Statens Kunstfond

Arkitektur - arbejdslegater

Arbejdslegater, herunder treårige, for skabende kunstnere inden for arkitektur tildelt af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Frister

* Note:

Hvem kan søge?

 • Arkitekter, tegnestuer og aktører med væsentlig tilknytning til den danske arkitekturscene kan søge.

 • Studerende på Arkitektskolen Aarhus, Det Kgl. Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Københavns Universitet landskabsarkitektuddannelsen, Aalborg Universitet, Arkitektur og Design og Danmarks Tekniske Universitet, Bygningsdesign (bachelor, master, kandidat) eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge.

 • Normalt gives arbejdslegater mv. som individuelle legater. Men hvis I er en mindre tegnestue på fx 2-3 personer, der ønsker at søge et fælles legat, skal der angives en kontaktperson i ansøgningsskemaet, og der skal anføres cvr-nr. Som bilag vedhæftes dels en samlet præsentation af tegnestuen (evt. link til hjemmeside) dels individuelle CV'er.

 • Hvis du arbejder inden for - eller på tværs af - flere kunstarter, kan du søge arbejdslegat inden for flere relevante kunstområder. Læs mere her.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde arkitekter mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde gennem tildeling af arbejdslegater af varierende størrelse, herunder treårige.

Legater gives til fortsat kunstnerisk virke til arkitekter, der via deres hidtidige produktion har vist et særligt talent.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Udvalget prioriterer i særlig grad meningsfulde og tankevækkende ansøgninger med fokuserede hovedgreb og klare formål. Udvalget honorerer desuden ansøgninger med en søgende og nysgerrig indfaldsvinkel til det arkitektoniske arbejde, ligesom det værdsætter originalitet, opfindsomhed og substans. Nytænkning af traditioner, udvikling af faget - herunder også redskabsdiscipliner i lyset af de digitale muligheder - ligger tillige udvalget meget på sinde. Høj arkitektonisk og æstetisk kvalitet anses som et grundkrav for at opnå støtte.

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet, men udvalget kan også vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af støtte fra Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne.

Hvor meget kan der søges om?

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur fastlægger beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal være tale om et treårigt arbejdslegat.  Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen Hvem har fået tilskud.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det tager ca. 15 min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd. Det er en god idé at have bilaget, gerne et samlet dokument fx i Word eller PDF-format, klar til vedhæftning. Det vedhæftede bilag må maks. fylde 15 MB i alt. Filer og filmapper må ikke zip-komprimeres.

Vælger du at sende fysisk bilagsmateriale til udvalget, bliver materialet behandlet som sekundært bilag. Fysisk indsendt materiale destrueres umiddelbart efter behandlingen af ansøgningen.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • En motiveret ansøgning med oplysninger om de seneste års kunstneriske arbejde og en kort beskrivelse af, hvad der søges til - max 2 A4 sider (fil format word eller pdf)
 • Et kort CV - max 2 A4 sider (word eller pdf)
 • Dokumentation for dit kunstneriske arbejde - max 5 A4 sider  (fil format word,  pdf eller jpg)
 • Hvis du søger legat hos andre udvalg under Statens Kunstfond skal du også skrive dette.

Vælger du at sende fysisk bilagsmateriale til udvalget, bliver materialet behandlet som sekundært bilag. Fysisk indsendt materiale destrueres umiddelbart efter behandlingen af ansøgningen.

Vær opmærksom på følgende:

 • Ansøgningen skal indeholde samtlige påkrævede bilag ved fristen (max. 15 MB).
 • Undgå "Pages" og "Zip" filer.
 • Det er ansøgers eget ansvar at sikre at ansøgningen er komplet.
 • Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag der er vedhæftet ansøgningen.
 • Er din ansøgning ukomplet skal en ny og komplet indsendes inden fristens udløb. Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget.
 • Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning.
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb.

OBS. Ny grænse for vedhæftede bilag på maks. 15 MB.

CPR- eller CVR-nummer

Du kan søge på enten CPR eller CVR-nummer, hvis du har en tegnestue. Bemærk, at de angivne oplysninger om CPR-/CVR-nummer du indtaster i ansøgningsskemaet bliver brugt ved udbetalingen af støtten. Dette er ikke muligt at ændre efterfølgende, så vær opmærksom på om du ønsker støtten udbetalt til dit CPR eller CVR-nummer inden du udfylder ansøgningsskemaet.

 

Udbetaling:

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen fra SKAT her. 

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Udbetalingen sker inden for tre uger, efter at du har modtaget svarbrevet.

Hvordan søger samarbejdende kunstnere om legat

Er I flere personer, der vil søge om et legat, som I vil dele mellem jer, skal hvert medlem af gruppen sende en elektronisk ansøgning, hvor alle ansøgere bliver nævnt. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag.

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legat- og Projekstøtteudvalget for Arkitektur fastlægger beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal være tale om et treårigt arbejdslegat. Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen Hvem har fået tilskud.

Hvornår får du svar?

Du vil få svar pr. mail senest tre måneder efter ansøgningsfristen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Når ansøgningen er indsendt, kan der efterfølgende ikke ændres/rettes i eller indsendes materiale til ansøgningen.

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest tre måneder efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet. Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds bestyrelse vil blive orienteret om det.

Svar på ansøgningen bliver udmeldt pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort samlet på www.kunst.dk.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur har i perioden 2018-2021 følgende sammensætning:

Landskabsarkitekt Ellen Braae (formand)
Arkitekt Boris Broman Jensen
Arkitekt Jens Thomas Arnfred
Arkitekt Kathrin Susanna Gimmel
Arkitekt Mads Bjørn Hansen

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)