Statens Kunstfond

Dansk deltagelse på CINARS 2018

Frister

* Note: Fristen er kl. 23.59 på ansøgningsdatoen.

Hvem kan søge?

Professionelle scenekunstaktører: mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, § 18, stk. 1.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker at udvikle og fremme dansk scenekunst, gennem møder med et internationalt scenekunstmiljø ved at promovere dansk scenekunst på CINARS i Montreal i Canada,  12. - 17. november 2018.

Aktiviteter der ydes støtte til:

 • Rejse og ophold i Montreal i forbindelse med deltagelse på CINARS
 • Deltagergebyr mm. i forhold til tilmelding til den nordiske fællesstand
 • Deltagelse i diverse netværksarrangementer under CINARS, danske som nordiske

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på at støtte:

 • Scenekunstgrupper/kompagnier/teatre af høj kunstnerisk kvalitet
 • Ansøgninger, hvor scenekunstgruppen/kompagniet/teatret har et relevant strategisk sigte med sin deltagelse på CINARS
 • Ansøgninger, hvor scenekunstgruppen/kompagniet/teatret har adgang til et organisatorisk apparat i forhold til at imødekomme udenlandsk efterspørgsel
 • Ansøgninger, hvor scenekunstgruppen/kompagniet/teatret har lyst og mod samt organisatorisk opbakning til at indgå i internationale samarbejder
 • Ansøgninger, hvor der tydeligt redegøres for, hvordan deltagelse kan/skal bruges i ansøgers videre internationale arbejde
 • Ansøgninger, der klart demonstrerer et internationalt udviklingspotentiale og hvor deltagelse på CINARS indgår som et centralt element i scenekunstgruppens/kompagniets/teatrets strategiske arbejde 

Hvis en scenekunstgruppe, et teater eller kompagni udvælges til at deltage, forpligter teatret sig til at deltage i et forløb omkring kvalificering af det internationale netværksarbejde før, under og efter CINARS. Der vil være tale om højst 2 møder inden afrejser samt aktiviteter på selve CINARS.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet hos ansøger lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention – indholdsmæssigt og udtryksmæssigt
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af scenekunstneriske former og udtryk
 • klare valg i relation til publikum

Der kan ansøges om op til 25.000 kr. pr. teater/kompagni/kunstner.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer og mangfoldighed samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond (fra 2014) eller Statens Kunstråd (før 2014) tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Bemærk, at aktiviteterne ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar før du går i gang.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

 • Kort projektbeskrivelse/motivation for deltagelse på CINARS (maks 2 sider)
 • Links til relevant information - Ansøger har ansvaret for, at eventuelle links virker.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Eventuelt kan en supplerende projektbeskrivelse vedhæftes.

Der skal ikke vedhæftes andre bilag. Yderligere bilag udover de nævnte vil ikke indgå i behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Bemærk:

 • Der kan kun vedhæftes PDF- og excelfiler i ansøgningsskemaet
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 MB

Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen

Økonomi

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst foretager en vurdering af støttebehovet i forhold til den enkelte ansøgers oplysninger om antal deltagere, rejseudgifter osv.

Tilskud forudbetales til NEMkonto, og indberettes til SKAT på det opgivne CPR/CVR-nummer i bevillingsåret. Det juridiske og økonomiske ansvar for projektet påhviler ansøger - dvs. personen eller institutionen/foreningen bag det opgivne CPR/CVR-nummer. Dette kan ikke ændres efterfølgende.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 6 uger efter indsendelse af ansøgningen. Fra du har indsendt, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter der gøres klar til udmelding, som sker samlet til alle på én gang.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel teatervirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om Scenekunst kapitel 8 §18.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Vær opmærksom på:

 • at tilskuddet udbetales til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • at det er ansøgeren, og det i ansøgningen angivne CPR/CVR-nummer, der opgives til SKAT i tilfælde af, at der modtages et tilskud
 • at hvis du får tilskud, så skal du som en del af afrapporteringen indsende et link til en videooptagelse af forestillingen. Proceduren for indsendelse af linket vil fremgå af tilsagnsbrevet
 • Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen

 

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)