Statens Kunstfond

Den unge elite

Udvikling og gennemførelse af karriereplan

Frister

* Note: Ansøgningsfristen er kl. 23.59

Hvem kan søge?

Unge solister, bands eller ensembler inden for alle genrer, herunder også skabende kunstnere, fx komponister, sangskrivere og producere.

Ansøgere skal have vist højt kunstnerisk niveau og internationalt potentiale fx ved:
• engagementer ved højt profilerede festivaler og lignende begivenheder i Danmark/udlandet
• engagementer i udlandet
• god placering i en international konkurrence
• officiel udgivelse
• indgået aftale eller samarbejde med booker eller agent i udlandet

Følgende kan ikke søge

Denne pulje kan ikke søges af institutioner, der har en flerårig aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.


Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Den unge elite er en støtteordning til de allerbedste af de nye musiknavne med internationalt potentiale, og har til formål at støtte den kunstneriske og karrieremæssige udvikling over en periode på to år. Det toårige forløb realiseres med udgangspunkt i en karriereplan som skal udvikles i samarbejde med en professionel konsulent.

Tilskuddet skal anvendes til udvikling og gennemførelse af karriereplanen, der fx kan indeholde masterclasses, messedeltagelse, konkurrencer, markedsføringstiltag, mentorordninger, individuelle coachingforløb, konsulenthonorar og rejseudgifter.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik lægger vægt på ansøgers kunstneriske niveau, kunstneriske projekt, alder, internationale potentiale, og at det internationale karriereforløb styrkes væsentligt i løbet af de 2 år. Udvalget lægger desuden vægt på karriereplanens realiserbarhed, prioritering og metode.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, inden du går i gang. Følgende bilag skal vedhæftes den elektroniske ansøgning:

1. En karriereplan med udgangspunkt i "SKABELON: KARRIEREPLAN - DEN UNGE ELITE"
2. Et budget med udgangspunkt i ”BUDGETSKEMA TIL DEN UNGE ELITE”
3. Baggrundsoplysninger med udgangspunkt i "SKABELON:BAGGRUNDSOPLYSNINGER - DEN UNGE ELITE"
4. Udkast til aftale med konsulent.
5. Lyd og videomateriale. BEMÆRK: Angives som links i forbindelse med udfyldningen af ansøgningsskemaet (online)

De vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt.

Det er en forudsætning, at udarbejdelsen af karriereplanen sker i samarbejde med en professionel konsulent, som også kan fungere som løbende koordinator og rådgiver for ansøger. Der skal foreligge et udkast til en skriftlig aftale mellem konsulent og kunstner/kunstnere (jf. punkt 4 ovenfor). Konsulentens honorar kan indgå som en del af budgettet til karriereplanen. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik vil vurdere, om honoraret er på et rimeligt niveau i forhold til tilskuddets størrelse og konsulentens opgaver. Honoraret må ikke angives som en procentsats i henhold til en management- eller agentaftale.

BEMÆRK: det er kunstneren/kunstnerne, der skal ansøge om Den unge elite.

Ekstra materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen.
Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik tre år tilbage, vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Den samlede pulje for Den unge elite er 2 mio. kr. til uddeling i 2018. Udvalget forventer at udpege 3-5 navne.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tilskudsmodtagere.
Se listen over tidligere tilskudsmodtagere her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. Kvitteringsmailen sendes automatisk til den e-mail du har angivet i forbindelse med ansøgningen.

Fra du har indsendt din ansøgning til du får svar bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, og herefter skal afgørelserne formelt godkendes og bekræftes i udvalgene. Såfremt der er inhabilitetssager, skal de igennem yderligere en behandlingsproces.

Udvælgelsen til Den unge elite sker i 2 faser.

1. fase
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udvælger et antal ansøgere på baggrund af bl.a. kunstnerisk niveau, internationalt potentiale og den indsendte karriereplan. 

2. fase
De udvalgte ansøgere og deres konsulenter tilbydes et dialogmøde omkring udformning og indhold af den endelige karriereplan.

Herefter udvælger Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik - med udgangspunkt i de endelige karriereplaner - de endelige modtagere af tilskud samt beslutter tilskuddets størrelse.

Du vil modtage endeligt svar på din ansøgning senest ultimo juni 2018.

Modtagere af tilskud til Den unge elite skal indsende redegørelser for karriereforløbet til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik efter henholdsvis 1 og 2 år.

Uddelingen bliver offentliggjort på kunst.dk.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan yde støtte til musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Bekendtgørelse af Lov om musik.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)