Statens Kunstfond

Karriereprogram Den Unge Kunstneriske Elite

Frister

* Note: Fristen er 14. september kl 23.59

Hvem kan søge?

Unge talentfulde kunstnere (enkeltpersoner eller kunstnerisk gruppering) inden for kunstområderne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik og scenekunst.

Ansøgere skal have en kunstnerisk uddannelse* og minimum ca. et års erfaring efter endt uddanelse eller være autodidakte kunstnere på minimum 28 år**. Herudover skal ansøgere have vist højt kunstnerisk niveau og internationalt potentiale ved fx:

• ansættelse eller samarbejde med professionelle kunst- og kulturinstitutioner, festivaler, gallerier, ved officielle udgivelser o. lign i Danmark/udlandet
• engagementer i udlandet
• god placering i international konkurrence
• indgået aftale eller samarbejde med kunst- og kulturinstitution/-producent/- agent nationalt og international

*Ved kunstnerisk uddannelse forstås i denne sammenhæng en afsluttet uddannelse (bachelor, kandidat, solist eller lign.) fra en statsligt anerkendt videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution i Danmark eller udlandet. Grundlaget for uddannelsen skal fortrinsvis være kunstnerisk praksis, faglig praksis og/eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed, grundlaget for uddannelsen skal ikke primært være akademisk/forskningsbaseret. Private uddannelser er ikke omfattet. For vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer kan du orientere dig hos Uddannelses- og Forskningsministeriet: (https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/guide-til-anerkendelse/uddannelsesindehaver)

**Alle autodidakte kunstnere i en gruppe skal være minimum 28 år

Er du berettiget til at søge?

Denne pulje kan ikke søges af institutioner, der modtager statslig driftsstøtte fra Kulturministeriet og Statens Kunstfond.

Hvad er formålet med ordningen?

Karriereprogram for den unge kunstneriske elite er en støtteordning til de absolut mest talentfulde unge kunstnere, som enten har afsluttet en kunstnerisk uddannelse eller ad anden vej har skabt sig et navn i kunstverdenen. Formålet er at give talenterne mulighed for at udvikle kompetencer med henblik på at opnå fodfæste på det nationale og internationale arbejdsmarked.

Det 2-årige forløb realiseres med udgangspunkt i en karriereplan, som skal udvikles i samarbejde med en professionel konsulent.

Tilskuddet skal anvendes til udvikling og gennemførelse af et individuelt karriereforløb, der f.eks. kan indeholde hjælp til udarbejdelse af en forretningsplan, masterclasses, markedsføringstiltag, mentorordninger, individuelle coachingforløb, rejse- og netværksaktiviteter, støtte/lån til opstart af virksomhed m.v.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfond lægger vægt på ansøgers kunstneriske niveau, kunstneriske potentiale nationalt og internationalt og på at kunstnerens kunstfaglige og øvrige karrieremæssige kompetencer styrkes væsentligt i løbet af de 2 år. Statens Kunstfond lægger desuden vægt på karriereplanens realiserbarhed, prioritering og metode.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, inden du går i gang. Følgende bilag skal vedhæftes den elektroniske ansøgning:

1. En karriereplan med udgangspunkt i
"SKABELON: KARRIEREPLAN – KARRIEREPROGRAM ’DEN UNGE KUNSTNERISKE ELITE’ (se vedlagte bilag 1)
2. Et budget med udgangspunkt i
”BUDGETSKEMA TIL KARRIEREPROGRAM DEN UNGE KUNSTNERISKE ELITE” (se vedlagte bilag 2)
3. Baggrundsoplysninger med udgangspunkt i
"SKABELON:BAGGRUNDSOPLYSNINGER - KARRIEREPROGRAM DEN UNGE KUNSTNERISKE ELITE" (se vedlagte bilag 3)
4. Udkast til aftale med konsulent.
5. Lyd-, video-, tekst- og billedmateriale. BEMÆRK: Angives som links i forbindelse med udfyldningen af ansøgningsskemaet (online)

De vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt.

Det er en forudsætning, at udarbejdelsen af karriereplanen sker i samarbejde med en professionel konsulent, som også kan fungere som løbende koordinator og rådgiver for ansøger. Der skal foreligge et udkast til en skriftlig aftale mellem konsulent og kunstner/kunstnere (jf. punkt 4 ovenfor). Konsulentens honorar kan indgå som en del af budgettet til karriereplanen. Statens Kunstfonds vil vurdere, om honoraret er på et rimeligt niveau i forhold til tilskuddets størrelse og konsulentens opgaver.

BEMÆRK: det er kunstneren/kunstnerne, der skal ansøge om KARRIEREPROGRAM DEN UNGE KUNSTNERISKE ELITE.

Ekstra materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen.
Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfonds tre år tilbage, vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Den samlede pulje til uddeling til KARRIEREPROGRAM DEN UNGE KUNSTNERISKE ELITE udgør 3.880.000 kr. i 2018. Udvalget forventer at udpege 10-15 navne.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. Kvitteringsmailen sendes automatisk til den e-mail du har angivet i forbindelse med ansøgningen.

Fra du har indsendt din ansøgning til du får svar bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, og herefter skal afgørelserne formelt godkendes og bekræftes i udvalgene. Såfremt der er inhabilitetssager, skal de igennem yderligere en behandlingsproces.

Udvælgelsen til KARRIEREPROGRAM DEN UNGE KUNSTNERISKE ELITE sker i 2 faser.

1. fase
Statens Kunstfond udvælger et antal ansøgere på baggrund af bl.a. kunstnerisk niveau, internationalt potentiale og den indsendte karriereplan. 

2. fase
De udvalgte ansøgere og deres konsulenter tilbydes et dialogmøde med Slots- og Kulturstyrelsen omkring udformning og indhold af den endelige karriereplan.

Herefter udvælger Statens Kunstfond - med udgangspunkt i de endelige karriereplaner - de endelige modtagere af tilskud samt beslutter tilskuddets størrelse.

Du vil modtage endeligt svar på din ansøgning senest 3 måneder efter ansøgningsfristen).

Modtagere af tilskud til KARRIEREPROGRAM DEN UNGE KUNSTNERISKE ELITE skal indsende redegørelser for karriereforløbet til Statens Kunstfond efter henholdsvis 1 og 2 år. Bemærk, at der også skal afrapporteres aktiviteter omkring formidle af erfaringer til studerende på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner samt i relevante kunstneriske talentmiljøer.


Uddelingen bliver offentliggjort på www.kunst.dk.

Hvis du får tilsagn skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering. Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen. 

Ansøgningsskema som PDF

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er et tværgående udvalg for Den Unge Kunstneriske Elite, der vurderer din ansøgning.

De kunstneriske uddannelser høres over de udvalgte ansøgere, inden der træffes endelig afgørelse af Statens Kunstfond.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)