Statens Kunstfond

Arbejdslegater indenfor kunsthåndværk og design

Arbejdslegater for kunsthåndværkere og designere, tildelt af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design.

Frister

* Note: Bemærk venligst, at dette er en midlertidig frist!

Hvem kan søge?

 • Skabende kunstnere inden for kunsthåndværk og design kan søge Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design.
 • Studerende under uddannelse indenfor design og kunsthåndværk kan ikke søge. Det gælder f.eks uddannelser som: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Arkitektur, Design og Konservering, Københavns Mode- og Designskole, Margretheskolen, Aarhus Designskole, Designskolen Kolding på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau og tilsvarende uddannelser i Danmark og udlandet.

Hvis du arbejder inden for - eller på tværs af - flere kunstarter, kan du søge arbejdslegat inden for flere relevante kunstområder. Læs mere her.
Navne på alle ansøgere vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Vær opmærksom på følgende:

 • Ansøgningen skal indeholde de påkrævede bilag ved fristen (max 15 MB).
 • Det anbefales at bruge filformaterne PDF eller DOC (undlad at bruge PPT, ZIP, DOCX og ODT)
 • Det er ansøgers eget ansvar at sikre, at ansøgningen er komplet. Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag, der er vedhæftet ansøgningen.
 • Er din ansøgning ukomplet, skal en komplet ansøgning indsendes inden fristens udløb. Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget.
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb.
 • For at sikre en klar og ensrettet behandlingsproces, har udvalget fastsat en begrænsning for omfanget af ansøgningsmaterialet. Se mere under ”Hvad skal ansøgningen indeholde”.
 • Hvis du oplever tekniske problemer med ansøgningsskemaet, kan det være en hjælp at læse ”Spørgsmål og svar” til højre på denne side. Du er også velkommen til at kontakte udvalgssekretæren.
 • Bemærk at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere. Navnene vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

 

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Designs midler er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Ved Legatudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Det siddende udvalg lægger i deres vurdering særligt vægt på:

 • Et idémæssigt kriterium, hvor udvalget prioriterer innovative ideer, en eksperimenterende tilgang, samt ansøgere, hvis arbejde rummer meningsfuldhed og tankevækkende udsagn, kunstnerisk originalitet og substans i udøverens diskussion med sig selv og verden.
 • Et æstetisk kriterium, hvor udvalget prioriterer høj kunstnerisk kvalitet og en søgende og nysgerrig indfaldsvinkel til det kunstneriske arbejde.
 • Et fagligt kriterium, hvor håndværksmæssige færdigheder, samt nytænkning af traditioner inden for de pågældende fagområder vægtes højt.
 • En etisk bevidsthed i ansøgerens arbejde.

Derudover skal du være opmærksom på det følgende:

 • Afgangsprojekter kan indgå, men må ikke være bærende projekter i ansøgningen.
 • Ansøgerne opfordres til, at lægge hovedvægt på de seneste tre års virke, i deres billedmateriale og dokumentation. Ældre dokumentation kan indgå, hvis det er væsentligt for ansøgningen.
 • Ansøgerne opfordres til at undlade "moodboards" med materiale/fotos fremstillet af andre. I samarbejdsprojekter skal ansøgeren tydeligt gøre opmærksom på andre parters del af arbejde.

Arbejdslegater og stipendier gives til at skabe arbejdsro og fortsat kunstnerisk virke. Legatudvalget yder ikke direkte støtte til konkrete projektudgifter, eksempelvis udgifter til produktion eller formidling. Denne type støtte varetages af Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design i ansøgningspuljerne "Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark" og "Kunsthåndværk- og designprojekter i udlandet.

 

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design kan udover vurderingen af den kunstneriske kvalitet vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte de senere år i form af direkte kunstnerstøtte fra udvalgene i Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det er en god idé at have din ansøgning og bilagsmateriale klar, inden du påbegynder udfyldningen af det elektroniske ansøgningsskema. Det tager ca. 10 min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd.

Følgende bilag skal vedhæftes:

 • En kortfattet motiveret ansøgning (max 1 side) med en beskrivelse af, hvorfor du søger, samt relevante oplysninger om de seneste års kunstneriske arbejde.
 • Et kort CV evt. med portrætbillede.
 • Dokumentation for dit kunstneriske arbejde i form af billeder (max 10 sider). Billederne skal være forsynet med værktitler, materialer, produktionsår, mål og andre relevante data. Ved samarbejdsprojekter skal det fremgå hvem, der har været involveret.

Bilagene kan vedhæftes enten i en samlet fil eller i tre separate filer (PDF eller DOC). Det er kun muligt at vedhæfte tre filer i alt. De vedhæftede bilag må samlet fylde max 15 MB. Filer og filmapper må ikke zip-komprimeres, da disse mapper ikke kan åbnes.

Yderligere bilagsmateriale sendt fysisk til udvalget vurderes ikke.

På ansøgningen kan du angive et link til dit website. Det er dit ansvar, at linket og websitet virker. Materiale på websitet behandles som sekundært materiale.

Anbefalinger og udtalelser fra tidligere arbejdsgivere eller samarbejdspartnere vurderes ikke og skal ikke indgå i ansøgningen. Budgetter skal som udgangspunkt heller ikke indgå i ansøgningen.

Hvordan søger samarbejdende kunstnere om støtte?

Er I flere personer, der vil søge om et legat, som I vil dele mellem jer, skal hvert medlem af gruppen sende en ansøgning. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af hver ansøgning, at der er tale om en gruppeansøgning. Det skal tydeligt fremgå, at der er flere ansøgere, og hvem de øvrige ansøgere er.
Ansøgningerne må gerne have identiske bilag med dokumentation for det kunstneriske arbejde.

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design fastlægger beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal være tale om et treårigt arbejdslegat.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen Hvem har fået tilskud

Hvornår får du svar?

Der udsendes svar på ansøgningen senest 3 måneder efter ansøgningsfristen. Svaret bliver udsendt pr. mail.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en liste over modtagne bilag. Denne kvitteringsmail er din dokumentation for at ansøgning og bilag er modtaget.

I løbet af behandlingstiden bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet hvorefter afgørelserne skal bekræftes.

Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds Bestyrelse vil endvidere blive orienteret om det. Tildelinger bliver offentliggjort samlet på kunst.dk. Bemærk, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed (LOV nr. 458 af 08/05/2013) 

Hvem vurderer din ansøgning?

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design (2016-2019) bestående af:

Bente Skjøttgaard (formand), keramiker
Simon Skafdrup, industriel designer
Iben Høj, tekstildesigner

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)