive en ansøgning. Du finder en pdf-udgave af det digitale ansøgningsskema nederst på denne side.

Følgende bilag skal du i alle tilfælde vedhæfte ansøgningsskemaet (bilag må fylde maks. 15 MB i alt):

 • Udfyldt projektbeskrivelse mv. Brug én af de 5 skabeloner (Word dokumenter), som passer til formålet. Hvis skabelonen ikke er udfyldt og vedhæftet ansøgningen, er ansøgningen ikke komplet, og du vil modtage et afslag.

 • Hvis det er relevant, skal du vedhæfte billedmateriale på maks. 10 sider af mulighedsfeltet, der danner grundlag for kunstopgaven. Billedmateriale kan være: arkitekttegninger, opstalter og planer og fotografier fra eksisterende byggeri og områder mv.

Følgende bilag skal du vedhæfte ansøgningsskemaet, hvis kunstneren er valgt (bilag må fylde maks. 15 MB i alt):

 • Kunstnerens CV på 1 side og 5 siders billeder af hidtidigt arbejde.

Økonomi

Du kan orientere dig om tidligere tilskud under "Tildelinger".

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele hele det ansøgte beløb ud fra en overordnet prioritering af, at kunststøtten kommer flest muligt til gode.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud bliver udbetalt så tæt på forbrugstidspunktet som muligt.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 10 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 10 uger læser udvalget ansøgningerne grundigt igennem og træffer afgørelser, og sekretariatet står for det administrative flow, som består i at samle og udsende ansøgningerne til udvalget, arrangere uddelingsmøder, registrere alle udvalgets beslutninger og til sidst udsende svarbreve.
 
Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på kunst.dk under "Tildelinger”.

Bemærk, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail.

Lovgrundlag

Ansøgningen bliver behandlet efter § 8 i Bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum BEK nr. 592 af 14/05/2013 

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der vurderer din ansøgning og træffer afgørelse om fordelingen af udvalgets midler.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Sarah Fredholm
safr@remove-this.slks.dk
29 17 76 14

Lotte Sophie Lederballe
lsl@remove-this.slks.dk
33 74 45 37

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)