Statens Kunstfond

Børn og unges billedkunstkompetencer

Frister

* Note: OBS. PULJEN ER NEDLAGT OG UDVALGET REVIDERER DERES INDSATS PÅ OMRÅDET.

Hvem kan søge?

Billedkunstskoler, kommuner, daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser, udstillingssteder.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme billedkunst i Danmark ved at tilgodese produktion og formidling over for børn og unge. Derfor yder udvalget støtte til projekter, der fremmer børn og unges billedkunstkompetencer.

Børn og unges billedkunstkompetencer udvikles gennem:

 • Selvstændig skaben. Børn og unge får mulighed for at eksperimentere samt udfolde og udvikle egne visuelle udtryk.
 • Rige kunstoplevelser. Børn og unge møder den professionelle samtidskunst på udstillinger, museer, i kunsthaller og gallerier.
 • Nuanceret forståelse. Børn og unge får kendskab til egen kultur, historie og tradition og de lærer at analysere og forholde sig til andres værker.

Eksempler på mål/aktiviteter: Puljen skal fremme nye og styrke etablerede samarbejder og partnerskaber mellem relevante aktører, der kan sikre at børn og unge møder billedkunst, billedkunstnere og billedkunstundervisere gennem deres barndom og ungdom.  

De aktører som kan løfte opgaven med børn og unges møde med samtidskunst, er mange og forskelligartede, og der er stor variation i de tilbud børn i forskellige kommuner møder.

Udvalget forventer, at man på lokalt niveau kan imødegå mangler i tilbuddene, hvis daginstitutioner/skoler/gymnasier finder sammen i blivende partnerskaber med udstillingssteder eller billedskoler, som kan tilvejebringe tilbud for børn og unge, der ikke findes i forvejen, på det givne sted eller i den givne form. 

Puljens midler rækker ikke til permanent drift, men kan anvendes som bidrag til opstart af tilbud, som kan videreføres for lokale midler, såfremt man lokalt vurderer, at de er succesfulde. Puljens fokus er på forankring og kontinuitet.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Projektet skal inkludere professionelle billedkunstnere og professionelle undervisere.
 • Projektet skal enten basere sig på et nyt samarbejde mellem institutioner, der ikke allerede har et partnerskab eller styrke et etableret samarbejde med en ny aktivitet.
 • Projektet skal tilvejebringe tilbud for børn og unge, som mangler lokalt.
 • Projektet skal have en hensigt om videreførelse efter projektperiodens udløb.
 • Projektet skal basere sig på en lokal medfinansiering på mindst 40%

Der ydes ikke støtte til:

 • Generelle driftsudgifter.
 • Allerede eksisterende tilbud.
 • Kortvarige og enkeltstående projekter. Disse kan i stedet søges under Huskunstnerordningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler du benytter browseren Chrome

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang. Du bedes om et resume af din projektbeskrivelse på 500 tegn, hvilket du bør skrive på forhånd, så det blot skal kopieres ind i det elektroniske ansøgningsskema, når du udfylder det. Du finder en pdf af det samlede skema nederst på denne side. Det elektroniske skema skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt, da skemaet har en sikkerhedstimeout på 15 minutter. 

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningsskemaet (maks. 15 MB):

 • Projektbeskrivelse, inklusiv budget og finansieringsplan (anvend dette bilag)
 • Partnerskabsaftale underskrevet af alle parter
 • De deltagende professionelle kunstneres CV. Maks én side pr. kunstner

Økonomi

Du kan orientere dig om tidligere tilskud under "Hvem har fået tilskud?". 

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CVR-nummer

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 8 uger efter ansøgningsfristen. 

I løbet af de 8 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på kunst.dk under "Tildelinger". 

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

 

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud.

Krav om videndeling og evaluering:

Alle støttede projekter skal levere en evaluering efter SMART kriterierne.

Evalueringen vedhæftes den almindelige afrapportering iht. tilsagnsbrev.  

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer (undtagelse er hvis du er fraflyttet Danmark, se beskrivelse ovenfor). Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

 

 

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der vurderer ansøgningen og træffer beslutning om støtte. Udvalget bistås af konsulenter der har kendskab til billedkunstundervisning af børn og unge.

Kontakt

Chefkonsulent Niels Græsholm
ngr@remove-this.slks.dk
33 74 45 21

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)