Statens Kunstfond

Arbejdslegater - Legatudvalget for Litteratur

Arbejdslegater, herunder treårige, for skabende kunstnere inden for litteraturområdet tildelt af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur. Bemærk: ansøgningsskema vil være tilgængeligt primo december.

Frister

* Note: Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men vi anbefaler, at du indsender i god tid inden fristens udløb.

Hvem kan søge?

 • Skønlitterære forfattere, herunder dramatikere, essayister og udøvere af mundtlig litteratur
 • Forfattere og illustratorer af børne- og ungdomslitteratur
 • Forfattere af almen kultur- og faglitteratur
 • Illustratorer og tegneserieskabere (ikke børne- ungdomslitteratur)
 • Oversættere til og fra dansk

med minimum et værk udgivet/opført eller tilsvarende inden for udvalgets støtteområde.

Det er kun muligt at indsende én ansøgning per ansøgningsfrist til Legatudvalget for Litteratur.

Legatudvalget for Litteratur støtter kunstnere (herunder oversættere og forfattere af faglitteratur), der arbejder med værker, som udgives eller opføres på dansk. Udvalget støtter også oversættere, der oversætter til og fra dansk.

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur støtter ikke forfattere, hvis arbejde hovedsagelig ligger inden for: håndbøger, hobbybøger, selvhjælpsbøger, ordbøger, undervisningsmateriale, udstillingskataloger og lokalhistorie mv.

Dramatikere skal være opmærksomme på, at de også har mulighed for at søge arbejdslegat i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst. Legatudvalget for Litteratur støtter kun dramatikere, der arbejder med skreven dramatik.

Illustratorer og tegneserieskabere skal være opmærksomme på, at de også har mulighed for at søge arbejdslegat i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design. Legatudvalget for Litteratur støtter kun tegneserieskabere og illustratorer, der har en litterær og/eller fortællende tilgang til feltet.

Hvis du arbejder inden for – eller på tværs af – flere kunstarter, kan du søge arbejdslegat inden for flere relevante kunstområder. Læs mere her. 

Studerende på Forfatterskolen kan ikke søge arbejdslegater i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er at opretholde og fremme skabende kunstneres kunstneriske arbejde og produktion gennem tildeling af arbejdslegater af varierende størrelse, herunder treårige.

Legater gives til fortsat kunstnerisk virke til kunstnere, der via deres hidtidige produktion har vist et særligt talent.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Ved prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Det siddende udvalg lægger i sin vurdering særligt vægt på ét eller flere af følgende kriterier:

 • Originalitet
 • Formbevidsthed
 • Substantielt indhold
 • Værkerne er nybrydende

For oversættere vil der særligt blive lagt vægt på, at oversættelsen videreformidler både originalværkets betydning og dets form, og at tonen i originalværket rammes på en overbevisende og sikker måde. Desuden kan udvalget også vælge at se på den litterære kvalitet af de værker, oversætteren hidtil har arbejdet med.

For illustratorer vil der blive lagt vægt på, at der er et reflekteret samspil mellem illustrationer og eventuel tekst.

For forfattere af almen kultur- og faglitteratur, vil der særligt blive lagt vægt på ansøgerens evne til at formidle faglitterære emner på en vedkommende måde.

Udvalget kan derudover vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de seneste år i form af direkte kunstnerstøtte fra Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne. I skønnet indgår dog ikke den livsvarige hædersydelse fra Statens Kunstfond

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det relevante elektroniske ansøgningsskema i bunden af siden, og at du har de nødvendige oplysninger klar, inden du går i gang.

1. En motiveret ansøgning med oplysninger om de seneste års kunstneriske arbejde – nævn gerne, hvad du arbejder på i øjeblikket. Maks to A4-sider.

2. Værkliste, der dokumenterer dit kunstneriske arbejde

3. Uddrag fra maks. to værker (er værket oversat, så angiv det) – Du kan enten indsende uddrag fra to tidligere værker eller fra et tidligere værk og prøve fra det, du arbejder på i øjeblikket.

Omfang af uddragene:

 • For skønlitteratur, almenkulturel faglitteratur og børne- og ungdomslitteratur: uddrag/tekstprøve/illustrationsprøve på maks. 10 sider pr. værk
 • For skreven dramatik: maks. 20 sider pr. værk
 • For mundtlige genrer og reportage: uddrag/tekstprøve eller lydoptagelse på ca. 10 sider/ 10 minutter pr. værk
 • For illustratorer og tegneserieskabere: illustrations- og tekstprøve på maks. 10 sider pr. værk
 • For oversætterarbejdslegater: uddrag/tekstprøve fra oversættelse såvel som originaltekst – maks. 10 sider pr. værk (dvs. fem sider fra originalteksten og fem sider med din oversættelse af disse fem sider)

Vedhæftet materiale kan kun modtages i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3. ZIP-filer må ikke indsendes. De vedhæftede bilag må maks. fylde 15 MB i alt. Vedhæft IKKE materiale, der overskrider de angivne grænser!

Når ansøgningen er indsendt, kan der efterfølgende ikke ændres/rettes i eller indsendes materiale til ansøgningen.

Du skal være opmærksom på, at ansøgningerne vil blive behandlet på det foreliggende grundlag, og at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine ansøgningsbilag vil fremgå.

Økonomi

Der skal ikke søges om et bestemt beløb. Legatudvalget for Litteratur fastlægger beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal være tale om treårigt arbejdsstipendium.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på arbejdslegater via dette link til ”Se tildelinger”.

Udbetaling: Vi udbetaler et eventuelt tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen hos Skat.

Hvis du har udenlandsk konto, skal du benytte dette bankoplysningsskema for lande med IBAN, og du skal benytte dette bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Hvis du bliver tildelt et treårigt arbejdslegat, bliver det udbetalt i tre rater til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR- eller CVR-nummer. Den første rate bliver udbetalt i løbet af tre uger, uden at du skal foretage dig noget. Anden og tredje rate bliver udbetalt de følgende to år. Du vil kunne finde datoer for udbetaling af anden og tredje rate i dit tilsagnsbrev.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse pr. mail ultimo april. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Navne på alle ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort i udvalgets referater på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du efterfølgende modtage en kvitteringsmail.

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet.

Svar på ansøgningen bliver sendt til ansøger pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort samlet på www.kunst.dk.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur, der vurderer de indkomne ansøgninger.

 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)