Statens Kunstfond

Det internationale researchprogram (Billedkunst)

Kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere kan søge om støtte til kuratoriske researchrejser.

Frister

Hvem kan søge?

Danske og udenlandske kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere som arbejder professionelt med samtidskunst.

Researchprogrammet er rettet mod kunstfaglige ansøgere, hvis primære beskæftigelse er professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling, eller som kan påvise væsentlig erfaring med et af de nævnte områder. 

 • Danske kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere kan søge om støtte til rejser og ophold i udlandet.
 • Udenlandske kuratorer, institutionsledere og andre kunstformidlere kan søge om støtte til rejser og ophold i Danmark.

Rejser med henblik på deltagelse i internationale kunstmesser, biennaler o. lign. er ikke dækket af programmet.

Ansøgere er selv ansvarlige for at tilrettelægge møder og besøg hos kunstnere, institutioner og øvrige relevante aktører. Researchprogrammet retter sig derfor primært mod ansøgere, der allerede har kontakter på den kunstscene de ønsker at besøge eller ansøgere, som ønsker at videreudvikle et konkret projekt.

 • Rejser med henblik på deltagelse i internationale kunstmesser, biennaler o. lign. er ikke dækket af programmet.
 • Kunstnere kan kun søge, hvis der er tale om kuratorisk research og kunstneren i øvrigt har dokumenteret kuratorisk virke.

Find engelsk vejledning og elektronisk ansøgningsskema på danisharts.dk

Hvad er formålet med ordningen?

  Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtidskunsten i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet ved at give udenlandske kuratorer mulighed for at møde danske kunstnere og få indsigt i den danske samtidskunstscene med henblik på fremtidige samarbejder. 

   Hertil udvalget at fremme samtidskunsten i Danmark ved at give danske kuratorer mulighed for at møde udenlandske samtidskunstnere og få indsigt i udlandets samtidskunstscener med henblik på fremtidige samarbejder. 

    Eksempel på mål/aktivitet: En kuratorisk researchrejse, der indbefatter møder med navngivne kunstnere, kuratorer, institutionsledere eller andre som arbejder professionelt med samtidskunst. 

    Sådan vurderes din ansøgning

     Din ansøgning vurderes ud fra nedenstående kriterier.  

    • Researchrejsen skal så vidt muligt være rettet mod konkrete fremtidige projekter i form af professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling.
    • Besøget skal fremme og styrke danske kunstnere og/eller danske kunstinstitutioners internationale netværk.
    • Besøget skal på afgørende vis fremme udlandets kendskab til danske kunstnere og/eller danske kunstinstitutioner.
    • Besøget skal fremme konkrete internationale samarbejder mellem parter på den danske kunstscene og parter på kunstscener i udlandet.

    Hvad skal ansøgningen indeholde?

    Udover det udfyldte ansøgningsskema skal der vedhæftes:

    1. Projektbeskrivelse, der redegør for researchrejsens formål og program (maks.2 sider)
    2. Navne og kontaktdetaljer på de personer og/eller institutioner med hvem der er planlagt besøg (udfyldes i ansøgningsskemaet)
    3. CV
    4. Budget (udfyldes i ansøgningsskemaet)
    5. Et evt. tilskud overføres til ansøgers NemKonto. Ønskes et evt. tilskud udbetalt til en udenlandsk bankkonto skal den officielle blanket for udlandsbetalinger udfyldes og vedhæftes. Blanketten findes nedenfor.

    Vigtigt: Bank information ved overførsel til udenlandsk bankkonto

    Ansøgere der ønsker et evt. tilskud overført til en udenlandsk bankkonto skal udfylde og vedhæfte Slots- og Kulturstyrelsens blanket for bankoplysninger til internationale bankoverførsler. For at vælge den korrekte blanket skal du checke på forhånd, om det pågældende land anvender IBAN-systemet eller ej. Se listen over lande der anvender IBAN her og vælg den korrekte blanket via link nedenfor

     

     

    Økonomi

    Researchprogrammet yder maksimalt tilskud på DKK 15.000 til udgifter til rejse og ophold.

    Både rejse og ophold skal afholdes på "Economy Class". Der kan kun bevilges støtte til disse to udgiftsposter, dvs. ikke til diæter, lokal transport mv.

    Den typiske researchrejse har en varighed på 3-7 dage, men der kan også søges støtte til længerevarende ophold forudsat, at ansøgeren selv har arrangeret indkvartering.

    Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer
    Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her

    Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

    Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

    Når du har indsendt ansøgningen

    Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en kopi af din ansøgning vedhæftet.

    Der kan forventes svar på ansøgning inden for 14 dage (med undtagelse af juli måned, hvor der ikke kan forventes svar)

    Bemærk at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere på kunst.dk

    Udbetaling

    Hvis du får tilskud, udbetales tilskuddet så tæt som muligt på den startdato du har angivet. Medmindre du har angivet en udenlandsk bankkonto sker udbetalingen sker til den NemKonto, der er knyttet til det CPR eller CVR-nummer du har angivet i ansøgningen.

    Afrapportering

    Hvis du får tilskud skal du indsende en elektronisk tro og love erklæring om, at tilskuddet et anvendt til formålet senest 3 måneder efter du har afsluttet projektet.

    Lovgrundlag

    Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

    Hvem vurderer din ansøgning?

    Slots- og Kulturstyrelsens kontor for Billedkunst behandler ansøgningerne i følge ovenstående kriterier, som er fastlagt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

    Ansøgningsskema som PDF?

    Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

    Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

    Video: vejledning til ansøgning

    Kontakt

    Ane Bülow
    anb@remove-this.slks.dk
    33 74 50 36

    Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

    Accepter cookies

    På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

    Du kan sige nej tak ved at klikke her.

    Læs mere om cookies på kunst.dk
    Cookie- og privatlivspolitik

    (dialogboks slutter)