Statens Kunstfond

Can Lis – Residency-ophold på Mallorca for arkitekter m.fl.

Støtte til residency-ophold i Can Lis på Mallorca for danske arkitekter m.fl.

Frister

Hvem kan søge?

Arkitekter med væsentlig tilknytning til den danske arkitekturscene kan søge.  Enkeltpersoner, såvel som tegnestuer og grupper kan søge ophold. Der gives ikke ophold til studerende.

Ansøgninger fra grupper der ønsker at benytte huset i forbindelse med projekter og forskning af tværfaglig karakter vil i højere grad blive prioriteret.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur ønsker at fremme de kunstneriske dimensioner af arkitektur i Danmark og dansk arkitektur i udlandet. Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur ønsker i samarbejde med Utzon Fonden at give mulighed for residency-ophold i Can Lis, Jørn Utzons hus på Mallorca, for arkitekter og andre med tilknytning til den danske arkitekturscene.

Huset er et asketisk og konsekvent bygningsværk, der med sin beliggenhed, materialevalg og helt unikke indretning i et karakteristisk arkitektonisk udtryk er et ideelt sted til at fordybe sig i en arbejdsintensiv periode.

Huset har to modem bredbånd til internetopkobling, men ikke pc, tv eller dvd-afspiller. Vi gør opmærksom på, at huset ikke er tolerant over for f.eks. maling. Hvis du ønsker at anvende remedier, som kan sætte varige spor, bedes du gøre opmærksom på det i ansøgningen, og det kræver en særlig aftale, inden opholdet påbegyndes.

Huset rummer kun et par mindre soveværelser og er generelt beskedent indrettet. Det skal bemærkes at huset er placeret på en klippe uden nærmere afskærmning. Det kan derfor ikke anbefales at tage mindreårige børn med.

Læs mere om Can lis på www.canlis.dk.

Hvad kan der ansøges om:

1)      at få stillet Can Lis vederlagsfrit til rådighed i en udbudt periode, samt

2)      tilskud til rejse- og transportudgifter i forbindelse med opholdet.

Såfremt du ønsker at ansøge om tilskud til dækning af rejse- og transportudgifter, skal du angive det i ansøgningen samt vedlægge et budget der specificerer de udgifter der anmodes om støtte til.

Hvilke perioder kan der søges ophold:

Der kan ansøges om et ophold på 13 dage (svarende til én periode) eller et ophold på 26 dage (svarende til to sammenhængende perioder).

Ønsker du at ansøge om et ophold på 26 dage, skal du være opmærksom på, at der skal være tale om to sammenhægende perioder (eksempelvis periode 1+2 eller 2+3).

Grundet et åbent hus arrangement d. 1/6 2019, kan der dog ikke ansøges om et sammenhængende ophold der strækker sig over perioderne 10 og 11.

Ved fristen d. 7. februar er der mulighed for at søge residency-ophold i følgende perioder i 2019:

1. periode: 20/10 - 1/11
2. periode: 2/11 - 15/11
3. periode: 16/11 - 29/11
4. periode: 30/11 - 13/12

 

 

Sådan vurderes din ansøgning

I vurderingen af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, at opholdet benyttes til faglig fordybelse, forskning eller tværfaglig dialog. Projekter der ønsker at udforske den kunstneriske dimension af arkitekturen eller som grundlæggende forholder sig til faglige, samfunds- eller miljømæssige problemstillinger vil blive prioriteret.

Endvidere vil projekter med en ambition om at videreformidle udkommet af opholdet for offentligheden blive vægtet højt. Ansøgere kan derudover, i ansøgningen, vælge at give Staten Kunstfond tilsagn til at formidle projektet.

Efter endt ophold skal der afleveres en kort afrapportering, som redegør for opholdets resultater.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for opholdet.

I ansøgningsskemaet skal følgende filer vedhæftes:

  • CV - maks. 2 A4 sider (fil format word eller pdf)
  • Uddybende beskrivelse af formålet med opholdet - maks. fem A4-sider (fil format word eller pdf)
  • Kunstnerisk dokumentation maks. 5 sider (fx billedfiler, fil format jpg eller pdf)
  • Hvis du søger legat hos andre udvalg under Statens Kunstfond skal du også skrive dette.
  • Grænsen for vedhæftede filer er maks. 15 MB

Ansøgningsfristen er kl. 23.59.

Økonomi

Can Lis stilles vederlagsfrit til rådighed i den tildelte periode. Der derudover søges et tilskud til rejse og transportudgifter fra Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg i tilknytning til opholdet. Øvrige udgifter skal du selv stå for. Det er ikke muligt at søge yderligere støtte hos Statens Kunstfond i forbindelse med opholdet.

Er I flere personer, der vil søge om ophold sammen, skal hvert medlem af gruppen indsende en elektronisk ansøgning, hvor der henvises til de øvrige ansøgere. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag. Hvis der kun indsendes én ansøgning, så udbetales alle midler til den person, der står anført som ansøger jf. afsnit om udbetaling.

Udbetaling

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen fra SKAT her.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Udbetalingen sker inden for tre uger, efter at du har modtaget svarbrevet.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.
Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 12 uger fra ansøgningsfristen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur foretager en vurdering af den enkelte ansøgning. Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur har i perioden 2018-2021 følgende sammensætning:

Landskabsarkitekt Ellen Braae (formand)
Arkitekt Boris Broman Jensen
Arkitekt Jens Thomas Arnfred
Arkitekt Kathrin Susanna Gimmel
Arkitekt Mads Bjørn Hansen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)