Statens Kunstfond

Open call til billedkunstnere

Billedkunstnere, der er interesserede i at arbejde i det offentlige rum, kan søge om at være blandt de to kunstnere, som bliver udvalgt til at udarbejde skitseforslag til to midlertidige kunstprojekter til Toldkammergårdens indgangspartier i Kulturhuset Toldkammeret, Helsingør.

Frister

* Note: Ansøgningsfristen udløber kl. 23.59 den 7. december 2017

Hvem kan søge?

Professionelle billedkunstnere.

Hvad er formålet med ordningen?

Det overordnede formål for Statens Kunstfonds ordninger vedrørende kunst i det offentlige rum er dels at give borgerne i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet, dels virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion.

Til dette konkrete projekt ønsker Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst i samarbejde med Kulturhuset Toldkammeret og Helsingør Kommune at igangsætte to kunstprojekter til indgangene indtil ”Toldkammergården”. Udfordringerne i dag er, at folk let kommer til at overse huset bag den lukkede facade og de ”usynlige” indgangspartier.

Læs mere om baggrunden for projektet 

Mål/aktiviteter
Til formålet søger parterne nu to kunstnere, der skal udarbejde skitseforslag til to midlertidige kunstprojekter til indgangsområderne til Toldkammergården. 
 
Gårdrummet bliver brugt til ophold og aktiviteter af brugerne af Kulturhuset Toldkammeret men også af en bred offentlighed på grund af den bynære beliggenhed og caféens udeservering.

De to skitseforslag skal udvikles i perioden december 2017 – marts 2018. I denne periode bliver de to kunstnere inviteret til besigtigelse og videre research på Kulturhuset Toldkammeret.

I marts vurderer en styregruppe for projektet de to skitseforslag. Hvis skitseforslagene bliver godkendt skal de realiseres og installeres i perioden april- maj 2018.

De to kunstprojekter skal have en holdbarhed på 4 måneder, og være installerede i Toldkammergården hen over sommeren 2018.

Sådan vurderes din ansøgning

Styregruppen vurderer ansøgningerne på baggrund af følgende kriterier:

 • Professionel billedkunstnerisk praksis.

  Professionel billedkunstnerisk praksis defineres i denne sammenhæng, som fuldført uddannelse fra enten Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau. Alle autodidakte billedkunstnere kan søge på baggrund af et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer.
 • Evne til at arbejde stedsspecifikt, ud fra billeddokumentation af tidligere værker. Erfaring med at arbejde rumligt og med brugerinddragende processer ud fra billeddokumentation af tidligere værker.
 • Motivation for at påtage sig kunstopgaven med tid til research i Helsingør, udvikling af skitseforslag og realisering af kunstopgaven i tidsperioden forår - sommer 2018. 

Styregruppen består af repræsentanter fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, Kulturhuset Toldkammeret og Helsingør Kommune.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal ikke beskrive et konkret forslag til et kunstprojekt til Toldkammergården i din ansøgning.

Ansøgningsskemaet er digitalt og skal have følgende bilag vedhæftet (maks. 15 MB):

 • Motiveret ansøgning på én side.

  I ansøgningen skal du præsentere din kunstneriske praksis og din motivation for at arbejde i det offentlige rum, i dialog med Kulturhuset Toldkammeret og brugerne af stedet.

  Hvis du ikke tidligere har arbejdet med kunst i det offentlige rum kan du beskrive din motivation for at udvikle et kunstprojekt til denne sammenhæng på baggrund af dine tidligere værker.
 • CV på én side.
 • Billeddokumentation på max 10 sider med eksempler fra din kunstneriske praksis.

Bilagene kan med fordel samles til én pdf-fil, der kan vedhæftes på sidste side i ansøgningsskemaet.

Økonomi

Styregruppen udvælger to kunstnere blandt ansøgerne. Hver kunstner modtager et honorar på 25.000 kr. for at udarbejde et skitseforslag. Hvis skitseforslagene godkendes til realisering modtager hver kunstner 50.000 kr. i honorar og 75.000 kr. til materialer, udførelse, installering mm.

Udbetaling
Et evt. skitsehonorar udbetales til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Alle ansøgere får svar senest den 19. december. Afgørelserne bliver sendt via e-mail til den mailadresse, du oplyser i ansøgningsformularen. Samtidig modtager de to udvalgte kunstnere invitationer til at udarbejde skitseforslag.

Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til styregruppen, udsendt, læst og behandlet.

Hvis et medlem af udvalget erklærer sig inhabil i forbindelse med behandlingen af din ansøgning, bliver det anført i brevet med afgørelsen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning, modtager du en kvitteringsmail. Nederst i mailen kan du se hvilke filer vi har modtaget sammen med din ansøgning. 

Navnene på de to udvalgte kunstnere offentliggøres i tildelingslisterne på kunst.dk. Samtlige ansøgeres navne offentliggøres på kunst.dk i referatet fra det møde, hvor ansøgningerne bliver behandlet.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i Lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

slksDin ansøgning bliver vurderet af styregruppen for kunstopgaven. Styregruppen består af repræsentanter fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, Kulturhuset Toldkammeret og Helsingør Kommune.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)