Statens Kunstfond

Nye talenter 2018 - Kunsthåndværk og design

Legater til nyuddannede kunsthåndværkere og designere.

Frister

* Note: Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men det anbefales at indsende i god til inden fristens udløb. Det elektroniske ansøgningsskema er tilgængeligt en måned før ansøgningsfrist.

Hvem kan søge?

 • Puljen Nye talenter 2018 - Kunsthåndværk og design kan søges af skabende kunsthåndværkere og designere, som inden for de seneste to år, det sige efter den 1. januar 2016, har taget afgang fra Det Kongelige Kunstakademis Skole for Arkitektur, Design og Konservering, Københavns Mode- og Designskole, Margretheskolen, VIA, KEA, Designskolen Kolding på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau og tilsvarende uddannelser i Danmark og udlandet.
 • Studerende under uddannelse indenfor design og kunsthåndværk kan ikke søge.

Hvis du arbejder inden for - eller på tværs af - flere kunstarter, kan du søge arbejdslegat inden for flere relevante kunstområder. Læs mere her.
Navne på alle ansøgere vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Vær opmærksom på følgende:

 • Ansøgningen skal indeholde de påkrævede bilag ved fristen (max 15 MB).
 • For at sikre en klar og ensrettet behandlingsproces, har udvalget fastsat en begrænsning for omfanget af ansøgningsmaterialet. Disse begrænsninger skal overholdes. Se mere under "Hvad skal ansøgningen indeholde".
 • Det anbefales at bruge filformaterne PDF eller DOC (undlad at bruge PPT, ZIP, DOCX og ODT)
 • Det er ansøgers eget ansvar at sikre, at ansøgningen er komplet. Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag, der er vedhæftet ansøgningen.
 • Er din ansøgning ukomplet, skal en komplet ansøgning indsendes inden fristens udløb. Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget.
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb.
 • Hvis du oplever tekniske problemer med ansøgningsskemaet, kan det være en hjælp at læse ”Spørgsmål og svar” til højre på denne side. Du er også velkommen til at kontakte udvalgssekretæren.
 • Bemærk at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere. Navnene vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunsthåndværkere og designere, der er nyligt dimitterede, en mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Der skal ikke søges til specifikke projekter.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Designs midler er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Det siddende udvalg lægger i deres vurdering særligt vægt på:

 • Et idémæssigt kriterium, hvor udvalget prioriterer innovative ideer, en eksperimenterende og nyskabende tilgang, samt kunstnerisk originalitet og substans i udøverens argumentation.
 • Et æstetisk kriterium, hvor udvalget prioriterer en høj grad af bevidsthed og kunstnerisk kvalitet i udtrykket, samt en søgende og nysgerrig indfaldsvinkel til arbejdet.
 • Et fagligt kriterium, hvor håndværksmæssige færdigheder, samt nytænkning af traditioner inden for de pågældende fagområder vægtes højt.
 • En etisk bevidsthed i arbejdet.

Derudover skal du være opmærksom på det følgende:

 • Afgangsprojekter kan indgå, men der opfordres til, at du også beskriver dit efterfølgende kunstneriske arbejde i det vedlagte billedmateriale og dokumentation, og at du beskriver dine planer for dit kunstneriske arbejde fremadrettet.
 • Ansøgerne opfordres til at undlade "moodboards" med materiale/fotos fremstillet af andre. I samarbejdsprojekter skal ansøgeren tydeligt gøre opmærksom på andre parters del af arbejdet.

Arbejdslegater gives til at skabe arbejdsro og til fortsat kunstnerisk virke. Legatudvalget yder ikke direkte støtte til konkrete projektudgifter, eksempelvis udgifter til produktion eller formidling. Denne type støtte varetages af Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design i ansøgningspuljerne "Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark" og "Kunsthåndværk- og designprojekter i udlandet.

Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design kan udover vurderingen af den kunstneriske kvalitet vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i form af direkte kunstnerstøtte fra udvalgene i Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det er en god idé at have din ansøgning og bilagsmateriale klar, inden du påbegynder udfyldningen af det elektroniske ansøgningsskema. Det tager ca. 10 min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd.

Følgende bilag skal vedhæftes:

 • En kortfattet motiveret ansøgning (max 1 side / 2000 tegn inkl. mellemrum) som beskriver dit kunstneriske arbejde, tanker og ideer, samt relevante oplysninger om de seneste års kunstneriske arbejde.
 • Et kort CV, gerne med portræt eller signaturbillede.
 • Dokumentation for dit kunstneriske arbejde inden for kunsthåndværk eller design i form af billeder (max 5 sider). Billederne skal være dokumentation af de seneste års kunstneriske arbejde. Billederne skal være forsynet med en kortfattet billedtekst med værktitel, materiale, produktionsår, mål og andre relevante data. Ved samarbejdsprojekter skal det fremgå tydeligt hvem, der har været involveret.

Alle bilag skal være sat op, så de kan læses i højformat.

Bilagene kan vedhæftes enten i en samlet fil eller i tre separate filer (PDF eller DOC). Det er kun muligt at vedhæfte tre filer i alt. De vedhæftede bilag må samlet fylde max 15 MB. Filer og filmapper må ikke zip-komprimeres, da disse mapper ikke kan åbnes.

Yderligere bilagsmateriale sendt fysisk til udvalget vurderes ikke.

På ansøgningen kan du angive et link til dit website. Det er dit ansvar, at linket og websitet virker. Materiale på websitet behandles som sekundært materiale.

Anbefalinger og udtalelser fra tidligere arbejdsgivere eller samarbejdspartnere vurderes ikke og skal ikke indgå i ansøgningen. Budgetter skal som udgangspunkt heller ikke indgå i ansøgningen.

Hvordan søger samarbejdende kunstnere om støtte?

Er I flere personer, der vil søge om et legat, som I vil dele mellem jer, skal hvert medlem af gruppen sende en ansøgning. Det er vigtigt, at det fremgår tydeligt af hver ansøgning, at der er tale om en gruppeansøgning. Det skal fremgå tydeligt, at der er flere ansøgere, og hvem de øvrige ansøgere er. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag med dokumentation for arbejde.

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design fastlægger beløbsstørrelsen på arbejdslegatet, eller om der skal være tale om et treårigt arbejdslegat.

Hvornår får du svar?

Der udsendes svar på ansøgningen senest 3 måneder efter ansøgningsfristen. Svaret bliver udsendt pr. mail.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en liste over modtagne bilag. Denne kvitteringsmail er din dokumentation for at ansøgning og bilag er modtaget.

I løbet af behandlingstiden bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter afgørelserne skal bekræftes.

Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds Bestyrelse vil endvidere blive orienteret om det. Tildelinger bliver offentliggjort samlet på kunst.dk. Bemærk, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed (LOV nr. 458 af 08/05/2013) 

Hvem vurderer din ansøgning?

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design (2016-2019) bestående af:

Bente Skjøttgaard (formand), keramiker
Simon Skafdrup, industriel designer
Iben Høj, tekstildesigner

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)