Promovering af dansk scenekunst i udlandet

Danske scenekunstnere og kompagnier kan her finde information om mulighederne for at deltage i Kunstfondens internationale aktiviteter.

 

Formålet med Kunstfondens tiltag til promovering af dansk scenekunst i udlandet er:

 • Eksponering og promovering af dansk scenekunst med et internationalt potentiale
 • Øge kendskabet til dansk scenekunst internationalt, bl.a. med henblik på fremtidige samarbejder og co-produktioner
 • Styrke international erfaring og udsyn for de danske scenekunstnere, producenter og managere
 • Etablering og videreudvikling af netværk mellem danske scenekunstnere, producenter og managere og internationale venues, samarbejdspartnere, institutioner og andre relevante aktører inden for det internationale scenekunstmiljø

Edinburgh Festival Fringe 2020-2022

OBS: Grundet Covid-19 er Kunstfondens planlagte indsats på Edinburgh Festival Fringe 2020 udskudt til 2022, hvor deltagelsen forhåbentlig kan afvikles fysisk, og er desuden suppleret med online-aktiviteter i 2020 og 2021.

Edinburgh Festival Fringe er verdens største kunst- og kulturfestival, som afvikles årligt i sensommeren over tre uger. Festivalen tiltrækker internationale interessenter og aktører inden for kunst og kultur.

Statens Kunstfond har besluttet at yde tilskud til en samlet dansk deltagelse på Edinburgh Festival Fringe i 2020, som er udskudt til 2022. Online Edinburgh Festival Fringe 2021 finder sted d. 6.-30. august og Edinburgh Festival Fringe 2022 finder sted i august 2022.

#DANISH: Udvalgte kompagnier

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har til Fringe 2020 valgt to kompagnier, som skal præsentere signaturforestillinger i satsningen #DANISH, og fem, som har fået rejsemidler til deltagelse på Fringe. De har fået mulighed for at deltage online i 2020 og 2021, og de oprindeligt planlagte aktiviteter forventes afviklet fysisk i 2022.

De udvalgte signaturforestillinger er:

Modtagere af rejsetilskud er:

Ansøgning

Udvalget har besluttet at supplere gruppen af forestillinger og deltagere, som var udvalgt til Fringe 2020, ved et nyt open call med henblik på Fringe 2022.

Ansøgningsfristen er den 20. august 2021. Du kan læse mere her.

Præsentationsmateriale og fællesaktiviteter

Danske scenekunstaktører, som planlægger at deltage på Fringe 2022 uden at deltage som en af signaturforestillingerne eller at søge om rejsetilskud inviteres til at deltage i danske og nordiske fællesaktiviteter.

Der vil i forbindelse med den danske tilstedeværelse på Fringe 2022 blive udarbejdet samlet præsentationsmateriale for de deltagende scenekunstaktører, inklusiv producenter, spillesteder med mere. 

Du vil kunne finde information om tilmelding til fællesaktiviteterne og præsentationsmaterialet her på siden i foråret 2022.

Kontakt

Du kan få mere info ved at skrive til:

Læs mere om festivalen her. 

CINARS 2022

CINARS (Conférence Internationale des arts de la scène) er en stor international konference, der afholdes hvert andet år i Montreal, Canada, med over 1.500 internationale deltagere inden for alle scenekunstgenrer.

Kunstfonden har været til stede på CINARS siden 2008 og er en del af den fællesnordiske stand ’Nordic Square’. Den nordiske stand er med til at skabe et stærkt samlet brand for de nordiske scenekunstaktører på CINARS, og de danske deltagere har mulighed for at deltage i fællesnordiske netværksaktiviteter.

Kunstfonden planlægger et strategisk forløb frem mod 2022, der skal skærpe og styrke de udvalgte danske scenekunstaktørers deltagelse på konferencen. Det omfatter blandt andet strategisk vejledning, netværksaktiviteter, møder og site visits i Montreal.

Ansøgning

Professionelle scenekunstaktører vil i efteråret 2021 kunne søge om at deltage på CINARS 2022 og i det strategiske forløb. Du vil kunne læse mere, når der åbnes for open call, som vil have frist d. 15. oktober 2021.

Deltagere i det strategiske forløb 2022

Kompagnierne, der var udvalgt til at deltage på CINARS 2020, som blev aflyst/lagt online grundet Covid-19, har fået mulighed for at deltage i 2022 og fortsætte det strategiske forløb. Gruppen omfatter indtil videre:

Tilmelding og præsentationskatalog

Danske scenekunstaktører, som planlægger at deltage på CINARS 2022 uden at deltage i det strategiske forløb, inviteres til at deltage på den nordiske stand samt i danske og nordiske fællesaktiviteter under CINARS.

