Statens Kunstfond

Internationale koncertaktiviteter – Klassisk musik

Tilskud til transport og internationale projekter.

Frister

Hvem kan søge?

Professionelle klassiske ensembler, solister, arrangører og lignende kan søge om tilskud til internationale turnéer og koncertrejser. Det er en forudsætning, at hovedparten af repertoiret er klassisk musik.

Tilskud til internationale turnéer og koncertrejser inden for jazz, rock, pop, folkemusik, ny kompositionsmusik, verdensmusik samt relaterede genrer skal søges hos de fem genreorganisationer (se nedenfor). Det er således disse organisationer, der på baggrund af de aftaler, der er indgået med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der ansvarlige for at administrere tilskud til international musikformidling inden for organisationernes genreområder. Eventuel tvivl om genretilhørsforhold afklares med de relevante genreorganisationer.

De fem basisensembler skal søge denne pulje til transportudgifter i forbindelse med internationale projekter uanset genre.

Udvalget opfordrer ansøgere til ved årets begyndelse at danne sig et overblik over årets internationale koncertturnéer og –rejser og at prioritere, hvad der søges til, da udvalget kun kan imødekomme et begrænset antal ansøgninger pr. ensemble hvert år. Udvalget forventer højst én ansøgning pr. ensemble til hver ansøgningsfrist.

Landsdelsorkestrene, DR's kor og ensembler, Det Kgl. Teaters kor og ensembler, Den Jyske Operas kor og Forsvarets Musikkorps kan ikke søge denne pulje.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet

Der kan søges om tilskud til danske professionelle musikeres internationale transportudgifter ved engagementer i udlandet.
Bemærk: Det er en forudsætning at hovedparten af repertoiret er klassisk musik.

Sådan vurderes din ansøgning

I forbindelse med tilskud til rejser skal der som hovedregel afholdes minimum tre koncerter i forbindelse med rejsen. Projektstøtteudvalget for Musik lægger vægt på, at der er lokal efterspørgsel afspejlet ved at musikerne honoreres på professionelt niveau af arrangørerne. Herudover lægges der vægt på projekter:

  • der medvirker til at fremme udviklingen af det professionelle danske musikliv
  • der tilgodeser nye talenter inden for det professionelle danske musikliv
  • der medvirker til at fremme kendskabet til dansk klassisk musik i udlandet

Der kan ikke søges om støtte til projekter, der er afviklet eller påbegyndt inden ansøgningsfristen.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Eksempler på mål/aktiviteter: antal koncerter i udlandet.

Følgende særlige oplysninger skal fremgå af det obligatoriske bilag:

- Uddybende projektbeskrivelse
- Program for koncertaktiviteter
- CV på de medvirkende
- Budget

Skabelon til obligatorisk bilag (SKAL VEDHÆFTES ANSØGNINGEN)

Desuden vedhæftes kopi af aftaler, invitationer eller kontrakter (inkl. beskrivelse af koncerter samt honorar og vilkår). Det vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. Zip-filer må ikke indsendes.

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen.

Økonomi

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000kr., og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger. Se listen over tidligere tildelinger her.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 1-3 måneder. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere her om afrapportering og regnskab.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunsfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)