Værd at vide om residencies

Residencies for billedkunstnere:

Residencies er typisk steder, der tilbyder kortere eller længerevarende ophold for billedkunstnere, og som står for at tilrettelægge og skræddersy faglige programmer for kunstneren under opholdet. Et godt residencyprogram giver mulighed for at arbejde og udvikle projekter gennem inspiration og sparring fra lokale kunstnere og kuratorer. På den måde er residencies med til at skabe vigtige netværk og øge kendskabet til den danske kunstscene internationalt.  

Hvorfor et residencyophold?

Med et residencyophold får du mulighed for at leve og arbejde i nye omgivelser inden for en organisation, der kan tilbyde netværksforbindelser, kunstnerisk sparring, praktisk hjælp, arbejdsro og/eller mulighed for at præsentere dit projekt. Et bredt udvalg af kunstinstitutioner, organisationer og kunstnerstyrede initiativer driver residencies. Der er over 1000 residencies verden over; nogle går under betegnelser som kolonier, retreats, artists’ communities, atelierfællesskaber og arbejdspladser. Det er vigtigt at undersøge det faglige niveau og karakteren af et residency, før du søger.

Residencies er forskellige

Residency-programmer er vidt forskellige både med hensyn til bolig- og arbejdsforhold, ansøgnings- og udvælgelsesprocedurer, professionalisme, antal af residenter, stedets miljø, teknisk udstyr, eventuelt tilknyttet program, økonomiske forhold og længden på ophold, der kan svinge fra 3 uger til over et år. Nogle steder stilles der krav til et konkret udkomme i form af et projekt, en udstilling, en forestilling, foredrag, oplæsning, workshop eller andet. Nogle residencies har en meget smal kunstfaglig profil, mens andre steder tilbyder ophold inden for alle kunstarter.

Ansøgning

Der er næsten altid en ansøgningsprocedure i forbindelse med residency-ophold. For det meste skal du som kunstner indsende CV, motivation, projektforslag og dokumentation for dit kunstneriske virke til værtsorganisationen. Hvert sted har sine ansøgningsregler, og opholdene skemalægges ofte ½-1 år i forvejen. Du skal være inviteret til eller optaget på et residencyprogram på baggrund af en kunstfaglig bedømmelse, før du kan søge om støtte hos os.

Forberedelse og valg af residency

Det tager tid at søge informationer, finde et residency der modsvarer dine behov, skrive ansøgning og planlægge opholdet. Du bør rette ansøgningen og projektbeskrivelsen direkte mod det specifikke residency med dets særlige geografiske, kulturelle, praktiske og kunstfaglige forhold. Husk at særlige sprogkundskaber kan være påkrævede. Stedets miljø og antallet af kunstnere kan ofte betyde mere end den geografiske placering, og under alle omstændigheder er stedets professionalisme den vigtigste forudsætning for at få støtte hos os.

Værtsinstitutionens engagement og tilknyttede programmer

Tidligere havde residencyophold ofte karakter af refugium. Selvom disse stadig eksisterer, har de fleste residencies tilknyttet programmer i form af workshops, udstillinger, opførelser, åbenthusarrangementer, foredrag m.m., der sikrer en aktiv kontakt med kunstmiljøet og muligheder for at skabe netværk. Samarbejdet med værten er et vigtigt aspekt af et ophold, og det er en forudsætning for at få støtte, at værtsinstitutionen har et professionelt program.

Økonomi

Nogle residencyprogrammer dækker udgifter til husleje, materiale og diæter, andre dækker intet. Under alle omstændigheder koster det penge at tage på et residencyophold, og de faste udgifter i hjemlandet kommer ofte oven i. Undersøg de økonomiske forhold grundigt, før du søger. Vi kan støtte rejseudgifter og give et tilskud til dækning af normale leveomkostninger i op til 6 måneder.

Mere