Statens Kunstfond

CINARS 2020 – Strategisk forløb

Open call til scenekunstaktører om deltagelse i CINARS 2020 og i et forberedende strategisk udviklingsforløb.

Frister

* Note: Fristen er kl. 23.59 på ansøgningsdatoen.

Hvem kan søge?

Professionelle scenekunstaktører: mindre teatre, scenekunstgrupper, producenter og uafhængige scenekunstnere.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstlovens kapitel 8, § 18, stk. 1.

Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ansøge, såfremt de er færdiguddannede senest 1. januar 2020.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker at udvikle og fremme dansk scenekunst gennem møder med internationale scenekunstmiljøer ved at promovere dansk scenekunst på CINARS i Montreal, Canada i november 2020.

Det er muligt at ansøge om optagelse i et strategisk forløb der finder sted op til, under og efter CINARS. Scenekunstaktører, som ønsker at deltage på Cinars 2020 uden deltagelse i det strategiske forløb, henvises til udvalgets ordinære pulje Scenekunst – Internationale aktiviteter, som har frist 1. november 2019.

Ansøgere som udvælges til deltagelse i det strategiske forløb, forpligter sig til før, under og efter CINARS at følge et forløb om opkvalificering af deres internationale netværksarbejde. Det indebærer 3-5 obligatoriske møder og workshops inden afrejsen samt obligatoriske aktiviteter på selve CINARS og 1-2 obligatoriske møder og workshops efter.

Det er ikke en hindring at ansøger tidligere har deltaget i det strategiske forløb forud for CINARS 2018.

Der kan i forbindelse med deltagelse i det strategiske forløb ansøges om rejsetilskud til CINARS 2020 på op til 25.000 kr. pr. teater/kompagni/kunstner til:

 • Rejse og ophold i Montreal i forbindelse med deltagelse i CINARS
 • Deltagergebyr mm. i forhold til tilmelding til den nordiske fællesstand
 • Deltagelse i diverse netværksarrangementer under CINARS, danske som nordiske

Danske scenekunstaktører, som planlægger at deltage på CINARS uden at deltage i det strategiske forløb inviteres til at deltage på den danske stand samt i danske og nordiske fællesaktiviteter under CINARS. Fristen for tilmelding hertil er 15. august 2020. Link til tilmelding vil kunne findes her snarest.

Der vil i forbindelse med den danske tilstedeværelse på CINARS 2020 blive udarbejdet et samlet præsentationskatalog over de deltagende scenekunstaktører, inkl. producenter, spillesteder mm.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på at støtte:

 • Scenekunstaktører med høj kunstnerisk kvalitet
 • Ansøgninger, hvori scenekunstaktøren argumenterer for et relevant strategisk sigte med sin deltagelse på CINARS og i det særlige strategiske forløb
 • Ansøgninger fra scenekunstaktører med adgang til et organisatorisk apparat i forhold til at imødekomme udenlandsk efterspørgsel og dialog
 • Ansøgninger fra scenekunstaktører med lyst, mod samt organisatorisk opbakning til at indgå i internationale samarbejder
 • Ansøgninger, hvori der tydeligt redegøres for, hvordan deltagelse på CINARS og i det særlige strategiske forløb kan/skal bruges i ansøgers videre internationale arbejde
 • Ansøgninger, som klart demonstrerer et internationalt udviklingspotentiale, og hvor deltagelse ved CINARS indgår som et centralt element i et strategisk sigte

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet hos ansøger vægtes:

 • En stærk og original kunstnerisk intention
 • En tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • Klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • Evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • Evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • Klare valg i forhold til relevans for publikum/modtager, overvejelser om præsentationsformat, præsentationssted og tilgængelighed

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer og organisationstype samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond tre år tilbage vil indgå i behandling af ansøgningen.

Bemærk, at aktiviteterne ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar før du går i gang.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

 • Kort projektbeskrivelse/motivation for deltagelse på CINARS (maks 2 sider)
 • Links til relevant information - Ansøger har ansvaret for, at eventuelle links virker.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Der skal ikke vedhæftes andre bilag. Yderligere bilag udover de nævnte vil ikke indgå i behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Bemærk:

 • Der kan kun vedhæftes PDF- og excel-filer i ansøgningsskemaet
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 MB
 • Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen

Økonomi

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst foretager en vurdering af støttebehovet i forhold til den enkelte ansøgers oplysninger om antal deltagere, rejseudgifter osv.

Udbetaling:

 • Vi udbetaler et evt. tilskud til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet
 • Tilskud på over 100.000 kr., og hvor projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales i rater

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Du kan danne dig et indtryk om typiske beløbstørrelser i listen over tidligere tildelinger.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 4 uger efter indsendelse af ansøgningen. Fra du har indsendt, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter der gøres klar til udmelding, som sker samlet til alle på én gang.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel teatervirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om Scenekunst kapitel 8 §18.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle drifts- og projekttilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.  

Vær opmærksom på, at:

 • hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)