Promovering af dansk scenekunst i udlandet

Danske scenekunstnere og kompagnier kan her finde information om mulighederne for at deltage i Kunstfondens internationale aktiviteter.

 

Formålet med Kunstfondens tiltag til promovering af dansk scenekunst i udlandet er:

 • Eksponering og promovering af dansk scenekunst med et internationalt potentiale
 • Øge kendskabet til dansk scenekunst internationalt, bl.a. med henblik på fremtidige samarbejder og co-produktioner
 • Styrke international erfaring og udsyn for de danske scenekunstnere, producenter og managere
 • Etablering og videreudvikling af netværk mellem danske scenekunstnere, producenter og managere og internationale venues, samarbejdspartnere, institutioner og andre relevante aktører inden for det internationale scenekunstmiljø

Edinburgh Festival Fringe 2020

OBS: Edinburgh Festival Fringe 2020 er aflyst grundet COVID-19. Der vil blive arrangeret en række online tiltag i stedet. Kunstfondens planlagte aktiviteter er udskudt til 2021. Mere information følger.

Edinburgh Festival Fringe er verdens største kunst- og kulturfestival, som afvikles årligt i sensommeren over tre uger. Festivalen tiltrækker internationale interessenter og aktører inden for kunst og kultur.

Statens Kunstfond har besluttet at yde tilskud til en samlet dansk deltagelse på Edinburgh Festival Fringe i 2020 og 2021.

Statens Kunstfond arrangerer i 2020 fælles dansk deltagelse på Edinburgh Festival Fringe, som finder sted 7.-31. august.

Ansøgning

Ansøgningsfristen var 15. november 2019

Danske scenekunstkompagnier kan ansøge om rejsetilskud og om at blive udvalgt som en af tre-fire danske signaturforestillinger i satsningen #DANISH på Edinburgh Festival Fringe 2020. Signaturforestillingerne modtager foruden tilskud til visning af forestillingen på Edinburgh Festival Fringe konsulentbistand fra producentfirmaet WILDTOPIA, som er ekstern operatør for Statens Kunstfond.

WILDTOPIA skal stå for et konsulentforløb, som har til formål at skærpe og styrke de danske scenekunstneres deltagelse både før og under festivalen. Opgaverne består bl.a. i at:

 • yde PR-assistance i forbindelse med kommunikation med/invitation til internationale programmers samt presse på de individuelle show i koordination med andre danske forestillinger
 • rådgive i forhold til forberedelse af deltagelse på festivalen
 • afholde to udviklingsworkshops i DK hhv. 26. november 2019 med fokus på forhandling med venues og produktion af run og i januar 2020 (uge 4 eller 5) med fokus på PR.        

Danske scenekunstaktører, som planlægger at deltage på Edinburgh Fringe uden at deltage som en af signaturforestillingerne eller at søge om rejsetilskud inviteres til at deltage i danske og nordiske fællesaktiviteter.

Præsentationskatalog

Der vil i forbindelse med den danske tilstedeværelse på Edinburgh Festival Fringe 2020 blive udarbejdet et samlet præsentationskatalog over de deltagende scenekunstaktører, inklusiv producenter, spillesteder med mere. Der vil være mulighed for tilmelding til dette katalog i foråret 2020.

Læs mere om Edinburgh Festival Fringe

Kontakt

Scenekunstaktører, som planlægger at deltage i Edinburgh Festival Fringe 2020, kan få informationer om fællesnordiske arrangementer og forberedende konsulentforløb ved at kontakte:

CINARS 2020 og 2021

CINARS (Conférence Internationale des arts de la scène) er en stor international konference, der afholdes hvert andet år i Montreal, Canada og tiltrækker over 1.500 internationale deltagere inden for alle scenekunstgenrer.

