Statens Kunstfond

Arbejdslegater til skabende scenekunstnere

Støtte til udvikling af skabende kunstnere, som allerede har en vis produktion bag sig.

Frister

* Note: Ansøgningsfristen er kl 23.59. OBS! Ansøgningsvejledningen gælder for fristen i 2018. Der kan komme ændringer til fristen 2019.

Hvem kan søge?

Udvalget støtter udviklingen af skabende kunstnere, som allerede har en vis produktion bag sig.

Statens Kunstfond yder ikke støtte til:

 • Produktion af forestillinger
 • Bogprojekter om Scenekunst (eller relaterede emner)
 • Studerende på Den Danske Scenekunstskole på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet 

Dramatikere skal være opmærksomme på, at de har mulighed for at søge arbejdslegater i såvel Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur som i Legatudvalget for Scenekunst.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Støtten retter sig primært mod enkeltpersoner. Hvis flere personer vil søge om et fælles legat, skal hvert medlem af eksempelvis kunstnerkollektivet indsende en elektronisk ansøgning, hvor alle ansøgere bliver nævnt. Af ansøgningsteksten og eksemplerne skal det klart fremgå, hvem der her lavet hvad.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst skal virke til fremme af dansk skabende kunst. Formålet er at opretholde og fremme skabende kunstneres kunstneriske arbejde og produktion.

 • Arbejdslegater er engangsydelser af varierende størrelse. Et arbejdslegat gives til kunstneren til fortsat kunstnerisk udvikling
 • Arbejdslegater gives til kunstnere, der via deres hidtidige kunstneriske produktion har vist et særligt kunstnerisk talent. Legatet gives til skabende kunstnere til fortsat kunstnerisk udvikling

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede, kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger.

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Legatudvalget for Scenekunst lægger i sin vurdering af ansøgningen især vægt på at støtte kunstnere inden for scenekunst, som:

 • har et personligt og originalt formsprog
 • vil udfordre sig selv gennem fordybelse og har mod til at udvikle deres særlige kunstneriske udtryk
 • kan bidrage til fornyelse af kunstarten og åbne vores øjne for den verden, vi lever i

Udvalget kan derudover vælge at tage hensyn til, hvor meget ansøger i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af direkte kunstnerstøtte fra Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne. I skønnet indgår dog ikke den livsvarige hædersydelse fra Statens Kunstfond.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i den elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger klar, inden du går i gang.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • En kort motiveret ansøgning på max. 3 normalsider (à 2400 anslag pr. side), som beskriver, hvad det er, du søger om tilskud til. Der lægges vægt på, hvor du er i din kunstneriske udvikling som skabende kunstner, hvad du har lavet tidligere, og hvor du er på vej hen. Ansøgningsteksten skal rumme refleksioner over de seneste års kunstneriske arbejde
 • CV på max. 1 side, hvor det tydeligt fremgår, hvad du har lavet som skabende kunstner
 • Dokumentation for kunstnerisk arbejde.
  Udvalget ønsker udelukkende at se eksempler, som er relevante for ansøgningen. Dokumentation for dit skabende kunstneriske arbejde kan ske i form af mediefiler eller links til hjemmesider. Dokumentationen kan være oplæg, treatments, videomateriale samt synopser med beskrivelse af tidligere og kommende arbejde.

NB! Det er ansøgers ansvar at sikre, at dokumentationen (f.eks. på nettet) er tilgængelig for udvalget (dvs. at links kan åbnes osv.)

Det er kun muligt at vedhæfte tre filer i alt (én for hvert bilag), så hvis et af bilagene udgøres af flere filer, skal de samles først, evt. i en pdf-fil eller et word-dokument.

Bemærk:

 • Zip-filer må ikke indsendes
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 mb

Økonomi

Ved ansøgning om arbejdslegat er det ikke et krav, at der ansøges om et bestemt beløb.

Ansøgere kan danne sig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger.

Se listen over tidligere tildelinger her.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse i slutningen af maj. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed. 

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)