Der vil i forbindelse med den danske tilstedeværelse på CINARS 2022 blive udarbejdet et samlet præsentationskatalog over de deltagende danske scenekunstaktører, inklusiv producenter, spillesteder med mere.

Fristen for tilmelding til fællesaktiviteter, stand og katalog er 15. august 2022. Link til tilmelding vil kunne findes her snarest.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du skrive til:

 • Konsulent Peter Koch Gehlshøj, Slots- og Kulturstyrelsen, pge@slks.dk 

Tanzmesse 2022

International Tanzmesse NRW er en markedsplads og festivalplatform for aktører inden for dans, koreografisk arbejde og performance fra hele verden. Messen afholdes hvert andet år, næste gang i august 2022.

Messen omfatter en udstilling med stande, hvor blandt andet dansekompagnier, agenturer og nationale repræsentationer fortæller om deres arbejde. Standene besøges af festivalarrangører, scener, dansekompagnier, koregrafer og dansere. Disse møder skaber grobund for nye netværk og samarbejder og salg af forestillinger.

Tanzmesse har også et festivalprogram med danseforestillinger og tematiske foredrag og debatter.

JC Copenhagen afvikler de danske aktiviteter på vegne af Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Scenekunst, herunder koordinering af danske deltagere, standen og øvrige aktiviteter i forbindelse med Tanzmesse.

Ansøgning

Koreografer og kompagnier, der producerer professionel moderne dans, koreografisk arbejde og performance, og som er interesserede i og har mulighed for at arbejde internationalt, kan søge om tilskud til at deltage på den danske stand og komme med i Kunstfondens præsentationskatalog.

Du vil kunne finde info om ansøgning i starten af 2022.

Der er afsat midler til dækning af rejser og ophold til hvert kompagni/koreograf, og der vil være mulighed for at tilmelde 1-2 personer pr. kompagni/koreograf (fx koreograf og producent/agent)

Præsentationskataloget

Kunstfonden producerer et præsentationskatalog med koreografer og kompagnier i Danmark for at promovere professionel dansk moderne dans, koreografisk arbejde og performance internationalt.

Alle danske koreografer/kompagnier, som har modtaget produktionsstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst inden for de seneste 3 år, har mulighed for at indgå i det danske præsentationskatalog. Hver koreograf/kompagni får et opslag med billede og tekst med en kort præsentation. Det er ikke et krav, at koreografen eller kompagniet selv er til stede på messen.

Kontakt

 • Jens Christian Jensen, JC Copenhagen, jc@jc-copenhagen.dk
 • Konsulent Peter Koch Gehlshøj, Slots- og Kulturstyrelsen, pge@slks.dk

Læs mere om Tanzmesse

PAMS 2021

PAMS (Performing Arts Market Seoul), som afholdes årligt i oktober i Seoul, Korea, er en international markedsplads og konference, som tiltrækker deltagere fra hele verden inden for alle scenekunstgenrer.

Statens Kunstfond deltager på PAMS som del af en fællesnordisk delegation. Den nordiske delegation er med til at skabe et stærkt samlet brand for de nordiske scenekunstaktører, og de danske deltagere har mulighed for at deltage i fælles nordiske netværksaktiviteter.

Grundet Covid-19 er det endnu ikke sikkert om PAMS 2021 bliver afholdt med fysisk deltagelse. Mere info følger.

Korea-Nordic Connection 

I forbindelse med PAMS 2019-2021 (forlænget til 2022 grundet Covid-19) deltager Projektstøtteudvalget for Scenekunst i Korea-Nordic-Connection-programmet, som støtter international udveksling og samarbejde mellem nordiske og koreanske professionelle scenekunstnere. Programmet giver scenekunstnere fra Korea og Norden mulighed for at udveksle praksis og erfaringer med det formål at fremme mulighederne for langsigtede kreative samarbejder.

Korea-Mordic Connection har et årligt fokus

 • 2019: Inklusion og mangfoldighed
 • 2020: Kunst og teknologi (udsat til 2021 grundet Covid-19)
 • 2022: TBA

Formålet med dansk deltagelse i programmet er, at danske scenekunstnere får mulighed for at udvikle deres kunstneriske udtryk og arbejdsformer gennem international erfaringsudveksling samt at udvide deres internationale netværk.

Udvalgte Deltagere

Læs mere om PAMS

Kontakt

Scenekunstaktører, som planlægger at deltage i PAMS 2021, kan få information om fællesnordiske arrangementer ved at kontakte:

 • Konsulent Peter Koch Gehlshøj, Slots- og Kulturstyrelsen, pge@slks.dk 
 • Konsulent Ida Selvejer Faaborg, Slots- og Kulturstyrelsen, isf@slks.dk
Mere