Grundet Covid-19 vil CINARS 2020 spalte sig i to versioner: en version der udføres digitalt d. 9-13 november 2020, CINARS WEB, og en fysisk version der gennemføres til maj 2021 i forbindelse med FTA Festiaval TransAmeriques i Montreal Canada. Læs mere her 

Statens Kunstfond har været til stede på CINARS siden 2008 og er en del af den fællesnordiske stand ”Nordic Square”. Den nordiske stand er med til at skabe et stærkt samlet brand for de nordiske scenekunstaktører på CINARS, og de danske deltagere har mulighed for at deltage i fælles nordiske netværksaktiviteter. 

Kunstfonden samarbejder med ekstern konsulent, Lene Bang, som vil stå for et strategisk forløb i 2020, der skal skærpe og styrke de danske scenekunstneres deltagelse på konferencen. Lene Bangs opgaver består blandt andet i at arrangere det forberedende strategiske forløb, relevante netværksaktiviteter 1:1 møder og site visits når CINARS gennemføres i fysisk form i maj 2021.

De udvalgte deltagere til det strategiske forløb

De danske scenekunstkompagnier, som er udvalgt af Projektstøtteudvalget for Scenekunst til et strategisk forløb i forbindelse med CINARS 2020, vil have mulighed for både at deltage i den digitale og den fysiske version. De udvalgte er:

Statens Kunstfond og den danske deltagelse på den digitale og fysiske udgave af CINARS 2020/21

Statens Kunstfond fokuserer på fire aktiviteter i forbindelse med den danske deltagelse:

1. Styrket nordisk netværk - sammenhæng, viden, udveksling

Som en del af det strategiske opløb til CINARS arbejdes der gennem netværks- og vidensdelingsmøder på at styrke det nordiske netværk blandt de deltagende nordiske aktører.

2. Deltagelse og præsentation af danske kompagnier i den digitale udgave af CINARS, november 2020

CINARS er ved at fastlægge det endelige program for CINARS WEB. Programmet består bl.a. af forskellige pitch-sessions ligesom der lægges op til en række vidensdelingsmøder og ’round-table discussions’ om relevante emner indenfor scenekunsten faciliteret af CINARS’ sekretariat.

3. Deltagelse i CINARS, maj 2021 i Montreal, Canada

Pt. forberedes den danske delegation på deltagelse i CINARS i maj 2021.

4. Gennemførelse af kursus fra CINARS’ konsulenter

Tidligere har første del af et kursus fra CINARS været udbudt til de danske CINARS deltagere samt til relevante aktører fra resten af scenekunstmiljøet. Anden halvdel af kurset forventes afholdt i foråret 2021. Kurset afholdes i samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst.

TILMELDING

Danske scenekunstaktører, som planlægger at deltage på CINARS uden at deltage i det strategiske forløb inviteres til at deltage på den danske stand samt i danske og nordiske fællesaktiviteter under CINARS.

Der vil i forbindelse med den danske tilstedeværelse på CINARS 2020 blive udarbejdet et samlet præsentationskatalog over de deltagende scenekunstaktører, inkl. producenter, spillesteder med mere.

Hver konference har et særligt tema, som udfoldes i workshops, netværksmøder, foredrag med mere. Derudover har konferencen en messedel, hvor deltagende kompagnier, agenter og andre har mulighed for at have en stand, som danner rammerne for deres netværksarbejde. CINARS har også et kurateret showcase-program med flere internationale indslag samt et stort off-program.

Der vil i begyndelsen af 2021 blive en mulighed for at tilmelde sig den nordiske stand.

Læs mere om CINARS

 

Kontakt

Scenekunstaktører, som planlægger at deltage i CINARS 2020, kan få informationer om fællesnordiske arrangementer og lignende ved at kontakte:

Tanzmesse 2020

OBS: Tanzmese 2020 er aflyst grundet COVID-19. Vi afventer yderligere informationer. Performing Arts Platforms informationsmøde er indtil videre aflyst.

Tanzmesse NRW 2020 finder sted i Düsseldorf, Tyskland d. 26. – 30. august.

Fristerne for ansøgninger om deltagelse og for tilmelding til kataloget i 2020 er overskredet.

