Statens Kunstfond

Det internationale researchprogram (Litteratur)

Danske festivalledere, forlæggere, institutionsledere m.fl. kan søge om støtte til rejser og ophold i udlandet.

Frister

Hvem kan søge?

Danske forlæggere, agenter og ledere af litterære festivaler kan søge om støtte til rejser og ophold i udlandet. Researchprogrammet retter sig primært mod ansøgere, der allerede har kontakter inden for det søgte sprogområde og derfor selv har mulighed for at tilrettelægge møder og besøg hos udenlandske forfattere, forlag og institutioner.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at fremme litteraturen og udbredelsen af dansk litteratur i udlandet. Udvalget yder derfor støtte til at give danske forlæggere, agenter og litterære festivalledere mulighed for at få indsigt i den internationale litteratur og litterære scene, og at styrke netværk og dialog mellem den danske og den internationale litterære scene.

Eksempel på mål/aktivitet: Danske litterære agenter, forlæggere eller festivalledere rejser til udlandet på baggrund af et specifikt program for at få indsigt i den internationale litteratur samt afholde møder, der er med til at udvide netværk og dialog. 

Rejser, som må forventes at ligge inden for forlagets/agenturets/festivalens almindelige virke, dækkes ikke.

Sådan vurderes din ansøgning

  • Besøget skal fremme og styrke danske forfattere, oversættere, forlag mv.'s netværk
  • Besøget skal på afgørende vis fremme udlandets kendskab til danske forfattere, forlag og/eller danske litterære institutioner
  • Besøget skal fremme konkrete samarbejder mellem dansk og udenlandsk litteratur

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde:

  • Projektbeskrivelse
  • CV på ansøger
  • Budget for rejsen


Ansøger er selv ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt.

Bemærk, at ansøgningsskemaet er på engelsk, men kan udfyldes på dansk.

Økonomi

Den typiske researchrejse har en varighed på 2-4 dage og der kan maksimalt søges om dækning for to personer. Der kan ansøges om dækning af udgifter til rejse og ophold. Både rejse og ophold skal være almindelig "economy class". Budget skal vedhæftes. Brug budgetskemaet nedenfor. Der kan kun bevilges støtte til disse to udgiftsposter, dvs. ikke til diæter mv.

BUDGETSKEMA

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.
Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

 

 

Når du har indsendt ansøgningen

Der kan forventes svar på ansøgning inden for 4 uger (med undtagelse af juli måned, hvor der ikke kan forventes svar).

Hvem vurderer din ansøgning?

Kulturstyrelsen behandler ansøgningerne i følge ovenstående kriterier, som Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur har fastlagt.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)