Statens Kunstfond

Residensophold i Canada for danske dramatikere med fokus på dramatikeren og ’Large Scale Work’

2 residenspladser på Banff Center Playwrights Lab i perioden 9. april til 29. april 2019.

Frister

* Note: Deadline er kl. 23.59 på ansøgningsdatoen.

Hvem kan søge?

Dramatikere som er en del af det danske, professionelle scenekunstmiljø.

Studerende på Den Danske Scenekunstskoles uddannelse for Dramatisk Skrivekunst kan ikke søge.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Programmet samler hvert år en gruppe dramatikere og scenekunstnere fra hele verden med en hovedvægt af deltagere fra Canada. Formålet med dansk deltagelse i programmet er, at danske dramatikere får mulighed for at udvikle deres kunstneriske udtryk og arbejdsformer gennem international erfaringsudveksling samt at udvide deres internationale netværk. 

I 2019 har Banff Center Playwrights Lab et særligt fokus på dramatikeren og det store (omfangsrige) værk (’Large Scale Projects’).

Læs mere om programmet her: https://www.banffcentre.ca/programs/banff-playwrights-lab/20190408

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samarbejder med Banff Playwrights Lab om to 1-2 danske deltagere på residens-programmet. Nu gentages aftalen for 2019. Du kan læse mere om Banff Center hjemmesiden: https://www.banffcentre.ca/

Sådan vurderes din ansøgning

I vurderingen lægges der vægt på at støtte en dramatiker som:

·         Har forfattet flere dramatiske tekster og bevist et kvalitativt højt og stabilt niveau
·         Har forfattet dramatiske tekster til opførelse udenfor Danmark eller til internationale produktioner i Danmark eller har planer om det
·         Har forståelse for hvilke muligheder et residensophold giver for den enkelte
·         Har gjort sig tanker om, hvordan en residensmulighed som denne kan gavne den fremtidige udvikling af egen produktion og bidrage til det danske miljø

Hvem vurderer din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger. Udvalget foretager en kunstnerisk kvalitativ vurdering af den enkelte ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, inden du går i gang.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes på engelsk i ansøgningsformularen:

·         Motivation for at ansøge om deltagelse på Banff Center Playwrights Lab 2019 (max. 500 tegn, på engelsk)

Ansøger har ansvaret for, at evt. angivne links er korrekte.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

·         CV (på engelsk og med foto)
·         Kort projektbeskrivelse (max 2 sider, på engelsk). Dette bilag skal indeholde beskrivelse af det konkrete projekt/idé, som vil danne omdrejningspunkt for residensopholdet, og som forholder sig til det udmeldte tema for residensopholdet.  

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen og vil ikke blive returneret.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Motivation og CV skal være på engelsk af hensyn til den internationale projektpartner.

Økonomi

Der ydes et tilskud pr. dramatiker på 20.000 kr. til rejseudgifter og honorar i forbindelse med deltagelse i Banff Center Playwrights Lab 2019.

Udover rejselegat følger med hvert ”Danish Fellowship” kost og logi på Banff Center, adgang til arbejdsfaciliteter, samt mulighed for sparring med Banffs kunstneriske ledelse, skuespilkompagni og de øvrige residenter.  

Residensophold for dramatikere vil have en varighed af minimum 2 uger indenfor residensperioden, 9. april – 29. april 2019, afhængigt af projektets karakter.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 3 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 3 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt pr. mail og tilskudsmodtagere offentliggøres på www.kunst.dk.

Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds Bestyrelse vil endvidere blive orienteret om det.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. NB. Enkelte gange lader kvitteringen vente på sig. Det betyder ikke, at vi ikke har modtaget ansøgningen, efter at du har trykket send.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel teatervirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om Scenekunst kapitel 8 §18.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)