Statens Kunstfond

Musikfestivaler

Tilskud til musikfestivaler.

Frister

* Note: Denne ansøgningsvejledning var gældende for ansøgninger til 2019. Ændringer kan forekomme til ansøgninger for 2020.

Hvem kan søge?

Musikfestivaler indenfor alle genrer.

Ved festival forstås et arrangement med et antal koncerter indenfor en begrænset tidsperiode.

Følgende kan ikke søge: Denne pulje kan ikke søges af institutioner, der har en flerårig aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med denne ordning er at sikre udbuddet af musikfestivaler af høj kunstnerisk kvalitet, der præsenterer mangfoldighed og fornyelse inden for alle musikalske genrer.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges om tilskud til afholdelse af musikfestivaler af høj kunstnerisk kvalitet.

Det er en forudsætning:
• at der afholdes mindst 5 koncerter
• at festivalarrangøren yder professionel tarifmæssig honorering til de medvirkende musikere
• at musikfestivalen har offentlig adgang, og at der tages entré

Udvalget kan i særlige tilfælde give dispensation fra entrékrav.

Der gives ikke tilskud til:
• konkurrencer, shows, awards, jubilæer, fødselsdage og arrangementer med præmieuddelinger
• et ensembles koncertvirksomhed (søg i stedet for puljen til orkestre, bands, kor og ensembler).
• koncertforeningers normale aktiviteter (søg i stedet for puljen til koncertvirksomhed).

Sådan vurderes din ansøgning

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet og geografisk og genremæssig mangfoldighed i forhold til det samlede udbud på området. Udvalget lægger i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet særligt vægt på:

• formidling og udtryk
• originalitet og nyskabelse
• vision og ambition

Udvalget lægger desuden vægt på:

• at festivalen er en tilbagevendende begivenhed
• at festivalen har en klar og ambitiøs kunstnerisk profil
• at flere af festivalens koncerter er fornyende med hensyn til form, repertoire og/eller musikere
• at festival gør en konkret indsats i forhold til publikumsudvikling 
• at festivalen markedsføres effektivt og målrettet, også i forhold til nye publikumsgrupper
• at festivalen gennemføres med en rimelig egenindtægt
• at der er lokal eller anden medfinansiering (kommunalt tilskud og/eller privat sponsorat)

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Eksempler på mål/aktiviteter: Antal koncerter i 2019.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, før du går i gang.

Du skal beskrive dit projekt i nedenstående bilagsskabelon, som du skal vedhæfte på den sidste side i det elektroniske ansøgningsskema. Bilaget må højst fylde 15 MB i alt. Zip-filer må ikke indsendes.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

  • Obligatorisk bilag

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000kr., og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger. Se listen over tidligere tildelinger her.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse medio november. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan yde støtte til professionel musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Bekendtgørelse af lov om musik.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)