Statens Kunstfond

Internationale besøgsprogrammer - Musik

Udenlandske festivalledere, koncertarrangører, musikjournalister m.fl. kan søge om tilskud til rejser, research og ophold i Danmark.

Frister

* Note: Ansøgningsfristen er kl. 23.59

Hvem kan søge?

Udenlandske festivalledere, koncertarrangører, musikproducere, musikproducenter, agenter, musikjournalister m.fl. kan søge om tilskud til rejser, research og ophold i Danmark. Internationale ansøgere skal have en dansk vært der fungerer som ansøger til puljen.

De internationale besøgsprogrammer retter sig mod

• danske musikfestivaler, koncertarrangører og organisationer, der ønsker at organisere samlede internationale besøgsprogrammer.

• udenlandske musikaktører som fx musikfestivaler, koncertarrangører, musikjournalister m.fl., der ønsker at komme på besøgsprogram i Danmark med en dansk vært.

Find engelsk vejledning her.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. 

At give udenlandske musikaktører mulighed for at få indsigt i dansk musik og den danske musikscene, og at styrke netværk og dialog mellem den danske og den internationale musikscene.

Sådan vurderes din ansøgning

•    Besøget skal fremme og styrke danske musikere, komponister og/eller danske musikinstitutioners/organisationers internationale netværk
•    Besøget skal på afgørende vis fremme udlandets kendskab til danske musikere, komponister og/eller danske musikinstitutioner/organisationer
•    Besøget skal fremme konkrete samarbejder mellem den danske og udenlandske musikscene.
•    Besøget skal fremme udenlandske musikjournalisters kendskab til den danske musikscene.

Mindst ét af kriterierne skal være opfyldt. 
Der tilstræbes en geografisk og genremæssig spredning af besøgsprogrammerne.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Eksempler på mål/aktiviteter: antal besøgsprogrammer. 

Vi anbefaler, at du orienterer dig i den elektroniske ansøgningsformular og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/ filer klar, før du går i gang.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

  • Kort projektbeskrivelse

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Det obligatoriske bilag skal udfyldes fyldestgørende jf. punkterne:

· Kort beskrivelse af mål og aktiviteter
· Uddybende projektbeskrivelse
· CV på de medvirkende
· Budget

Det vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. Zip-filer må ikke indsendes. Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen.

 

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Det typiske besøgsprogram har en varighed på 3-7 dage, men der kan også søges støtte til længerevarende ophold, hvor ansøgeren selv har arrangeret indkvartering. Både rejse og ophold skal være almindelig "economy class". Der kan kun bevilges støtte til disse to udgiftsposter, dvs. ikke til diæter mv.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000kr., og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger. Se listen over tidligere tildelinger her.

 

 

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 8 uger efter indsendelse af ansøgningen. I løbet af de 8 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan yde støtte til professionel musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Bekendtgørelse af lov om musik.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere her om afrapportering og regnskab.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Slots- og Kulturstyrelsens Kontor for Musik og Scenekunst behandler ansøgningerne i følge de kriterier, som Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg har fastlagt.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)