Om Tanzmesse:

International Tanzmesse NRW er en markedsplads og festivalplatform, hvor aktører inden for danseområdet mødes fra hele verden. Messen afholdes hvert andet år.

Messen består af en udstillingsdel med stande, hvor blandt andet dansekompagnier, agenturer og nationale repræsentationer fortæller om deres arbejde. Standene besøges af festivalarrangører, scener, dansekompagnier, koregrafer og dansere. Disse møder skaber grobund for nye netværk og samarbejder og salg af forestillinger.

Tanzmesse har også et festivalprogram, som præsenterer danseforestillinger, og der arrangeres foredrag og debatter om udvalgte emner.

Deltagelse på den danske stand:

Performing Arts Platform i Aarhus afvikler de danske aktiviteter på vegne af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, herunder koordinering af danske deltagere, standen og øvrige aktiviteter i forbindelse med Tanzmesse.

Interesserede koreografer/kompagnier kan ansøge om at være til stede på den danske stand og komme med i et præsentationskatalog, som Statens Kunstfond er afsender af.

Der er afsat midler til dækning af rejser og ophold til hvert kompagni/koreograf, og der vil være mulighed for at tilmelde 1-2 personer pr. kompagni/koreograf (f.eks. koreograf og producent/agent).

Præsentationskataloget:

Kunstfonden producerer et præsentationskatalog med koreografer og kompagnier i Danmark for at promovere professionel dansk moderne dans, koreografisk arbejde og performance internationalt.

Alle danske koreografer/kompagnier, som har modtaget produktionsstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst inden for de seneste 3 år, har mulighed for at indgå i det danske præsentationskatalog. Hver koreograf/kompagni får et opslag med billede og tekst med en kort præsentation. Det er ikke et krav, at koreografen eller kompagniet selv er til stede på messen.

Kontakt:

 • Jens Christian Jensen, Performing Arts Platform, tlf.: 30 53 10 35, jcj@theplatform.dk 
 • Konsulent Peter Koch Gehlshøj, Slots- og Kulturstyrelsen, pge@slks.dk 

Læs mere om den danske deltagelse i Tanzmesse

Læs mere om Tanzmesse

Danske koreografer/kompagnier er præsenteret i denne brochure fra Tanzmesse 2018

PAMS 2020

PAMS (Performing Arts Market Seoul), som afholdes årligt i oktober i Seoul, Korea, er en international markedsplads og konference, som tiltrækker deltagere fra hele verden inden for alle scenekunstgenrer.

Statens Kunstfond deltager på PAMS som del af en fællesnordisk stand. Den nordiske stand er med til at skabe et stærkt samlet brand for de nordiske scenekunstaktører, og de danske deltagere har mulighed for at deltage i fælles nordiske netværksaktiviteter.

Korea-Nordic Connection-programmet

I forbindelse med PAMS 2019-2021 deltager Projektstøtteudvalget for Scenekunst i Korea-Nordic Connection-programmet, som støtter international udveksling og samarbejde mellem nordiske og koreanske professionelle scenekunstnere. Programmet giver scenekunstnere fra Korea og Norden mulighed for at udveksle praksis og erfaringer med det formål at fremme mulighederne for langsigtede kreative samarbejder.

Korea-Nordic Connection har et årligt fokus:

 • 2019: Inklusion og mangfoldighed
 • 2020: Kunst og teknologi
 • 2021: TBA

Formålet med dansk deltagelse i programmet er, at danske scenekunstnere får mulighed for at udvikle deres kunstneriske udtryk og arbejdsformer gennem international erfaringsudveksling samt at udvide deres internationale netværk.

Udvalgte Deltagere

Læs mere om PAMS

Kontakt

Scenekunstaktører, som planlægger at deltage i PAMS 2020, kan få informationer om fællesnordiske arrangementer ved at kontakte:

 • Konsulent Peter Koch Gehlshøj, Slots- og Kulturstyrelsen, pge@slks.dk 
Mere